W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • poniedziałek, 27 września 2021

Dokumenty strategiczne miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
L.p. Nazwa dokumentu Załączniki
 1. Program działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce Zał. 4.1 do programu działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce
Zał. 4.2 do programu działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce
Zał. 4.3 programu działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce
 2. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030  
 3. Aktualny plan Miasta Ustka zaopatrzenia w ciepło do roku 2030  
 4. Statut Gminy Miasto Ustka   
 5. Statut Uzdrowiska Miasta Ustka z 30 stycznia 2014 (ze zmianą z 30 kwietnia 2015) Treść uchwały odnośnie zmiany w Statucie Uzdrowiska Ustka.
Zał. nr 1 - Strefa ABC
Zał. nr 2 - Strefa AB
Zał. nr 3 - Strefa A
Zał. nr 4 - Mapa do operatu i Statutu (ze zmianą z 30 kwietnia 2015)
 6. Strategia Rozwoju Miasta Ustka do roku 2020 Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Ustka.
 7. Raport ewaluacyjny z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 2020 r.  Cel strategiczny I: Zapewnianie mieszkańcom warunków do podwyższania standardów życia oraz aktywne kształtowanie rozwoju społecznego.

Cel strategiczny II: Wykształcenie ładu przestrzennego miasta i ochrona cennych walorów przyrodniczych.

Cel strategiczny III: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz wypracowanie stabilnego wzrostu gospodarczego miasta. 8. Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2030  
 9. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Miasto Ustka na lata 2011-2032  
 10. Operat uzdrowiska Ustka  
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka  
12. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022 Załącznik nr 3 do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022
Załącznik nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022
13. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022  
14.
Gminny program rewitalizacji 


15. Program Rozwoju Sportu  
16. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ustka na lata 2015-2020  
17. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ustka na lata
2019 - 2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku
 
18. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Ustka Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Ustka - część I
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Ustka - część II
 19. Uchwała Nr XXVIII/261/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2017-2020
 
 20. Raport Zespołu Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej Podstrefa 1  
 21. Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ustka Treść uchwały

 22.  Miejski plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ustka do roku 2030   
Data dodania