W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przedstawiamy informację o pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.


Informacja Nr 3/2024 o pracy Rady Miasta Ustka na sesję w dniu 28 marca 2024 r.

Przewodnicząca Rady pani Lena Iwan – Kucia koordynowała pracę Rady Miasta Ustka, poprzez bieżące zapoznawanie się z pismami, dokumentami wpływającymi do Rady Miasta, złożenie podpisów pod uchwałami Rady Miasta z sesji w dniu 29 lutego 2024 r. Ponadto Przewodnicząca uczestniczyła w różnych spotkaniach, uroczystościach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewodnicząca Rady w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 16:00 pełniła dyżury w Biurze Rady.
W dniu 29 lutego 2024 r. odbyła się LXXXVII sesja Rady Miasta Ustka. Obrady Rady Miasta odbyły się w Urzędzie Miasta.
Na początku sesji Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej 4 lutego 2024 r. Radnej Urszuli Pietrasiewicz.
Po sprawach regulaminowych Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Kolejnym punktem obrad była informacja z pracy Rady Miasta Ustka.
W następnej kolejności Rada podjęła następujące uchwały:
- Uchwała Nr LXXXVII/766/2024 w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXXV/750/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2024 – 2040;
- Uchwała Nr LXXXVII/767/2024 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Ustka na 2024 rok;
- Uchwała Nr LXXXVII/768/2024 w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2024 roku”;
- Uchwała Nr LXXXVII/769/2024 w sprawie: zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
- Uchwała Nr LXXXVII/770/2024 w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXXV/753/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- Uchwała Nr LXXXVII/771/2024 w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2024-2027”;
- Uchwała Nr LXXXVII/772/2024 w sprawie: rozpatrzenia skargi p. K. M. z dnia 8 lutego 2024. (data wpływu do Urzędu Miasta 9 lutego 2024 r.).
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – luty 2024).
W dalszej części obrad zostało przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka w 2023 r.
Następnie Rada przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Ustka za 2023 rok. W dalszej części zostało przyjęte sprawozdanie z realizacji uchwał za II półrocze 2023 roku. Następnie przedmiotem obrad była informacja o realizacji wniosków Komisji stałych i Rady za II półrocze 2023 roku. Następnym punktem była informacja o stanie mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz realizacji planów remontów. Kolejnym punktem była informacja dotycząca realizacji poboru opłaty uzdrowiskowej za 2023 rok.
W następnym punkcie Przewodnicząca poinformowała, że nie wpłynęły interpelacje radnych. W kolejnym punkcie wolnych wniosków i oświadczeń, nie wniesiono.
W punkcie sprawy bieżące Przewodnicząca Rady przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Miasta w okresie między sesjami. Rada wskazała radnego Pawła Basińskiego do pracy w Komisji ds. Nagród Sportowych oraz do pracy w Komisji ds. Stypendiów Sportowych, radnego Zbigniewa Margol do pracy w Komisji ds. stypendiów i nagród w dziedzinie kultury.

Praca komisji stałych Rady Miasta Ustka w miesiącu marcu 2024 r.
W dniu 20 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Posiedzenie Komisji odbyło się na sali narad Urzędu Miasta. Pierwszym punktem posiedzenia była informacja o działalności OSiR Ustka Sp. z o.o. za 2023 rok i plan działań w 2024 roku.
W dalszej części posiedzenia Komisja zaopiniowała:
- Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Ustce za 2023 rok i działalność w roku 2024 – 5 głosów „za”;
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce za 2023 rok – 5 głosów „za”;
- Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny za 2023 rok – 5 głosów „za”;
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Ustka za 2023 rok - 5 głosów „za”;
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją z realizacji Ferii Zimowych w Mieście Ustka.
W końcowym punkcie Komisja zaopiniowała projekty uchwał zapisane w porządku obrad marcowej sesji:
- w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/214/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji - 5 głosów „za”,
- w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Ustka na lata 2024-2026 - 5 głosów „za”,
- w sprawie: przyjęcia Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Gminy Miasto Ustka na lata 2024 – 2026 – 5 głosów „za”.

W dniu 21 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej. Posiedzenie Komisji odbyło się na sali narad Urzędu Miasta.
Pierwszym punktem posiedzenia była informacja na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka.
W dalszej kolejności Komisja zaopiniowała projekty uchwał zapisane w porządku obrad marcowej sesji:
- w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXXV/750/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2024 – 2040 – 5 głosów „za”,
- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Ustka na 2024 rok – 5 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXXII/720/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „ZABUDOWA PRZY PLACU WOLNOŚCI” – 5 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/214/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji – 5 głosów „za”,

W końcowym punkcie posiedzenia Komisja zaopiniowała:
- wniosek w przedmiocie propozycji zagospodarowania lokalizacji objętej sezonowym zagospodarowaniem plaży wschodniej, oznaczonej w planie symbolem PW-7 – 4 głosów „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”;
- wniosek w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 10 lat nieruchomości, zabudowanej budynkiem garażowym, stanowiącym nakład dotychczasowego dzierżawcy, będącej własnością Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Krótkiej – 5 głosów „za”.

Przewodnicząca Rady Miasta Ustka: Lena Iwan - Kucia


Sporządziła: Agnieszka Kaszuba

 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Stadion lekkoatletyczny w Ustce - impreza otwarcia

Imprezę otwarcia na stadionie lekkoatletycznym w Ustce można uznać za sukces. W sobotę 13 kwietnia br. odbyły się Mistrzostwa Polski PZLA w biegu na 10000, a dzięki zaangażowaniu LKS Jantar towarzyszyły im biegi uczniów i amatorów. Swoje rekordy ustanowili także usteccy młociarze.

Śpiewające przedszkolaki

W Miejskim Przedszkolu nr 2 „Delfinki” w Ustce, już po raz siódmy odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej o nagrodę „Błękitnego Delfinka”. Tegoroczny Festiwal zorganizowany został pod hasłem „Piosenki z bajki i baśni”.

Do 19 kwietnia br. przyjmowane są zgłoszenia osób chętnych do zasiadania w Komitecie, który stanowi forum współpracy Miasta Ustka z osobami zainteresowanymi realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta.

więcej >

Turystyka Kolejowa TurKol.pl wraz z Partnerami zaprasza na pokład specjalnych pociągów turystycznych, które zostaną uruchomione w pierwszy weekend maja.

więcej >

Jesienią Słowińska Grupa Rybacka planuje ruszyć z konkursami dla mieszkańców oraz przedsiębiorców w ramach nowego okresu programowania ze Wspólnej Polityki Rolnej.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >