W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
 • środa, 25 maja 2022

Strefa płatnego parkowania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej, ul. Rybackiej, ul. Portowej.

Strefa płatnego parkowania
Okres obowiązywania strefy: 15.06.2021r. - 15.09.2021r.
Pobór opłat: poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00.
Biuro SPP: ul. Słowiańska 12, tel. 882 138 210

Obszar strefy

ul. Zaruskiego
ul. Żeromskiego
ul. Mickiewicza
ul. Sprzymierzeńców (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
ul. Leśna
ul. Wczasowa
ul. Kopernika (od ul. Chopina do ul. Pogodnej)
ul. Pogodna,
Plac Wolności
ul. Piłsudskiego
ul. Kościuszki
ul. Kilińskiego
ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do budynku przy ul. Marynarki Polskiej 45)
ul. Kaszubska (od. ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego)
ul. Mała
ul. Słowiańska (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
ul. Wyszyńskiego
ul. Jana z Kolna

Stawki opłat
Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą:

 • za parkowanie do 30 minut - 1,00 zł;
 • za pierwszą godzinę parkowania - 3,00 zł;
 • za drugą godzinę parkowania - 3,50 zł;
 • za trzecią godzinę parkowania - 4,00 zł;
 • za każdą kolejną godzinę parkowania - 3,00 zł;
 • opłata dzienna za jeden dzień parkowania - 30,00 zł;
 • abonament dla mieszkańca SPP na 7 kolejnych dni kalendarzowych w obszarze całej SPP – 80 zł;
 • abonament na 7 kolejnych dni kalendarzowych na obszarze całej SPP - 120 zł;
 • miesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 120 zł;
 • miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 200 zł;
 • miesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 240 zł;
 • miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 400 zł;
 • miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, 1000 zł – nabywca abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą w kolorze żółtym a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do stanu pierwotnego;
 • miesięczny abonament ECO dla mieszkańca posiadającego pojazd hybrydowy, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 40 zł.

Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju

 • wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów),
 • opłacenie postoju w parkomatach przy użyciu kart płatniczych
 • opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych,
 • wykupienie karty abonamentowej.

Abonamenty

Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym, przysługuje Mieszkańcowi SPP będącemu właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym przysługuje osobie będącej właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, prowadzić działalność gospodarczą bądź być zatrudniona w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.
Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić:
dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ; dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament; świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE w czasie jego ważności w celu potwierdzenia emisji CO2 (w sytuacji ubiegania się o zakup abonamentu wskazanego w ust. 1 pkt 14); dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu; wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty dodatkowe

1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej.
2. Za nieopłacony postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do 7 dni od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 100 zł.

3. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania:

a) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,

b) dowodu wniesienia opłaty w systemie płatności mobilnej

c) ważnej karty abonamentowej,

d) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych.

e) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych.

4. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).

Stawka zerowa dla:

 • pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych zgodnie z pkt 5.2.4. załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.)
 • służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
 • Straży Miejskiej w Ustce;
 • "WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne;
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze;
 • ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne;
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.;
 • pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządcy drogi;
 • pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, wykonującym naprawy, modernizacje i przebudowy infrastruktury technicznej;
 • pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych;
 • kierujących motocyklami;
 • pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
 • pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych;
 • pojazdów klientów Poczty Polska S.A. przy ul. Marynarki Polskiej 47 jeden raz w ciągu doby do 20 minut na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych na podstawie pobranego w parkometrze biletu.

Data dodania