W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Czyste Powietrze

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

barwy KPOlogo CzystePowietrzePunkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Osoby zainteresowane programem "Czyste powietrze" mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania. 

Punkt konsultacyjno – informacyjny jest czynny w dniach:

- poniedziałki 13.00 - 17.00

- wtorki 8.00 - 15.00

- czwartki 8.00 - 14.00

w Urzędzie Miasta Ustka w pokoju 208 (pierwsze piętro) w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej.


Serdecznie zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr. 59 8154-3
84.

Liczba złożonych wniosków 58

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 29

Kwota wypłaconych dotacji 608 615,63


Jaki jest cel programu „Czyste Powietrze”? 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 Na co można uzyskać dofinansowanie?

 Dofinansowanie można uzyskać na:

     1. audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak:
        - najskuteczniej ocieplić budynek,

         - wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła,

         - uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
     2.
ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
     3. wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
     4. wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
     5. instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),
     6. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
     7.
mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile można otrzymać?

Wysokość dofinansowania:

1. Podstawowy poziom dofinansowania:

- dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł.

L.p. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy Maksymalna kwota dotacji Maksymalna kwota dotacji z kompleksową termomodernizacją
bez PV z PV bez PV z PV
1. Wymiana źródeł ciepła na pompę ciepła z termomodernizacją 135 000 zł/rok 35 000 zł 41 000 zł 60 000 zł 66 000 zł
2. Wymiana źródeł ciepła na inne źródło z termomodernizacją 25 000 zł 31 000 zł 50 000 zł 56 000 zł
3. Termomodernizacja 13 000 zł N/D 33 000 zł N/D

Formy dofinansowania:

1. dotacja

2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

2. Podwyższony poziom dofinansowania:

- Gospodarstwa jednoosobowe: przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2651 zł

- Gospodarstwa wieloosobowe: przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1894 zł

L.p. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy Maksymalna kwota dotacji Maksymalna kwota dotacji z kompleksową termomodernizacją
bez PV z PV bez PV z PV
1. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła z termomodernizacją 2 651 zł/ na miesiąc
i 1 894 zł/ na miesiąc
50 000 zł 59 000 zł 90 000 zł 99 000 zł
2. Wymiana źródła ciepła na inne źródło z termomodernizacją 32 000 zł 41 000 zł 72 000 zł 81 000 zł
3. Termomodernizacja 25 000 zł N/D 48 000 zł N/D

 Formy dofinansowania:

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)


3. Najwyższy poziom dofinansowania:

- Gospodarstwa jednoosobowe: przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1526 zł

- Gospodarstwa wieloosobowe: przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł

L.p. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy Maksymalna kwota dotacji Maksymalna kwota dotacji z kompleksową termomodernizacją
bez PV z PV bez PV z PV
1. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła z termomodernizacją 1 526 zł/ na miesiąc i
1 090 zł/ na miesiąc
70 000 zł 79 000 zł 120 000 zł 135 000 zł
2. Wymiana źródła ciepła na inne źródło z termomodernizacją 50 000 zł 59 000 zł 100 000 zł 115 000 zł
3. Termomodernizacja 40 000 zł N/D 70 000 zł N/D

 Formy dofinansowania:

1. dotacja (bez ścieżki bankowej)

2. dotacja z prefinansowaniem

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Jeśli w budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego, żeby móc uzyskać dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu “Czyste Powietrze” można znaleźć pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Chcesz złożyć wniosek? Tutaj znajdziesz wymaganą dokumentację:

Portal Beneficjenta – Gdańsk (wfos.gdansk.pl)

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

1. osobiście wypełniając e- wniosek,gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

2. poprzez pracownika gminy w Punkcie konsultacyjno- informacyjnym programu Czyste powietrze w Urzędzie Miasta Ustka w pokoju 208 Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

 3. poprzez WFOŚiGW w Gdańsku wersje papierową wniosku dostarczyć bezpośrednio lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.)

 4. poprzez bank na kredyt z dotacją ( dotyczy beneficjentów Części 1 i Części 2 programu)


Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Miasta Ustka wszelkich informacji na temat realizowanego programu Czyste Powietrze udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej pod nr. tel.: 59 8154-384
     

Pytania w ww. tematach można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, e-mail: czystepowietrze@um.ustka.pl lub telefonicznie. Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie w siedzibie tut. Urzędu.

Prezentacja programu Czyste powietrze

Dnia 15 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dotacji udzielanych przez Miasto na eko rozwiązania oraz programów "Czyste powietrze" i "Ciepłe mieszkanie''. Zostało na nim zadanych parę pytań, na które uzyskaliśmy odpowiedzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Czy powołując się na Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali można uznać budynek jako jednorodzinny?

Odpowiedź:

Zasady programu „Czyste Powietrze” mówią, że w momencie składania wniosku o dofinansowanie dom jednorodzinny może mieć dwa lokale. Jeśli w księdze wieczystej widnieją trzy lokale, to nie otrzyma dofinansowania.

„ Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.”

2. Kominki do celów rekreacyjnych jakie muszą spełniać dokładnie normy według ekoprojektu? Czy nie spełniające tych wymogów muszą zostać zlikwidowane?

Odpowiedź:

Wszyscy, którzy składają wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” mogą mieć kominek do celów rekreacyjnych, który spełnia wymagania Ecodesign Ekoprojekt.

Natomiast osoby, które nie składają wniosku, zgodnie z uchwała antysmogową dla województwa pomorskiego, dopiero od 1 września 2024 r. muszą spełniać wymogi ekoprojektu, czyli muszą zaplanować remont kominka i posiadać certyfikat Ecodesign Ekoprojekt.

3. Proszę o wyjaśnienie jak wygląda sytuacja w przypadku wynajmu pokoi, ale bez prowadzenia działalności gospodarczej. Jak policzyć procent tej działalności, gdy jest ona sezonowa?

Odpowiedź:

Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.


Procent działalności zostanie wyliczony automatycznie we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z instrukcją:


Pole B.1.17 Należy wpisać całkowitą powierzchnię budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie (pole obowiązkowe).


Uwaga! Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.


Pole B.1.18 Należy zaznaczyć, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie jest prowadzona działalność gospodarcza w rozumieniu Programu, tj. zgodnie z unijnym prawem konkurencji. Nie należy zaznaczać pola w przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym jest zarejestrowana działalność gospodarcza ale nie jest ona prowadzona w tym miejscu.


Uwaga! W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane będzie wnioskowane przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość wnioskowanej dotacji do kwoty w sekcji D jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej (powierzchnia ta wyliczana jest jako iloczyn powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczby miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podzielonej na 12).


Pole B.1.19 Należy wpisać powierzchnię budynku/lokalu mieszkalnego (w m2) wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie (pole obowiązkowe jeśli zaznaczono Pole B.1.18).


Pole B.1.20 Należy wybrać liczbę miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. Jeżeli Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD działalność prowadzona jest w sposób ciągły należy wybrać 12 miesięcy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej okresowo (przez mniej niż 12 miesięcy w ciągu roku) należy podać liczbę miesięcy określaną na podstawie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (pole obowiązkowe jeśli zaznaczono Pole B.1.18).

Pole B.1.21 Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wpisaniu danych w Polach B.1.19 i B.1.20. Jeśli wyliczony w Polu B.1.21 procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane w ramach Programu.

4. W przypadku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej czy można i tak zamontować piec na pellet o podwyższonej klasie z listy ZUM?

Odpowiedź:

Zgodnie  z uchwałą antysmogową, jeśli istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, to  w programie „Czyste powietrze”, nie można zamontować kotła na paliwo stałe, m.in. na pellet.

 

 

Data dodania