W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Serwis informacyjny dla firm

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacje dla przedsiębiorców

Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki.


Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:


 • CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD

 • CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 • CEIDG-RB - służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego

 • CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej

 • CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku

 • CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:


 • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

 • Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

 • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • Zgłoszeniem albo zmiana zgłoszenia płatnika składek do Zakładu ubezpieczeń Społecznych

 • Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników


Aby dokonać zgłoszenia należy mieć przy sobie dowód osobisty do wglądu.


Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:


 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)

 • pobrać wniosek ze strony www.ceidg.gov.pl z zakładki "Formularze i Instrukcje" lub wypełnić wniosek on-line www.ceidg.gov.pl – wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości; potwierdzić tożsamość oraz podpis na wniosku można również u notariusza, a następnie potwierdzony wniosek wysłać do dowolnego urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.


Miejsce złożenia wniosku:


Urząd Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, Wydział Spraw Obywatelskich i Kadr


Osoba odpowiedzialna:


Monika Lewandowska – pokój 105, tel. 59 8154302


Obsługa interesantów:


poniedziałek: 8:00 – 16:00


wtorek – piątek: 8:00 – 14:00


 


Opłaty


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.


Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.


Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata 17 zł. Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa można zrobić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Ustka15 1020 2791 0000 7602 0300 9263 (Bank PKO BP) w tytule przelewu należy wpisać "pełnomocnictwo".


UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin i sposób załatwienia


Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.


Podstawa prawna


 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej


Tryb odwoławczy


Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.


Czynność Organu związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


Inne informacje


Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.biznes.gov.pl


ZNAJDŹ PRZEDSIĘBIORCĘ -> NIP -> SZUKAJ -> DRUKUJ.
Więcej informacji na stronie BIZNES.GOV.PL


 

Informacje

 

Data dodania