W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • środa, 22 marca 2023

Informator Miejski

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Strefa płatnego parkowania

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej, ul. Rybackiej, ul. Portowej. Strefa płatnego parkowania Okres obowiązywania strefy: 15.06.2022r. - 15.09.2022r. Pobór opłat: poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00. Biuro SPP: ul. Słowiańska 12 (czynne będzie od 14 czerwca 2022 r.) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.00 tel: 882 138 210.    Obszar Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych: 1. ul. Zaruskiego 2. ul. Żeromskiego 3. ul. Mickiewicza 4. ul. Sprzymierzeńców 5. ul. Leśna 6. ul. Wczasowa 7. ul. Kopernika (od ul. Chopina do ul. Pogodnej) 8. ul. Pogodna (od. Kopernika do Placu Wolności) 9. Plac Wolności 10. ul. Piłsudskiego 11. ul. Kościuszki 12. ul. Kilińskiego 13. ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza) 14. ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do budynku przy ul. Marynarki Polskiej 45) 15. ul. Kaszubska (od. ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego) 16. ul. Mała 17. ul. Słowiańska 18. ul. Wyszyńskiego 19. ul. Jana z Kolna Stawki opłat: Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą: 1. za parkowanie do 30 minut - 1,50 zł 2. za pierwszą godzinę parkowania - 4,00 zł 3. za drugą godzinę parkowania - 4,80 zł 4. za trzecią godzinę parkowania - 5,70 zł 5. za każdą kolejną godzinę parkowania - 4,00 zł 6. opłata dzienna za jeden dzień parkowania - 40,00 zł 7. miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 40 zł 8. 3 miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 100 zł 9. miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 160 zł 10. miesięczny abonament dla mieszkańca Ustki, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 200 zł 11. miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 240 zł 12. miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 450 zł 13. miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym - 1500 zł nabywca abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno - żółtym lub blokadą parkingową a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do stanu pierwotnego; 14. miesięczny abonament ECO dla mieszkańca posiadającego pojazd hybrydowy, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 40 zł 15. abonament ECO na 7 kolejnych dni kalendarzowych dla posiadacza pojazdu hybrydowego, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 70 zł Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju a. wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów), b. opłacenie postoju w parkomatach przy użyciu kart płatniczych c. opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych, d. wykupienie karty abonamentowej. Abonamenty 1. Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym, przysługuje mieszkańcowi SPP lub mieszkańcowi Ustki, będącemu właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej. 2. Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym przysługuje osobie będącej właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej. 3. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca SPP, musi być zameldowana w Ustce na terenie SPP, na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni). 4. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca Ustki, musi być zameldowana w Ustce, na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni). 5. Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić: 0. dowód osobisty, składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 1. Ustecką Kartę Mieszkańca oraz potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Ustki (w sytuacji ubiegania się o zakup abonamentu wskazanego w ust. 1 pkt 7,8,9 i 10); 2. dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament; 3. świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE w czasie jego ważności w celu potwierdzenia emisji CO2 (w sytuacji ubiegania się o zakup abonamentu wskazanego w ust. 1 pkt 14) oraz w pkt 15); 4. dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu Wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. Słowiańska 12 – od 15 czerwca 2022 r. Opłaty dodatkowe: 1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. 2. Za nieopłacony postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do 7 dni od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 100 zł. Stawka zerowa dla: 1. pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych zgodnie z pkt 5.2.4. załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) 2. służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: • Straży Miejskiej w Ustce; • WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne; • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze; • ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.; • pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządcy drogi; • pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, wykonującym naprawy, modernizacje i przebudowy infrastruktury technicznej; 3. pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych; 4. kierujących motocyklami; 5. pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi; 6. pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych; 7. pojazdów klientów Poczty Polska S.A. przy ul. Marynarki Polskiej 47 jeden raz w ciągu doby do 20 minut na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych na podstawie pobranego w parkometrze biletu.      

więcej >o Strefa płatnego parkowania

Ważne adresy i telefony

Ważne adresy i telefony   Centrum Informacji Turystycznej ul. Marynarki Polskiej 71 tel/fax: (59) 814 71 70 e-mail: biuro@lot.ustka.pl Komisariat Policji ul. Grunwaldzka 13 tel. 59 815 27 00; tel. alarmowy: 112/ 997 Straż Pożarna ul. Bohaterów Westerplatte 1 tel. 59 814 49 66 / 998 SAR - Brzegowa Stacja Ratownictwa ul. Bohaterów Westerplatte 16 tel. 59 814 45 51 Straż Miejska ul. Ks. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 3 tel. 59 814 63 80 Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 3 tel. 59 815 43 00, tel./fax: 059 814 43 78 e-mail: bom1@um.ustka.pl Urząd Gminy Ustka ul. Dunina 24 tel./fax: 59 814 42 57, tel. 814 60 44 e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl Kapitanat Portu Ustka ul. Marynarki Polskiej 3 tel. 59 814 44 30 Straż Graniczna Ustka ul. Marynarki Polskiej 5 tel. 59 815 53 00, 059 815 53 05 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nr alarmowy: 601-100-100 Informacja PKP Słupsk ul. Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk tel. 59 843 82 51 http://rozklad-pkp.pl/ Informacja PKS Słupsk ul. Kołłątaja 15a (dworzec autobusowy), 76-200 Słupsk tel. 59 842 42 56 http://www.pks.slupsk.pl/   Zdrowie Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: ul. Mickiewicza 12 (budynek szpitala) poniedziałek - piątek w godz. 18.00-8.00 soboty, niedziele i dni wolne w godz. 8.00 - 8.00 Centrum Medyczne PZU Zdrowie Poradnia dla Dorosłych ul. Kopernika 18, tel. 59 814 60 11 Punkt pobrań ul. Kopernika 18, tel. 59 814 60 12 Okulista ul. Kopernika 22, tel. 59 814 53 58 Chirurg ul. Kopernika 22, tel. 59 814 53 58 Poradnia dla Dzieci ul. Leśna 10, tel. 59 814 47 43 Poradnia dla Kobiet ul. Leśna 10, tel. 59 814 53 39 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Laryngolog, dermatolog, okulista, chirurg, stomatolog, neurolog ul. Komandorska 54, tel. 261 231 239 Apteki Jantar - ul Grunwaldzka 27a, tel. 59 814 46 72 Panaceum 013 - ul. Kopernika 18, tel. 59 814 43 67 Pod Smokiem - ul. Kilińskiego 8,tel. 59 814 53 95 Remedium - ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B, tel. 59 814 69 69 Ustecka - ul. Żeromskiego 5, 59 814 98 17 Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 59 814 77 70 Apteka z Pasją - ul. Polna 2, tel. 732 806 600 Przychodnie weterynaryjne Przychodnia weterynaryjna małych zwierząt, ul. Bursztynowa 10, tel. 59 814 4670 Weterynaryjne Centrum Zdrowia Tygrysek, ul. Kościelna 5, tel. 781 189 488 Banki, bankomaty, kantory Bank Spółdzielczy SGB (kantor i bankomat), ul. Marynarki Polskiej 38 CH „Marina" bankomat BS, ul. Grunwaldzka 17 Bankomat SGB, ul. Wilcza 1a PKO BP S.A. ul. Kopernika 22 ( bankomat i kantor) Bank BPH S.A. ul. Jagiellońska 18a (bankomat i kantor ) PeKaO S.A. ul. M. Polskiej 81c (kantor i bankomat) Bank Zachodni WBK, ul. Marynarki Polskiej 68c (bankomat) BGŻ, ul. Marynarki Polskiej 44 (bankomat) Alior Bank, ul. Grunwaldzka (CH Marina) PKO B.P. ul. Marynarki Polskiej 82 (bankomat) Kredyt Bank, ul. Marynarki Polskiej 38 (bankomat) Euronet (przy Biedronce), Plac Dąbrowskiego i ul. Darłowska Euronet (przy Aldi), ul. Ogrodowa 1 sezonowo: Euronet przy piekarni Brzóska, ul. Marynarki Polskiej 49  oraz bulwar portowy i promenada Urzędy i Agencje Pocztowe ul. M. Polskiej 47 (kantor) ul. Kopernika 22 (kantor) ul .Wilcza 14 ul. Reja 5a ul. Limanowskiego - promenada nadmorska (sezonowo) Stacja kontroli pojazdów CARTUR ul. Rzemieślnicza 1 tel. (059) 8144579 CENTRUM MOTORYZACJI ul. Westerplatte 11 tel. 59 8147804 Parkingi bezpłatne: ul. Rybacka ul. Słupska ul. Portowa Stacje paliw ul. Grunwaldzka (+GAZ) ul. Darłowska (+GAZ) ul. Słupska (tylko GAZ) ul. Słupska (+GAZ)   Taxi Rondo, Plac Dąbrowskiego, tel. (059) 814 46 16 Express, ul. Grunwaldzka (przy stadionie) tel. (059) 814 59 05 Non Stop, ul. Wilcza, tel. (059) 814 65 27 Taxi Ustka, ul. Grunwaldzka (przy Orlenie), tel (059) 814 44 63 Taxi Radio, ul. Marynarki Polskiej, tel. (59) 8146 777 Taxi , ul. Dąbrowszczaków/Grunwaldzka , tel. (59) 814 59 05 Taxi, ul. 9-go Marca, tel. (59) 814 31 43 Taxi Bus Ustka, ul. Marynarki Polskiej, tel. 882 900 950    

więcej >o Ważne adresy i telefony