W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • wtorek, 06 grudnia 2022

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Komisja Budżetowo - Gospodarcza Rady Miasta - grudzień 2022 r.

Porządek obrad posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: budżetu Gminy Miasto Ustka na 2023 rok. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2023 – 2036. 3. Informacja w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami, stan czystości obszarów leśnych, parkowych, działkowych, w tym ujęć wody pitnej. 4. Informacja o realizacji harmonogramu przetargów na zadania inwestycyjne. 5. Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków. 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok. 7. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji: Krystyna Ginter

więcej > o Komisja Budżetowo - Gospodarcza Rady Miasta - grudzień 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta - grudzień 2022 r.

Proponowany jest następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: budżetu Gminy Miasto Ustka na 2023 rok. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miasto Ustka na lata 2023 – 2036. 3. Informacja za rok 2022 w zakresie funkcjonowania w mieście gospodarki odpadami,  szczególnie stanu czystości obszarów leśnych, parkowych i działkowych, w tym ujęć wody pitnej. 4. Informacja przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP. 5. Przyjęcie przez członków Komisji Polityki Społecznej planu pracy Komisji na 2023 rok. 6. Opiniowanie projektów uchwał. 7. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji: Elżbieta Nadolna

więcej > o Komisja Rewizyjna Rady Miasta - grudzień 2022 r.

Uwaga, zmiana rozkładu

Informujemy, że z dniem 11 grudnia br. zmienia się rozkład jazdy pociągów. Prosimy wszystkich pasażerów o zwrócenie uwagi na tablice informacyjne. Poniżej nowy rozkład w wersji elektronicznej.

więcej > o Uwaga, zmiana rozkładu

Uwaga do projektu planu miejscowego „STANICA I SKATEPARK"

UWAGA do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „STANICA I SKATEPARK” W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 05.12.2022 r. do 30.12.2022 r. (termin składania uwag do 16.01.2023 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „STANICA I SKATEPARK”, zgłaszam następującą uwagę. [*] Dane obowiązkowe [1] Dane nieobowiązkowe – Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt [2] W celu wskazania terenu objętego uwagą można podać nr działki, oznaczenie terenu w projekcie planu lub sporządzić załącznik graficzny. Numery działek dostępne są na stronie internetowej –  WebEWID Powiatu Słupskiego Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „STANICA I SKATEPARK” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: rozporządzenie RODO) informuję, iż: 1.    Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą: Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul.  Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (zwany dalej: Administrator). Z Administratorem można się skontaktować: 1)    listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 2)    telefonicznie: 59 8154300 3)    fax: 59 8152900 4)    przez email: bom1@um.ustka.pl 2.    Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl. 3.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych Pani/Pana dane są przetwarzane, w celach: 1)    przyjęcia i rozpatrzenia wniosków do planu, 2)    organizacji dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 3)    przyjęcia i rozpatrzenia uwag do projektu planu, 4)    archiwizacji sprawy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: 1)    obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17; 2)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3)    obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy. 4.    Okres przechowywania danych W związku z obowiązkiem archiwizowania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście. 5.    Odbiorcy danych Administrator będzie  przekazywać Pani/Pana dane osobowe: do archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 6.    Prawa związane z przetwarzaniem danych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1)    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem że o źródle danych może Pan/Pani być poinformowana jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, 2)    prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 7.    Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8.    Wymóg podania danych Konieczność przetwarzania danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, wymienionych w pkt 3. Brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wniesienia wniosków lub uwag do projektu planu miejscowego. 9.    Pozostałe informacje Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

więcej > o Uwaga do projektu planu miejscowego „STANICA I SKATEPARK"

Uwaga do projektu uchwały krajobrazowej

U  W  A  G  A do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – tzw. UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ   W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu w dn. od 05.12.2022 r. do 30.12.2022 r. (z terminem składania uwag do 16.01.2023 r.) projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zgłaszam następującą uwagę.     [*] Dane obowiązkowe [1] Dane nieobowiązkowe – Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt     Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą: Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.ustka.pl (w zakładce "Komunikaty" w obwieszczeniu dotyczącym wyłożenia uchwały), a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ustka.

więcej > o Uwaga do projektu uchwały krajobrazowej

Rozpocznie się dystrybucja węgla

Informujemy, że firma Bostar Sp. z o. o. , która jako pierwsza złożyła wniosek do Gminy Miasto Ustka i tym samym została uprawniona do dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Miasta Ustka podpisała ze spółką PGE Paliwa umowę umożliwiającą zakup, a następnie rozprowadzanie węgla na terenie Miasta.

więcej > o Rozpocznie się dystrybucja węgla

Wnioski na dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

więcej > o Wnioski na dodatek elektryczny

Wspieramy samotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce po raz drugi zaprasza do włączenia się w akcję „Świąteczny upominek dla Seniora”, dzięki której pomagamy zapomnieć seniorom z Ustki o smutnej samotności w Święta.

więcej > o Wspieramy samotnych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o naborze ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej.

BURMISTRZ MIASTA USTKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

więcej > o Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o naborze ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej.