W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • poniedziałek, 05 czerwca 2023
Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przedstawiamy informację o pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.


Informacja Nr 5/2023
z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami
na sesję w dniu 25 maja 2023 r.

Przewodnicząca Rady pani Lena Iwan – Kucia koordynowała pracę Rady Miasta Ustka, poprzez bieżące zapoznawanie się z pismami, dokumentami wpływającymi do Rady Miasta, złożenie podpisów pod uchwałami Rady Miasta z sesji w dniu 14 kwietnia 2023 r. i 27 kwietnia 2023r. Ponadto Przewodnicząca uczestniczyła w różnych spotkaniach, uroczystościach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Przewodnicząca Rady w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 16:00 pełniła dyżury w Biurze Rady.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyła się LXXVI sesja Rady Miasta Ustka. Sesja odbyła się na sali narad Urzędu Miasta. Po sprawach regulaminowych Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Następnie przedmiotem obrad była informacja o pracy Rady Miasta Ustka. W dalszej części Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok. Kolejnym punktem obrad była informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Mieście Ustka. Następnym punktem była informacja dotycząca przygotowania Miasta Ustka do weekendu majowego (m.in. obchodów Świąt 3 - Maja).
W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr LXXVI/666/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Ustka na 2023 rok;
Uchwała Nr LXXVI/667/2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/612/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2023-2036;
Nr LXXVI/668/2023 w sprawie: emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
Uchwała Nr LXXVI/669/2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXII/646/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
Uchwała Nr LXXVI/670/2023 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierającym naukę na terenie Gminy Miasto Ustka bez względu na miejsce zamieszkania oraz formy i zakres tej pomocy;
Uchwała Nr LXXVI/671/2023 w sprawie: przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci od 6 do 11 miesiąca życia na terenie Gminy Miasto Ustka na lata 2023-2027”;
Uchwała Nr LXXVI/672/2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/620/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2023 rok;
Uchwała Nr LXXVI/673/2023 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka;
Uchwała Nr LXXVI/674/2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXIV/659/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Ustka.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – kwiecień 2023).
Praca komisji stałych Rady Miasta Ustka w miesiącu maju 2023 r.
W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Uzdrowiskowej. Na początku posiedzenia została przedstawiona informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich. W dalszej części Komisja zapoznała się z informacjami o przygotowaniach miasta do sezonu letniego przedstawionymi przez LOT „Ustka i Ziemia Słupska”, Dom Kultury w Ustce, Bibliotekę Miejską w Ustce, Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z.o.o. Następnie Komisja zapoznała się z informacjami o bezpieczeństwie i zabezpieczeniu porządku publicznego oraz przygotowanie służb komunalnych do sezonu. W tym temacie informacje zostały przedstawione przez Komisariat Policji w Ustce, Straż Miejską w Ustce, Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Sp. ZGK Sp. z o.o. Kolejnym punktem posiedzenia była analiza kontroli palenisk i stanu powietrza w mieście. Następnym punktem była informacja przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP. W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji Budżetowo – Gospodarczej zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Ustka na 2023 rok. Następnie członkowie Komisji Budżetowo – Gospodarczej zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/612/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2023 – 2037.
W dalszej kolejności przedmiotem obrad komisji był projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Po dyskusji Komisja Budżetowo – Gospodarcza i Komisja Uzdrowiskowa negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
W dniu 17 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Podczas posiedzenia Komisja przyjęła sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z informacją na temat wybitnych osiągnięć mieszkańców w dziedzinie sportu i kultury za 2022 rok. Na zakończenie Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Lena Iwan – Kucia

Sporządziła:

Agnieszka Kaszuba

 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Bohater nagrodzony

W sobotę, 3 czerwca 2023 roku, w Urzędzie Miasta Ustka odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski kapitanowi Mieczysławowi Kaczmarczykowi.

Sposoby na oszczędzanie energii

Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" oraz Programu „Ciepłe mieszkanie” na spotkanie informacyjne w dniu 12 czerwca (poniedziałek) 2023 r. o godzinie 17:00.

W dniach 6 maja - 3 czerwca 2023r. grupa 15 uczniów technikum z usteckiego ZSOiT wraz z opiekunkami, panią Junoną Olempijuk i panią Moniką Dymek, przebywała na stażu w Maladze w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +.

więcej >

Zapraszamy mieszkańców Ustki do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Miasto Ustka za rok 2022”. W dniu 14 czerwca br. zapraszamy na prezentację dokumentu, a chętni mogą zabrać głos w debacie nad Raportem podczas sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca br.

więcej >

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy są zainteresowani zwiedzaniem Ustki z przewodnikiem.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >