Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Remont ul. Darłowskiej - komunikat wykonawcy

Firma POLBUD POMORZE sp. z o.o. - generalny wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 - informuje o zamknięciu skrzyżowania ulic Darłowskiej i Wilczej w Ustce.

więcej >

Nabór na wolne stanowisko urzednicze - inspektor/specjalista ds. zamówień publicznych

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej- http://bip.um.ustka.pl - w menu Rekrutacja / Urząd Miasta Ustka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze od specjalisty do  inspektora ds. zamówień publicznych w wydziale IKiOŚ. Termin składania ofert pracy - do dnia 18 lutego 2020 r.

więcej >

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej- http://bip.um.ustka.pl - w menu Rekrutacja / Urząd Miasta Ustka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Termin składania ofert pracy - do dnia 20 lutego 2020 r.

więcej >

Pomoc w zakresie prawa pracy

Dla wszystkich mieszkańców Ustki - zarówno pracowników firm, jak i właścicieli przedsiębiorstw - odbywać się będą w naszym Urzędzie dyżury specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy.

więcej >

Zamknięcie ul. Narutowicza

Polbud Pomorze, generalny wykonawca inwestycji inwestycji (przebudowa Drogi Wojewódzkiej 203), informuje, o czasowym zamknięciu ul. Narutowicza.

więcej >

Ulica Jagiellońska - zamknięcie

Informujemy, że wykonawca robót Firma ,,Krężel" Sp. z o.o, w dniu 30 stycznia br. (czwartek), planuje zamknąć odcinek Jagiellońskiej od skrzyżowania z ul. Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Legionów (włącznie ze skrzyżowaniem).

więcej >

Akcja PIT

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w tut. urzędzie odbędą się w dniach 11 marca oraz 16 kwietnia 2020 r.

więcej >

Udzielanie bonifikat

Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo własności tych gruntów: 1. Formularz Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej oraz wniosek o udzielenie bonifikaty:  Wniosek GN-26 (doc)    Wniosek GN-26 (pdf)   2. Dokumenty od wnioskodawcy 1) Członkowie rodzin wielodzietnych: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Karty Dużej Rodziny potwierdzenie na druku przez MOPS, że wnioskodawca figuruje w bazie KRD 2) Osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkujące w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi tych osób: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dniu przekształcenia oraz kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe lub opiekę prawną – dotyczy opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych 3) Inwalidzi wojenni i wojskowi: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia książki inwalidy wojennego/wojskowego 4) Kombatanci wojenni  oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty kombatanta poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji osoby represjonowanej 5)  w przypadku wnioskodawców do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały               w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub ich opiekunów prawnych: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe lub opiekę prawną – dotyczy przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych   UWAGA! Dokumentem potwierdzającym stopień niepełnosprawności jest orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Dokument taki można uzyskać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Orzeczenia o grupie inwalidzkiej wydawane m.in. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są dokumentem wystarczającym do ubiegania się o bonifikatę 99% z tytułu stopnia niepełnosprawności. 3. Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom 4. Forma załatwienia sprawy 1) Pismo informujące o wysokości opłaty jednorazowej z uwzględnieniem 99 % bonifikaty  od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2) W przypadku odmowy – pismo o odmowie udzielenia bonifikaty wraz z informacją o wysokości opłaty jednorazowej bez bonifikaty   5. Termin załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji   6. Tryb odwoławczy Nie dotyczy   7. Podstawa prawna Art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)   8. Dodatkowe informacje 1) Niniejsza bonifikata jest przyznawana wnioskodawcom, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób – oświadczenia o spełnianiu powyższego kryterium zawarte są w treści druku GN-26 2) Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Osobami uprawnionymi do uzyskania niniejszej bonifikaty są osoby uprawnione  do otrzymania Karty Dużej Rodziny: a) rodzic/rodzice (także rodzic/rodzice zastępczy lub osoba/osoby prowadzącą rodzinny dom dziecka b) małżonek rodzica; c) dziecko (także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoba przebywająca w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka: do ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej - do dnia 30 września roku bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 3) Jeżeli przed wydaniem zaświadczenia wniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok bieżący i/lub następne lata, opłaty te będą podlegać zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty jednorazowej 4) Kopia dokumentu może być dowodem w niniejszym postępowaniu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez: a) notariusza, b) upoważnionego pracownika urzędu/instytucji, która wystawiła dokument lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Ustka 5) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 8154 333, (59) 8154 336

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij