Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje i badania dermatologiczne

Zapraszamy na Pomorskie dla Zdrowia! Pomorskie dla Zdrowia to 4 wydarzenia, które będą realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz szpitale marszałkowskie w lipcu i sierpniu we: Wdzydzach Kiszewskich (15.07), Gdańsku (23.07), Gdyni (30.07) oraz Ustce (13.08). Podczas wydarzeń lekarze będą udzielać konsultacji dermatologicznych - badać znamiona, pielęgniarki zmierzą ciśnienie, poziom cukru, cholesterolu oraz określą BMI.

więcej

Edukacja ekologiczna w sieci

Projekt „Edukacja ekologiczna w sieci” jest projektem współpracy 4 lokalnych Grup Rybackich z obszaru województwa pomorskiego: -        Słowińskiej Grupy Rybackiej -        Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, -        Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby, -        Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz przygotowanie programów i gier edukacyjnych adresowanych do mieszkańców i turystów. W ramach projektu powstała strona internetowa http://ekowsieci.pl/, na która uczy i bawi – dostępne są na niej gry o charakterze ekologicznym, animacje, filmy instruktażowe, możliwość tworzenia własnych opowiadań komiksowych. Zorganizowano także konkurs dla uczniów szkół podstawowych z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej polegający na opracowaniu scenariusza gry ekologicznej, w wyniku którego wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ekowsieci.pl . Przyjemnej eko zabawy życzy Słowińska Grupa Rybacka. v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

więcej

Nabór na wolne stanowisko kierownicze - Główny księgowy w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Ustce

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/2 etatu   oferta pracy z dnia 5 lipca 2017 r. 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, 5) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, 6) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, 7) nieposzlakowana opinia, 8) doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków unijnych.   2. Wymagania dodatkowe: 1) preferowane doświadczenie w pracy w samorządowym zakładzie budżetowym lub w jednostce budżetowej, 2) doświadczenie w sporządzaniu ofert przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, 3) umiejętność prowadzenia spraw kadrowych, administracyjno-biurowych, 4) umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych, 5) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych, 6) rzetelność, samodzielność i operatywność, 7) zaangażowanie i dyspozycyjność, 8) umiejętność analitycznego myślenia.   3. Zakres zadań: 1) planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych, 2) prowadzenie rachunkowości Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, 4) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej, 5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową, kadrową jednostki, 6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, 7) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, 8) naliczanie wynagrodzeń i należnych świadczeń, 9) dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Pracy, 10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 11) prowadzenie funduszu socjalnego jednostki, 12) prowadzenie ewidencji syntetycznej analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych, 13) sporządzanie ofert oraz organizacja postępowań przetargowych, 14) prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT. 4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 10) referencje, opinie lub oświadczenie w tym zakresie, 11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902).   5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca na stanowisku głównego księgowego w siedzibie Zarządu w Ustce  ( jednostka rozpoczęła działalność od 1 czerwca 2017 r.). Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą monitora ekranowego i innych urządzeń biurowych. Zatrudnienie na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmiany wymiaru etatu. 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017 r. wynosi mniej niż 6% .   7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – główny księgowy w ZIM" w Urzędzie Miasta Ustka, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka  w terminie do dnia  21 lipca  2017 r . (liczy się data wpływu ).  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.  Kandydaci  spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP –  http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce                                                                              Łukasz Krawczyk

więcej

Komunikat Burmistrza dla kwaterodawców w sprawie opłaty uzdrowiskowej

Burmistrz Miasta Ustka przypomina, że osoby/podmioty świadczące usługi zakwaterowania uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXVI/243/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej zostały wyznaczone na inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Inkasent zobowiązany jest do poboru opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w jego obiekcie. Wobec powyższego, proszę osoby/podmioty świadczące usługi zakwaterowania o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pok. nr 06 (poniedziałek w godz. 8:00-15:00, wtorek-piątek w godz. 8:00-14:30) w celu pobrania kwitariusza przychodowego umożliwiającego pobór opłaty uzdrowiskowej. W sprawie kontaktu: Wydział Finansowy Bogusława Andrzejewska tel. 59 81 54 385 e-mail: bandrzejewska@um.ustka.pl

więcej

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Cisowej

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Klonowej i Cisowej, od dnia 03.07.2017r.  rozpoczną się roboty związane z usunięciem tejże awarii. W związku z powyższym skrzyżowanie ulic Klonowej i Cisowej (dojazd do ulicy Klonowej od ulicy Cisowej) od poniedziałku (03.07.2017r.) będzie wyłączone z ruchu. Zalecamy dojazd do ulicy Klonowej od strony ulicy Sosnowej, Bukowej oraz Brzozowej. Przewidywany termin zakończenia prac to 07.07.2017r. Przepraszamy za powstałe niedogodności. Dołożymy wszelkich starań, aby do minimum skrócić czas trwania prac. Prezes Zarządu dr inż. Krzysztof Czajkowski Projekt oznakowania na czas usunięcia awarii

więcej

Remont mostu ul. Zubrzyckiego

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że roboty związane z przebudową wiaduktu na ulicy Zubrzyckiego w Ustce rozpoczną sie w dniu 3 lipca br. Od tego dnia nie będzie możliwości przejazdu przez most. Objazd odbywał się będzie przez ul. Westerplatte i Uroczysko. Zakończenie prac planowane jest na 31 października br. Poniżej prezentujemy projekt tymczasowej organizacji ruchu.

więcej

Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ustce w okresie wakacyjnym

Burmistrz Miasta Ustka, uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą terminu termomodernizacji Żłobka Miejskiego w Ustce placówka ta będzie normalnie funkcjonować w lipcu br. W tym też miesiącu dzieci mieszkańców naszego miasta mogą korzystać z usług placówki opiekuńczej. Natomiast w miesiącu sierpniu br. planowana jest przerwa w funkcjonowaniu Żłobka i wykorzystana ona będzie na realizację części prac remontowych wewnątrz budynku, pod nieobecność dzieci w placówce. Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udzielać będzie na bieżąco Dyrektor Żłobka pod numerem telefonu: 59 8144 995

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij