W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • środa, 08 grudnia 2021
Aktualności

L Sesja Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Posiedzenie odbyło się 25 listopada br., uczestniczyło w nim 14 radnych. Jakie decyzje podjęto? – szczegóły poniżej.
Nadanie nazw rondom przy ul. Darłowskiej, zmiana wynagrodzenia Burmistrza i diet Radnych, obniżenie niektórych stawek podatku od środków transportowych, zgoda na sprzedaż spółce UTBS terenu przy Placu Wolności, program współpracy z organizacjami – to niektóre decyzje podjęte podczas dzisiejszych obrad.
Burmistrz Jacek Maniszewski w odpowiedzi na pytanie radnych poinformował, na co Miasto planuje wydać pieniądze zdobyte w rządowych konkursach dotyczących szczepień. Ustka, dzięki wysokiej liczbie zaszczepionych mieszkańców, otrzyma kwotę 1,25 mln złotych. Ma ona zostać przeznaczona na dofinansowanie powstania nowej przychodni dla mieszkańców w siedzibie szpitala przy ul Mickiewicza, program szczepień przeciwko grypie dla usteckich seniorów oraz rezerwę inwestycyjną na inwestycje o charakterze rekreacyjno-sportowym (w przypadku przetargów, w których oferty przekroczą założone kwoty). Ponadto Burmistrz przekazał informację, że w drugim naborze do „Programu Inwestycji Strategicznych” Miasto będzie wnioskować o dofinansowanie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Darłowskiej oraz budowę II etapu węzła transportowego.
Za zgodą Rady miejska spółka – Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zakupi od Miasta teren przy Placu Wolności (byłe targowisko) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Takie rozwiązanie pozwoli władzom Ustki zachować wpływ na przyszłą inwestycję w tym atrakcyjnym punkcie miasta.
Ważna informacja dla Rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka: wzrośnie dzienna stawka za wyżywienie, z 6 do 8 zł. Pani dyrektor Magdalena Markowicz uzasadniała zmianę wzrostem cen żywności oraz gazu, energii i wody.
Zmianie ulegną stawki podatków od środków transportowych na rok 2022. Miasto w odpowiedzi na sygnalizowane przez przedsiębiorców potrzeby obniża stawkę od ciągników siodłowych i balastowych (o dopuszczalnej masie całkowitej od 40 ton i powyżej) do kwoty 1 700 zł (było 3 238 zł) oraz od przyczep i naczep (które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 38 ton i powyżej) do 990 zł (było 2 405 zł). Warto podkreślić, że od kilku lat stawka podatku od autobusów jest również obniżona i w 2022 r. będzie wynosić 812 zł. Pozostałe stawki zostały zwiększone o 3,6% w stosunku do roku 2021. Wszystkie te działania mają na celu zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia swojej działalności w mieście Ustka.
Ronda przy ulicy Darłowskiej zyskają nazwy: rondo przy ul. Koszarowej – komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego, a drugie przy ul. Kwiatowej – rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspólnie z wnioskodawcami - Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszeniem Miłośników Historii „Orzeł” – uzgodnimy teraz szczegóły uroczystości odsłonięcia tablic z nadanymi nazwami.
Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o pracownikach samorządowych oraz ustawie o samorządzie gminnym, które weszły w życie z dniem 1.11.2021 r. W związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych Radni podjęli dziś uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia burmistrza. Jednocześnie, w ślad za zmianą ustawy o samorządzie gminnym, zmienili także stawki diet dla Radnych Miasta Ustka. Na mocy wprowadzonych nowelizacji zmiany te muszą zostać wprowadzone od sierpnia tego roku. Po zmianach burmistrz będzie zarabiał ok. 20 tys. zł brutto z wszystkim przysługującymi dodatkami (do tej pory była to kwota ok. 10,5 tys. zł brutto). Natomiast diety Radnych, w zależności od pełnionej w Radzie funkcji oraz liczby komisji, do których należą, od 1610,48 (radny w 1 komisji) do 3220,96 zł (przewodniczący rady). Usteccy Radni zróżnicowali także wysokość diety w zależności od liczby Komisji, w których zasiada Radny oraz obniżania wysokości diety za nieobecność na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady.
Na zakończenie obrad Radni przyjęli wniosek do Burmistrza „o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Legionów/Jagiellońska”.

Porządek obrad sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
1.2. przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z pracy Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2021/2022.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. – podjęta,
5.2.w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/417/2021 z dnia 28 października 2021r. w sprawie opłaty targowej - podjęta,
5.3. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/418/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów - podjęta,
5.4. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce - podjęta,
5.5. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - podjęta,
5.6.w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024” - podjęta,
5.7.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2022 w formie dotacji celowej - podjęta,
5.8. w sprawie: nadania nazwy rondom położonym na terenie miasta Ustka - podjęta,
5.9. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe - podjęta,
5.10. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego - podjęta,
5.11. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego - podjęta,
5.12. w sprawie: uznania za bezzasadną skargi K.O. z dnia 10 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustka, uzupełnionej pismem z dnia 19 października 2021 r. - podjęta,
5.13. w sprawie: uznania za bezzasadną skargi M.K. z dnia 12 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustka – podjęta,
5.14. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka z dn. 10.11.2021 w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty - podjęta,
5.15. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka z dn. 10.11.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - podjęta,
5.16. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka,
5.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Ustka
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia oraz sprawy bieżące.

 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Pociągi - zmiana rozkładu

Od 12 grudnia br. zmienia się rozkład jazdy pociągów w całym kraju, więc również na stacji Ustka i Ustka Uroczysko. Prosimy podróżnych o zwrócenie uwagi na nowe godziny kursowania.

Odwiedź usteckie atrakcje turystyczne online.

Wirtualny przewodnik to nasza propozycja prezentacji Ustki online. Panoramiczne przedstawienie miasta wykonane za pomocą drona pozwala zobaczyć Ustkę z wielu perspektyw. Do tej pory pokazywaliśmy Ustkę z zewnątrz, tym razem chcielibyśmy zaprosić naszych Gości do odwiedzenia wnętrz usteckich obiektów.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju rozpoczęła się budowa boiska treningowego. Inwestycja, podobnie jak przebudowa ul. Pogodnej, dofinansowana jest z rekompensat za budowę w naszym regionie tarczy antyrakietowej.

więcej >

Do 23 grudnia br. ankieterzy z firmy GlobalEco, działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Ustka, będą odwiedzać mieszkańców. Zbierają dane dotyczące indywidualnych źródeł ciepła na terenie naszego miasta.

więcej >

W dwie najbliższe soboty - 4 i 11 grudnia - punkt szczepień przeciwko Covid-19 w Ustce przy ul. Mickiewicza będzie czynny dla wszystkich chętnych w godz. 8.00 - 14.00. Szpital Specjalistyczny w Słupsku wydłuża także pracę punktu.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >