W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • czwartek, 24 czerwca 2021

Wniosek do planu miejscowego NOWE UJĘCIA WODY

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
W N I O S E K
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustka pn. „NOWE UJĘCIA WODY
W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWE UJĘCIA WODY” zgłaszam wniosek dotyczący:

w związku z obwieszczeniem Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWE UJĘCIA WODY" z dnia 11 maja 2021 roku

Formularz

Formularz[*] Dane obowiązkowe
[1] Dane nieobowiązkowe – Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt
[2] Numery działek dostępne są na stronie internetowej –  https://webewid.powiat.slupsk.pl/e-uslugi/portal-mapowy
[3] W celu wskazania terenu objętego wnioskiem można również sporządzić załącznik graficznyKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z procedurą planistyczną sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWE UJĘCIA WODY”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: rozporządzenie RODO) informuję, iż:
1.    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą: Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (zwany dalej: Administrator).  
Z Administratorem można się skontaktować:
1)    listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
2)    telefonicznie: 59 8154300
3)    fax: 59 8152900
4)    przez email: bom1@um.ustka.pl
2.    Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl.
3.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celach:
1)    przyjęcia i rozpatrzenia wniosków do planu,
2)    organizacji dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
3)    przyjęcia i rozpatrzenia uwag do projektu planu,
4)    archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
1)    obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17;
2)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3)    obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
4.    Okres przechowywania danych
W związku z obowiązkiem archiwizowania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
5.    Odbiorcy danych
Administrator będzie  przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
1)    do archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6.    Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1)    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem że o źródle danych może Pan/Pani być poinformowana jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,
2)    prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
7.    Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Wymóg podania danych
Konieczność przetwarzania danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, wymienionych w pkt 3. Brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wniesienia wniosków lub uwag do projektu planu miejscowego.
9.    Pozostałe informacje
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Data dodania

Autor Marta Mokijewska (Wydział Gospodarki Przestrzennej)