W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • niedziela, 17 stycznia 2021

Komunikat dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przekazujemy komunikat przypominający o obowiązku złożenia oświadczeń i dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów.

UWAGA WAŻNE!
Aktualny rachunek bankowy: 15 1020 2791 0000 7602 0300 9263

Przypominam, iż zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia 2021 r., pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie w roku poprzednim oraz  do uiszczenia na rachunek gminy w każdym roku objętym zezwoleniem opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 roku, podane terminy są ostateczne i nieprzywracalne.
Niedotrzymanie tych terminów, albo dokonanie wpłaty za korzystanie z zezwolenia w niewłaściwej wysokości, będzie skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu zgodnie z art. 18 ust. 12a lub 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525 zł,
  • 37.500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525 zł,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 2.100 zł.
Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organowi zezwalającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (w tym wiarygodności złożonego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim).
Nadmieniam, że w 2021 r. do oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r. przedsiębiorca winien dołączyć raport z kasy fiskalnej dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub inny dokument, na podstawie którego zostało sporządzone oświadczenie.  
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych winno być podpisane i złożone osobiście przez przedsiębiorcę, w przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.    
W przypadku powstania wątpliwości związanych z naliczaniem opłat proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych Urzędu Miasta Ustka przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 3, (pokój nr 105) tel. 59 8 154 302.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu w dniach wtorek i czwartek w godz. od 8oo do 13oo lub bezgotówkowo na rachunek urzędu: 15 1020 2791 0000 7602 0300 9263
z adnotacją, że jest to opłata roczna lub rata – podając rodzaj zezwolenia i punkt, którego dotyczy.
                                 
W załączeniu:
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży.                               p.o. Burmistrza Miasta Ustka
                                                                                        /-/ Bartosz Gwóźdź-Sproketowski
Ustka, dnia 7 stycznia 2021 r.

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)