Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Strefa płatnego parkowania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Uprzejmie informujemy, że przy ulicy Słupskiej powstał parking dla samochodów osobowych.


Parking jest bezpłatny i zmieści około 140 pojazdów.


Strefa płatnego parkowania


Okres obowiązywanie strefy: 01.07.2016r. - 31.08.2016r.

Pobór opłat: poniedziałek - sobota, w godz. 8.00 - 20.00.

Biuro: ul. Słowiańska 12 w Ustce; czynne w godz. 9:00 - 17:00 od poniedziałku do soboty.


Obszar strefy

 

1) Zaruskiego (od ul. Beniowskiego do nieruchomości Urzędu Morskiego),

2) Żeromskiego (od ul. Chopina do ul. Limanowskiego),

3) Leśna (od ul. Wczasowej do ul. Chopina),

4) Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Leśnej)

5) 9-go Marca (od ul. Kopernika do Pl. Wolności)

6) Plac Wolności (od ul. 9-go Marca do ul. Kościuszki),

7) Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do ul. Kosynierów oraz przy budynku nr 47 - poczta),

8) Kaszubska (od ul. Marynarki Polskiej kończy się ślepo).

9) Beniowskiego (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza) parkowanie prawostronne,

10) Kilińskiego (od ul. Kościuszki do ul. Słowiańskiej),

11) Kościuszki (od ul. Leśnej do ul. Kilińskiego).

 

Stawki opłat

1) za pół godziny: 0,50 zł,

2) za pierwszą godzinę: 3,00 zł,

3) za drugą godzinę: 3,50 zł,

4) za trzecią godzinę: 4,00 zł,

5) za każdą kolejną godzinę: 3,00 zł,

6) opłata dzienna, za jeden dzień parkowania: 15,00 zł,

7) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w jednej strefie: 150,00 zł,

8) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania we wszystkich strefach: 300,00 zł,

9) miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. "koperta") 500,00 zł.

 

Abonamenty

 

Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy przysługuje Mieszkańcowi SPP będącemu właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.

Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana na pobyt stały lub czasowy, bądź prowadzić działalność gospodarczą w obszarze danej strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.

Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić:

1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ,

3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament,

4) dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu,

5) wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty dodatkowe

Za nieopłacenie postoju, udokumentowane wezwaniem pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 25 zł:

1) opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza osobiście w biurze SPP, bądź przelewem na konto określone w wezwaniu;

2) opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania:

a) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,

b) ważnej karty abonamentowej,

c) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie";

3) opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.);

 

Wprowadzono zerową stawkę opłaty dla:

1) pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.:

Dz. U. z 2013r. poz. 260):

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,

b) zarządów dróg,

c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi,

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

e) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

2) oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").

3) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

a) Straży Miejskiej w Ustce,

b) "WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne,

c) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze,

d) ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne,

e) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe,

f) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., - nadzoru i pogotowia,

g) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządu drogi,

h) pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta lub którym wydano decyzję o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym,

4) pojazdów na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych.

5) kierujących motocyklami,

6) pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.

 

Parkometry - mapa

Parkometry - uchwała

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij