W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
 • poniedziałek, 05 czerwca 2023
Aktualności

LXXVIII Sesja Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Podczas sesji w dniu 25 maja br. rozmawiano m.in. o przygotowaniach służb miejskich do sezonu i realizowanych inwestycjach miejskich. Radni odrzucili w głosowaniu tzw. „uchwałę krajobrazową”, która miała uporządkować zasady sytuowanie reklam, szyldów i ogrodzeń.

Komendant Komisariatu Policji w Ustce Tomasz Radzimirski poinformował, że dzięki finansowemu wsparciu Miasta w sezonie letnim pracować będzie dodatkowych ośmiu funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Jak każdego roku planowane są także wspólne patrole policjantów i strażników miejskich, a działania policji wspomagane będą także przez Placówkę Straży Granicznej i Oddział Żandarmerii Wojskowej.

O swoich działaniach mówili także przedstawiciele LOT „Ustka i Ziemia Słupska”. Już od maja Centrum Informacji Turystycznej pracuje dłużej, uruchomiono także dodatkowy punkt IT w budynku dworca kolejowego.

Po długich przygotowaniach procedowano dziś uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dokument został negatywnie oceniony przez radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Uzdrowiskowej. W dyskusji radni podnosili m.in. możliwą niekonstytucyjność związaną z ingerowaniem zapisów ustawy o planowaniu przestrzennym (i podejmowanych na jej podstawie uchwał) w prawo własności. Zwracano też uwagę na koszty, które musieliby ponieść przedsiębiorcy, aby dostosować się do nowych zasad. Głos zabrał także zastępca burmistrza Bartosz Gwóźdź – Sproketowski który podkreślił, że wprowadzenie zasad dotyczących reklam jest zasadne ze względu na panujący w przestrzeni miejskiej Ustki chaos. Dodał także, że „uchwała krajobrazowa” weszłaby w życie za 9 miesięcy, a na dostosowanie się do jej zapisów jest kolejne 27 miesięcy – czyli razem 3 lata. Zwrócił się też do radnych, by w przypadku odrzucenia projektu, uchylono także uchwałę Rady Miasta Ustka Nr XIII/132/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Po zamknięciu dyskusji Rada Miasta Ustka 9 głosami przeciwko (1 za, 1 wstrzymujący się) projekt odrzuciła.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  1.2. przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
  3. Informacja o pracy Rady Miasta Ustka.
  4. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich.
  5. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego.
  6. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwał:
  7.1. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Ustka na 2023 rok - podjęta,
  7.2. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/612/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2023 – 2037- podjęta,
  7.3. w sprawie: ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - odrzucona.
  8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia.
  10. Sprawy bieżące.
  11. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał: Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejna sesja Rady Miasta Ustka odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. i będzie to sesja, na której Radni będą podejmować decyzję o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi. Odbędzie się w tym dniu także debata dotycząca „Raportu o stanie miasta”, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. Osoby chętne do zabrania głosu muszą zgłosić się do Przewodniczącej Rady Leny Iwan – Kucia (Biuro Rady, pok. 205 w Urzędzie Miasta) do dnia 21 czerwca br. Do zgłoszenia należy przedstawić listę poparcia co najmniej 20 mieszkańców (zasady te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym).

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Bohater nagrodzony

W sobotę, 3 czerwca 2023 roku, w Urzędzie Miasta Ustka odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski kapitanowi Mieczysławowi Kaczmarczykowi.

Sposoby na oszczędzanie energii

Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" oraz Programu „Ciepłe mieszkanie” na spotkanie informacyjne w dniu 12 czerwca (poniedziałek) 2023 r. o godzinie 17:00.

W dniach 6 maja - 3 czerwca 2023r. grupa 15 uczniów technikum z usteckiego ZSOiT wraz z opiekunkami, panią Junoną Olempijuk i panią Moniką Dymek, przebywała na stażu w Maladze w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +.

więcej >

Zapraszamy mieszkańców Ustki do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Miasto Ustka za rok 2022”. W dniu 14 czerwca br. zapraszamy na prezentację dokumentu, a chętni mogą zabrać głos w debacie nad Raportem podczas sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca br.

więcej >

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy są zainteresowani zwiedzaniem Ustki z przewodnikiem.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >