Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

XXIV sesja Rady Miasta Ustka

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Podczas dzisiejszych obrad (25 czerwca br.) Burmistrz Jacek Graczyk przedłożył do oceny sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ustka za 2019 r. Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania.
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu i oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie do 31 marca następnego roku, rozpatrywane jest ono w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną RM. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu wydaje opinię na ten temat. Zarówno opinia Komisji, jak i RIO była pozytywna.
Na sesji prezentowano także „Raport o stanie Gminy Miasto Ustka 2019”. Dokument przedstawia wiele danych, wśród nich informacje o stanie finansów miasta oraz działaniach inwestycyjnych. Największa rozpoczęta w minionym roku inwestycja to budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego (m.in. przebudowa budynku dworca PKP, budowa dworca autobusowego), ponadto przebudowano ul. Kilińskiego, wykonano ścieżki i oświetlenie na cmentarzu w Zimowiskach, uruchomiono modernizację oświetlenia ulicznego.
Po prezentacji Raportu otwarto debatę. Do udziału w niej, mimo posiadania takiego prawa, nie zgłosili się mieszkańcy. Przewodniczący Rady Jacek Maniszewski podziękował Burmistrzowi, urzędnikom, pracownikom instytucji i jednostek miejskich za przygotowanie Raportu – szczególne podziękowania kierując do Sekretarza Pauliny Kamińskiej. Po zamknięciu debaty Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Jackowi Graczykowi wotum zaufania.
Po podjęciu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium, głos zabrał Jacek Graczyk:
- Bardzo dziękuję za pozytywną ocenę. Jest to nasz wspólny sukces. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich pracowników Urzędu Miasta – widzę Wasze duże zaangażowanie w pracę, razem zapracowaliśmy na ten wynik. Dziękuję także Radnym za konstruktywną współpracę – mówił Burmistrz.
Po ogłoszonej przerwie kontynuowano obrady wg przyjętego porządku. Jedna z podjętych na dzisiejszej sesji uchwał rozpoczyna procedurę przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ustka.
Poniżej szczegółowy porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
1.1.otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
1.2. przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z pracy Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Ustka za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Ustka za rok 2019,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Ustka za rok 2019,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ustka wotum zaufania podjęta.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta Ustka za 2019 r.
a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Ustka za 2019 rok,
b) opinie Komisji: Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Polityki Społecznej,
c) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka za 2019 rok,
d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Ustki za 2019 rok,
e) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2019 - podjęta,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – podjęta.
6. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich za 2019 r.
7. Informacja o przeprowadzonych przetargach na wydzierżawienie nieruchomości na terenie Promenady i plaży na sezon 2020 r.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej dotycząca przeprowadzonych kontroli za okres styczeń - czerwiec 2020 r.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze Pana J. P. z dnia 18 maja 2020r. dotyczącej braku jakiegokolwiek zainteresowania zgłoszoną w tej skardze sprawą  ze strony radnych Rady Miasta Ustka.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2020 rok;
10.2. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2020–2035 - podjęta;
10.3. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ustka - podjęta;
10.4. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ustka - podjęta;
10.5. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „BULWAR” - podjęta;
10.6. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka - pojęta;
10.7. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - podjęta;
10.8. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta;
10.9. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty - podjęta;
10.10. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - podjęta;
10.11. w sprawie: przekazania wg. właściwości wniosku mieszkańców budynku socjalnego przy ul. Darłowskiej 47 w Ustce z dnia 3 czerwca 2020 r. - podjęta;
10.12.  w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej - podjęta;
10.13. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr III/37/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - podjęta.
11. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.
 
 

Data dodania

Pozostałe aktualności więcej >

Noś maseczkę!

Zależy nam na tym, aby zarówno mieszkańcy, jak i przebywający w Ustce turyści czuli się tu bezpiecznie. Dlatego namawiamy Was do noszenia maseczek w miejscach publicznych i korzystania z przygotowanych przez nas miejsc do dezynfekcji rąk.

Dom Kultury zaprasza

Wystawa Kapeluszy Joanny Reglińskiej otwarta! Zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-16.00 do Bałtyckiego Centrum Kultury.

Ustkę można poznać na różne sposoby, aby wybrać ten najlepszy dla siebie, warto zajrzeć do nowej publikacji "Zostań mistrzem wypoczynku".

więcej >

Informujemy, że 8 czerwca 2020 roku utworzone zostało w naszym Urzędzie Gminne Biuro Spisowe. Priorytetowe zadania Biura dotyczą organizacji oraz przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

więcej >

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca 2020 r. planowane jest rozpoczęcie przebudowy ul. Legionów.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij