Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zamknięcie ul. Przylesie

UWAGA! Wykonawca przebudowy ul. Darłowskiej - firma Polbud Pomorze - dokona zamknięcia ul. Przylesie (od strony ul. Darłowskiej) z uwagi na konieczność przejścia z budową wodociągu w obrębie skrzyżowania. Roboty planowane początkowo tylko na dzień 18 stycznia przedłużą się do początku kolejnego tygodnia (czyli do 21 stycznia

więcej >

Nieobecność pracowników Wydziału Promocji

W dniach 17,18, 21 stycznia Wydział Promocji jest nieczynny. Pracownicy promują Ustkę w Szczyrku. W razie konieczności prosimy o kontakt z sekretariatem urzędu: 59 8154 304.

więcej >

Informacja dla przedsięborców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia 2019 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie w roku poprzednim oraz do uiszczenia na rachunek gminy w każdym roku objętym zezwoleniem opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2019 roku, podane terminy są ostateczne i nieprzywracalne. Niedotrzymanie tych terminów, albo dokonanie wpłaty za korzystanie z zezwolenia w niewłaściwej wysokości, będzie skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu zgodnie z art. 18 ust. 12a lub 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: - 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525 zł, - 37.500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525 zł, - 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 2.100 zł. Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organowi zezwalającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (w tym wiarygodności złożonego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim). Nadmieniam, że w 2019 r. do oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 r. przedsiębiorca winien dołączyć raport z kasy fiskalnej dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub inny dokument, na podstawie którego zostało sporządzone oświadczenie. Jednocześnie informuję, że w 2019 roku Wydział Audytu i Kontroli tut. Urzędu przeprowadzi kontrolę dokumentacji księgowej następnych wybranych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, na okoliczność złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych winno być podpisane i złożone osobiście przez przedsiębiorcę, w przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo z opłata skarbową w wysokości 17,00 zł. W przypadku powstania wątpliwości związanych z naliczaniem opłat proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych Urzędu Miasta Ustka przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 3, (pokój nr 105) tel. 59 8 154 302. Opłatę można uiścić w kasie urzędu, a także bezgotówkowo na rachunek urzędu w BS Ustka: 56 9315 0004 0000 6712 2000 0010 z adnotacją, że jest to opłata roczna lub rata – podając rodzaj zezwolenia i punkt, którego dotyczy. Oświadczenie Ustka, dnia 9 stycznia 2019 r.  

więcej >

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie przedsiębiorców"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 stycznia 2019 r. dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij