W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • poniedziałek, 10 maja 2021
Aktualności

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przedstawiamy informację o pracy burmistrza w okresie pomiędzy sesjami Rady Miasta. We wtorek, 4 maja 2021 r., zapraszamy na kolejny czat z p.o. burmistrza Bartoszem Gwóźdź - Sproketowskim.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Ustka
na Sesję Rady Miasta Ustka w dniu 29 kwietnia 2021 r.
1) Od 22 marca br. wprowadziliśmy zmiany w zasadach pracy Urzędu Miasta, wynikające z nowych obostrzeń sanitarnych wprowadzonych na terenie całego kraju. Osobista wizyta w Urzędzie możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Interesanci mogą korzystać z kontaktu telefonicznego, elektronicznego, tradycyjnej poczty, a także skrzynki podawczej przy wejściu głównym. Urząd pracuje na bieżąco, realizując wszystkie zadania i wpływające sprawy.
2) 22 marca br. uruchomiliśmy finansowany z budżetu miasta Ustka, program szczepień przeciwko HPV dla trzynastolatków. W bieżącym roku szczepione będą dzieci z rocznika 2008. Realizatorem szczepień jest przychodnia PZU Zdrowie, a zgłoszenia chętnych przyjmowane są w poradni pediatrycznej na ul. Leśnej.
3) 24 marca br. zamontowaliśmy na terenie Ustki pięć pojemników na nakrętki, o które wnioskowała Komisja Polityki Społecznej. Metalowe ryby stanęły przy wszystkich szkołach podstawowych, na Placu Wolności i na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Zebrane nakrętki są przekazywane fundacjom, które pozyskane z ich sprzedaży środki finansowe przekazują potrzebującym.
4) 25 marca br. opublikowaliśmy Roczne Plany Spotkań i Konsultacji z mieszkańcami na rok 2021. Przedstawiliśmy także Raport z konsultacji w tej sprawie, zawierający nasze decyzje donośnie zebranych uwag. Mieszkańcom, którzy włączają się w organizowane przez nas konsultacje, serdecznie za to dziękuję.
5) 26 marca br., w związku z postępem prac przy przebudowie Parku Jana Pawła II, nastąpiło zamknięcie odcinka ulicy Marynarki Polskiej, w związku z czym wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
6) W dniach 29 marca – 9 kwietnia br. zaprosiliśmy mieszkańców do zgłaszania uwag dotyczących koncepcji przebudowy ul. 11 Listopada. Projekt omówiliśmy podczas czatu, w dniu 6 kwietnia br. Wszystkie zgłoszone uwagi oraz informację o ich rozpatrzeniu zamieściliśmy w Raporcie, który dostępny będzie w zakładce „Konsultacje” na stronie miasta.
7) 31 marca br. opublikowaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokalu.
8) 1 kwietnia br., w związku z nowymi wytycznymi rządu, zgłosiliśmy do Wojewody Pomorskiego gotowość organizacji Punktu Szczepień Masowych na Sali 101 Urzędu Miasta. Jednak, jak dotąd, uruchomiono tylko jeden taki punkt w województwie pomorskim – w Redzikowie. Wielokrotnie zabiegaliśmy także o dodatkowe punkty w naszych przychodniach (PZU Zdrowie i WSPL Lędowo) oraz usteckiej siedzibie Szpitala Wojewódzkiego, oferując konkretne wsparcie w ich organizacji. Przychodnia PZU zapowiada uruchomienie punktu na ulicy Leśnej (pracowałby w soboty), a szpital od 12 kwietnia otworzył punkt na ul. Mickiewicza. Ponieważ sala 101 jest w pełni przygotowana zwróciliśmy się do wojewody i NFZ o ponowne rozpatrzenie możliwości otwarcia tu punktu szczepień. Tempo szczepień mieszkańców Ustki powinno być zdecydowanie większe.
9) 1 kwietnia br. na terenie całego kraju rozpoczął się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy dla każdego obywatela. W naszym urzędzie, a również dzięki inicjatywie placówki, także w Bibliotece Miejskiej, znajdują się stanowiska do samospisu. Rachmistrze rozpoczną pracę w maju, a spis potrwa do końca września br.
10) 7 kwietnia br. zaprezentowaliśmy raport z badań ankietowych dotyczących Raportu o stanie miasta. Opinie mieszkańców posłużą nam do przygotowania dokumentu w tym roku. Ankiety wypełniło 51 osób, a pełna informacja dostępna jest w zakładce „Konsultacje” na stronie miasta.
11) 7 kwietnia br. uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, którego nasze miasto jest członkiem.
12) 9 kwietnia br. wraz z Przewodniczącym Jackiem Maniszewskim, pracownikami Urzędu, dyrektorami jednostek oraz prezesami spółek miejskich uczestniczyłem w spotkaniu na terenie budowy Transportowego Węzła Integracyjnego.
13) 13 kwietnia br. wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Słupskiego Janem Olechem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Ustka Jackiem Maniszewskim złożyliśmy wiązankę kwiatów pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu komunalnym w Ustce. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ze względu na pandemię, miały charakter symboliczny. Wzięły w nich udział także delegacje Garnizonu Ustka oraz Gminy Ustka.
14) 13 kwietni br. uczestniczyłem w spotkaniu ze Starostą Słupskim dotyczącym organizacji punktów szczepień w naszym powiecie.
15) 14 kwietnia br. spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie zagospodarowania plaż w okresie letnim.
16) 16 kwietnia br. uruchomiliśmy nabór na półkolonie letnie dla usteckich uczniów, finansowane z budżetu miasta. Nabór chętnych prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, a dokumenty należy złożyć do 28 maja br.
17) 20 kwietnia br. z zamontowaliśmy na terenie miasta trzy stacje naprawy rowerów. Czwarta zamontowana zostanie na terenie transportowego węzła integracyjnego, po zakończeniu jego budowy. Stacje to jeden z elementów wspierania i promocji turystyki rowerowej.
18) 20 kwietnia br. opublikowaliśmy informację z otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu dotyczącym budowy pogrodzenia wzdłuż ulicy Portowej w Ustce. W związku z tym, że kwoty zaproponowane przez wszystkich trzech oferentów przekraczają zakładane na ten cel środki finansowe, podjąłem decyzję o ogłoszeniu ponownego przetargu na wykonanie tego zadania.
19) 22 kwietnia br. wezmę udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.
W minionym okresie trwały na terenie Ustki intensywne prace porządkowe przygotowujące nasze miasto na przyjęcie turystów. Wykonaliśmy m.in. malowanie pasów na przejściach dla pieszych, renowację ławek, nowe nasadzenia, przycinki pielęgnacyjne drzew oraz przycinkę krzewów na promenadzie.
Ponadto w minionym okresie podjęto następujące Zarządzenia Burmistrza:
1. Zarządzenie Nr 0050.RZ.55.2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2021 rok i Rocznego Planu Spotkań z Mieszkańcami na rok 2021.
2. Zarządzenie Nr 0050.SOKS 56 .2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym finansowanego z budżetu Gminy Miasto pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży w 2021 roku.”
3. Zarządzenie Nr 0050.FN.56.1.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
4. Zarządzenie Nr 0050.RIE.57.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: zmiany zrządzenia nr 0050.RIE.251.2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 2030.
5. Zarządzenie Nr 0050.SOA.58.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka oraz określenia jego zadań.
6. Zarządzenie Nr 0050.SOA.59.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.35.2021 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Miasta i Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Urzędu Miasta Ustka do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism.
7. Zarządzenie Nr 0050.FN.60.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
8. Zarządzenie Nr 0050.FN.61.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.GN.62.2021 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
10. Zarządzenie Nr 0050.FN.63.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
11. Zarządzenie Nr 0050.ZP.64.2021 z dnia 01.04.2021 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn.: „Budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Portowej ”.
12. Zarządzenie Nr 0050.SOA.65.2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOA.240.2020 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Usteckiej Karty Mieszkańca”.
13. Zarządzenie Nr 0050.ZP.67.2021 z dnia 13.04.2021 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn.: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie ogrodzenia wzdłuż ulicy Portowej w Ustce”.
14. Zarządzenie Nr 0050.INW.68.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie: przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.
15. Zarządzenie Nr 0050.INW.69.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie: przekazania na stan majątkowy Żłobka Miejskiego w Ustce, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.
16. Zarządzenie Nr 0050.SOKS.70.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2021-2023.
17. Zarządzenie Nr 0050.FN.71.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2021 – 2035.
18. Zarządzenie Nr 0050.SOKS.72.2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie: powierzenia do realizacji placówkom oświatowym (Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3) wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia.
19. Zarządzenie Nr 0050.GN.73.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia woli sprzedaży, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.
20. Zarządzenie Nr 0050.GN.74.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia woli sprzedaży, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka
21. Zarządzenie Nr 0050.GN.75.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka oznaczonego jako część działki nr 2208, położonego w Ustce przy ul. Krótkiej.
22. Zarządzenie Nr 0050.GN.76.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia woli sprzedaży, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.
Powyższe zarządzenia dostępne są w BIP na stronie https://bip.um.ustka.pl/

p.o. BURMISTRZA
/-/ Bartosz Gwóźdź - Sproketowski

Sporządzenie informacji: Eliza Mordal, Adela Nycz


Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Karty Mieszkańca dla usteckich osobistości

Tomasz Iwan – Honorowy Obywatel Miasta Ustka i Ambasador Ambasadorów – jako pierwszy otrzymał Honorową Kartę Mieszkańca. Wręczenia dokonali Przewodniczący Rady Miasta Jacek Maniszewski i p.o. Burmistrza Bartosz Gwóźdź – Sproketowski.

Informacja o pracy Urzędu

Szanowni Mieszkańcy, od poniedziałku, 10 maja br. możliwe będzie osobiste załatwianie spraw w naszym Urzędzie, otwieramy także Kasę. Nadal jednak pracujemy z ograniczeniami i z zachowanie zaleceń sanitarnych.

Każdego roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek.

więcej >

Miasto Ustka poszukuje kandydatów do otrzymania tytułu „Pracodawcy przyjaznego Seniorom”, będącego jedną z kategorii wyróżnień przyznawanych w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn. „Pomorskie dla Seniora”.

więcej >

Zapraszamy na kolejny czat do z p.o. burmistrza Bartoszem Gwóźdź-Sproketowskim - 11 maja 2021 r. Gościem czatu będzie Kamila Kieraś, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >