Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

XV Sesja Rady Miasta Ustka

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Na sesji w dniu 28 listopada Radni podjęli uchwały o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej nr 3 i przekształceniu szkoły podstawowej nr 2.
Jak informowaliśmy wcześniej podjęcie tych uchwał intencyjnych pozwoli uruchomić procedurę zmierzającą do budowania modelu oświaty w naszym mieście w oparciu o dwie szkoły podstawowe. Ostateczna decyzja, po uzyskaniu opinii kuratora i dokonaniu wszelkich formalności, zostanie podjęta w lutym.
Powodem wprowadzania zmian są prognozy demograficzne, z których wynika, że już w przyszłym roku będzie można utworzyć w Ustce tylko pięć klas pierwszych. Nie bez znaczenia są stale rosnące koszty utrzymania szkół. Z budżetu Ustki dopłacamy do subwencji oświatowej coraz wyższe kwoty, w bieżącym roku będzie to ok. 12 milionów złotych.
Szeroka dyskusja w sprawie ww. uchwał odbyła się podczas Komisji Rady Miasta, w każdej z nich uczestniczyła także grupa rodziców uczniów szkoły nr 3, występująca z wnioskiem o zachowanie placówki. Również podczas dzisiejszej sesji Rodzice wyrażali obawy o przyszłość dzieci i kontynuację klas sportowych.
Burmistrz Jacek Graczyk zapewnił, że ze względu na obawy rodziców, działania nie są prowadzone na zasadzie rewolucji, a w gestii dyrektora szkoły nr 2 pozostawiamy dwa obiekty, tak długo jak będzie to konieczne.
- Uwzględniając Państwa obawy przyjęliśmy rozwiązanie ekonomicznie trudne dla miasta, ale chcemy w ten sposób minimalizować stres i napięcia wokół tej zmiany – wyjaśniał Burmistrz.
Sekretarz Miasta Paulina Kamińska przekazała informację o podpisanych w dniu 27 listopada porozumieniach z trzema klubami sportowymi, przy udziale szkoły nr 2. Wejdą one w życie w momencie likwidacji trójki, dając tym samym pewność, że klasy sportowe i mistrzostwa sportowego będą kontynuowane.
W dyskusji brali udział także Radni. Oświadczenie wygłosił Przewodniczący Rady Jacek Maniszewski, stwierdzając w nim „Łączy nas wspólny cel – dobro uczniów.  Mamy odmienne zdanie co do sposobu osiągnięcia tego celu”. Grzegorz Malinowski zwrócił uwagę, że jest to sprawa społeczna, a słupki i tabelki nie są w niej najważniejsze. Natomiast Lena Iwan – Kucia podkreśliła, że głos przeciwników jest najbardziej słyszalny, jednakże do radnych docierają także głosy poparcia dla planowanych zmian.
Radny Kamil Cichy powiedział, że decyzja nie jest łatwa, ale jest optymalna, ponieważ zachowanie trzeciej szkoły będzie skutkować zadłużaniem miasta i rezygnacją z realizacji innych potrzeb mieszkańców. Krystyna Ginter mówiła o konieczności patrzenia dalej niż tu i teraz oraz konieczności zapewnienia dobrej edukacji na przyszłość. Przemysław Nycz zwrócił się do urzędników o przygotowanie do lutego konkretnych rozwiązań organizacyjnych.
Po zakończeniu dyskusji, 8. głosami „za” i 5. głosami „przeciw”, uchwałę podjęto.
Inna z podjętych dziś uchwał dotyczyła przystąpienia Miasta do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Otrzymaliśmy dofinansowanie - niemal 500 tysięcy złotych – na realizację usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program prowadzi Usteckie Centrum Integracji Społecznej. W ramach przyznanych środków będzie można objąć bezpłatną pomocą kolejnych 40 osób z niepełnosprawnościami. Program jest w 100 % finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Jacek Maniszewski poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 19 grudnia.
 
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
1.2.  przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami – przyjęte.
3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2019/2020. 
5.  Podjęcie uchwał :
5.1. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Ustce ul. Wróblewskiego 7 – podjęta.
5.2. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce - podjęta (za 8 przeciw 5  wstrzym. 0),
5.3. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce - podjęta (za 8 przeciw 5  wstrzym. 0),
5.4. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – podjęta,
5.5 w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Ustka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
5.6. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ustka na lata 2019 - 2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku” - podjęta,
5.7. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok - podjęta,
5.8. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2019–2028 - podjęta,
5.9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. – podjęta,
5.10.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/128/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2019r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej – podjęta,
5.11. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2019r. w sprawie opłaty targowej.
5.12. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
5.13. w sprawie:         zmiany Uchwały nr X/102/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 25 czerwca 2019r. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.
5.14. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 12 września 2019 roku                                            o uwzględnienie w budżecie na 2020 rok poprawki i zabezpieczenie funduszy do realizacji zadania dla seniorek 60 plus.
6. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad

RELACJE Z SESJI

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >

Biblioteka zaprasza do gry!

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie "Zagubiona szajka Nadmorskiego Mikołajka", grze questingowej, przygotowanej przez usteckich bibliotekarzy - pasjonatów gier.

Noś maseczkę!

Zależy nam na tym, aby zarówno mieszkańcy, jak i przebywający w Ustce turyści czuli się tu bezpiecznie. Dlatego namawiamy Was do noszenia maseczek w miejscach publicznych i korzystania z przygotowanych przez nas miejsc do dezynfekcji rąk.

Wystawa Kapeluszy Joanny Reglińskiej otwarta! Zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-16.00 do Bałtyckiego Centrum Kultury.

więcej >

Ustkę można poznać na różne sposoby, aby wybrać ten najlepszy dla siebie, warto zajrzeć do nowej publikacji "Zostań mistrzem wypoczynku".

więcej >

Informujemy, że 8 czerwca 2020 roku utworzone zostało w naszym Urzędzie Gminne Biuro Spisowe. Priorytetowe zadania Biura dotyczą organizacji oraz przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij