W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • wtorek, 06 grudnia 2022
Aktualności

LXVIII Sesja Rady Miasta Ustka

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Podczas obrad Radni podjęli uchwałę o nawiązaniu formalnej współpracy partnerskiej z miastem Bojarka w Ukrainie.
To właśnie z Bajarki pochodzą dzieci, które przybyły do Ustki w marcu 2022 roku, krótko po wybuchu wojny. Dzięki tym tragicznym wydarzeniom między naszymi miastami nawiązała się współpraca, determinowana obecnie działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy. We wrześniu gościliśmy w Ustce dzieci, które wciąż pozostają w Bojarce, a niektóre z nich w działaniach wojennych straciły rodzica. Młodzież odpoczęła, zwiedziła nasze miasto i okolicę. Natomiast w ostatnich dniach udało się zorganizować zbiórkę ciepłych okryć, kołder, śpiworów i kocy, które będą potrzebne w miejscach gromadzenia ludności na czas zimy. Te wszystkie działania możliwe są dzięki ogromnemu wsparciu usteckich przedsiębiorców i instytucji – serdecznie za to dziękujemy. Zarówno władze Ustki, jak i przedstawiciele Bojarki – wszyscy wspólnie - wierzymy, że nasza współpraca będzie już niedługo miała szansę rozwijać się w czasie pokoju. Ma ona obejmować m.in. takie dziedziny jak kultura, edukacja, turystyka, ochrona środowiska.
Na dzisiejszej sesji przyjęty została Program Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 – 2030 przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokument posłuży realizacji celów związanych z poprawą sytuacji społecznej w najbardziej newralgicznych obszarach.
Zdecydowano także o powierzeniu zarządzania ul. Koszarową Powiatowi Słupskiemu w celu realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych jej przebudowy wraz z ul. Bosmańską, aż do wjazdu na Centralny Poligon Sił Powietrznych.
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Porządek obrad sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
1.2. przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja o pracy Rady Miasta Ustka.
4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2022/2023.
5. Informacja o naliczanych opłatach planistycznych w 2022 roku.
6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Ustka na 2022 rok;
7.2. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/456/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2022 –
2035;
7.3. w sprawie: opłaty targowej - podjęta;
7.4. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2023 r. - podjęta;
7.5. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVI/582/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października
2022r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej - podjęta;
7.6. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto
Ustka na lata 2023-2030 - podjęta;
7.7. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok - podjęta;
7.8. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce - podjęta;
7.9. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych - podjęta;
7.10. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów sportowych - podjęta;
7.11. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie
kultury - podjęta;
7.12. w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Ustka
oraz Miastem Bojarka w Ukrainie - podjęta;
7.13. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. K. W. z dnia 18 października 2022 r. - podjęta;
7.14. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. K. M. z dnia 25 października 2022 r. – podjęta
7.15. w sprawie: przekazania według właściwości Burmistrzowi Miasta Ustka podania z dnia15 września 2022 r. złożonego przez p. K.M – podjęta;
7.16. w sprawie: powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych - podjęta.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Uwaga, zmiana rozkładu

Informujemy, że z dniem 11 grudnia br. zmienia się rozkład jazdy pociągów. Prosimy wszystkich pasażerów o zwrócenie uwagi na tablice informacyjne. Poniżej nowy rozkład w wersji elektronicznej.

Rozpocznie się dystrybucja węgla

Informujemy, że firma Bostar Sp. z o. o. , która jako pierwsza złożyła wniosek do Gminy Miasto Ustka i tym samym została uprawniona do dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Miasta Ustka podpisała ze spółką PGE Paliwa umowę umożliwiającą zakup, a następnie rozprowadzanie węgla na terenie Miasta.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

więcej >

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce po raz drugi zaprasza do włączenia się w akcję „Świąteczny upominek dla Seniora”, dzięki której pomagamy zapomnieć seniorom z Ustki o smutnej samotności w Święta.

więcej >

Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 05.12.2022 r. do 30.12.2022 r. projektu tzw. uchwały krajobrazowej.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >