W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • poniedziałek, 27 września 2021

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przedstawiamy informację o pracy Rady Miasta w okresie między sesjami.

 

INFORMACJA O PRACY

RADY MIASTA USTKA

w   okresie między sesjami

W dniu 28 maja 2020 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Miasta Ustka. Obrady  odbyły się w trybie zdalnym. Po sprawach regulaminowych Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Następnie radni przyjęli informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami. Przedmiotem obrad była także informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich oraz informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego. W dalszej części obrad przyjęto sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.  

Rada Miasta podczas Sesji podjęła następujące uchwały: 

Uchwałę Nr XXII/213/2020 w sprawie:  zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

Uchwałę Nr XXII/214/2020 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2020 – 2035.

Uchwałę Nr XXII/215/2020 w sprawie: uchylenia uchwały Nr LI/459/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik.

Uchwałę Nr XXII/216/2020 w sprawie: uchylenia uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwałę Nr XXII/217/2020 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Ustka. 

Uchwałę Nr XXII/218/2020 w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych pobierającym naukę w placówkach oświatowych na terenie Gminy Miasto Ustka.

Uchwałę Nr XXII/219/2020 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierającym naukę na terenie Gminy Miasto Ustka.

Uchwałę Nr XXII/220/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce.

Uchwałę Nr XXII/221/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/193/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego w Ustce.

Uchwałę Nr XXII/222/2020 w sprawie:  skargi z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Ustka dnia 28 lutego 2020 r.) na działania Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwałę Nr XXII/223/2020 w sprawie: rozpatrzenia wniosków z dnia 18 lutego 2020r. (data wpływu do Urzędu Miasta 19 lutego 2020r.),  19 lutego 2020r. (data wpływu do Urzędu Miasta 9 marca 2020r.),  6 marca 2020r.  (data wpływu do Urzędu Miasta 10 marca 2020r.) w przedmiocie zmiany przez Radę Miasta Ustka stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu ekspozycji towaru.

W dalszej części obrad w wolnych wnioskach Rada przyjęła wniosek o przedstawienie wyników kontroli finansowych przeprowadzonych w organizacjach pozarządowych w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Obrady Komisji Rady Miasta Ustka:

9 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Przedmiotem obrad Komisji było wypracowanie uchwały w sprawie petycji  z dnia 24 marca 2020 r. „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.

16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia Komisja przygotowała informację o przeprowadzonych  kontrolach Komisji Rewizyjnej  w I półroczu 2020r.

Ponadto Komisja  zaopiniowała pozytywnie poniższe uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za 2019 rok.

 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

16 czerwca 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej. Podczas posiedzenia przyjęto informację o przeprowadzonych przetargach na wydzierżawienie nieruchomości na terenie Promenady Nadmorskiej i plaży na sezon letni 2020 r.

17 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej. Na posiedzeniu Komisja przyjęła informację na temat arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny  2020/2021 oraz informację na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego za poprzednie lata. Przedmiotem obrad był raport o stanie Gminy Miasta Ustka.  

 Następnie Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

 -  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za 2019 rok.

 - w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

18 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej.  Podczas posiedzenia Komisja przyjęła sprawozdania z działalności spółek miejskich za 2019 r. tj. Sp. UTBS, Sp. Wodociągi, Sp.  Zarząd Portu Sp. PEC Empec, Sp. ZGK.

Następnie Komisja przyjęła informacje o przeprowadzonych przetargach na wydzierżawienie nieruchomości na terenie promenady i plaży na sezon 2020 r.

Przedmiotem obrad był Raport o stanie gminy miasto Ustka za 2019 rok.

 Komisja zaopiniowała pozytywnie  następujące projekty uchwał:

- w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Ustka wotum zaufania;

 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2019;

- w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

- w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2020 rok;

 (Komisja przyjęła projekt uchwały z wniesioną przez Burmistrza ustną autopoprawką).

 - w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka  na lata 2020–2035.

- w sprawie: przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ustka.

- w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ustka.

- w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „BULWAR”.

 - w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

 - w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

- w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 - w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty.

 - w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

19 czerwca 2020 r.  odbyło się posiedzenie  Komisja Statutowa. Komisja analizowała   Statut Miasta Ustka pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie

Sporządziła:   

 Agnieszka Kaszuba

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Ustka

                                                                                              /-/ Jacek Maniszewski
Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)