Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Nabór na wolne stanowisko kierownicze - Główny księgowy w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Ustce

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
76-270 Ustka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/2 etatu


oferta pracy z dnia 5 lipca 2017 r.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
5) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy,
6) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
7) nieposzlakowana opinia,
8) doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków unijnych.


2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie w pracy w samorządowym zakładzie budżetowym lub w jednostce budżetowej,
2) doświadczenie w sporządzaniu ofert przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
3) umiejętność prowadzenia spraw kadrowych, administracyjno-biurowych,
4) umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych,
5) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych,
6) rzetelność, samodzielność i operatywność,
7) zaangażowanie i dyspozycyjność,
8) umiejętność analitycznego myślenia.


3. Zakres zadań:

1) planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
2) prowadzenie rachunkowości Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
4) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową, kadrową jednostki,
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
8) naliczanie wynagrodzeń i należnych świadczeń,
9) dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Pracy,
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
11) prowadzenie funduszu socjalnego jednostki,
12) prowadzenie ewidencji syntetycznej analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych,
13) sporządzanie ofert oraz organizacja postępowań przetargowych,
14) prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10) referencje, opinie lub oświadczenie w tym zakresie,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902).


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku głównego księgowego w siedzibie Zarządu w Ustce  ( jednostka rozpoczęła działalność od 1 czerwca 2017 r.). Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą monitora ekranowego i innych urządzeń biurowych. Zatrudnienie na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmiany wymiaru etatu.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017 r. wynosi mniej niż 6% .


7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – główny księgowy w ZIM" w Urzędzie Miasta Ustka, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka  w terminie do dnia  21 lipca  2017 r. (liczy się data wpływu ).  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.  Kandydaci  spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP –  http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

                                                                             Łukasz Krawczyk

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij