Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informator dla seniorów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Oferta Miasta Ustka skierowana do osób w wieku 60+ jest bardzo szeroka. Opracowaliśmy broszurkę, która w czytelny sposób prezentuje wszystkie przygotowane dla Państwa usługi.

Książeczkę można otrzymać w Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Bibliotece Miejskiej, Domu Kultury, siedzibach stowarzyszeń: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

W broszurce znajdą Państwo szczegółowe informacje o Karcie Seniora, Karnecie Kulturalnym, usługach opiekuńczych, dowozach na rehabilitację czy Kopercie Życia. Można dowiedzieć się dzięki niej więcej o działalności Klubu Seniora oraz Teleopiece. Zawiera także wszystkie niezbędne adresy i numery telefonów. Zapraszamy do zapoznania się z nią i korzystania z przygotowanych usług.

Informator do pobrania_pdf

KARTA USTECKIEGO SENIORA (MOPS tel. 59 8154395, 59 8154396 )

„Karta Usteckiego Seniora” skierowana jest do osób od 65 roku życia. Daje możliwość korzystania z ulg i preferencji oferowanych seniorom przez 53 podmioty uczestniczące w Programie (punkty usługowo-handlowe, restauracje, usługi transportowe TAXI, SPA, siłownia, stołówki itp.).

Każdy posiadacz Karty ma możliwość skorzystać również z zabiegów rehabilitacyjnych w Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Do wyboru są pakiety: zdrowy kręgosłup, kardiologiczny, reumatyczny, neurologiczny, antystresowy. Raz w roku można skorzystać z jednego pakietu z 50% dofinansowaniem.

Dodatkowo posiadacze Karty, którzy ukończyli 70 lat otrzymają 8 biletów miesięcznie uprawniających do przejazdów na trasie Ustka-Słupsk-Ustka za złotówkę.

„Karta Usteckiego Seniora” wydawana jest BEZPŁATNIE.

KOPERTA ŻYCIA (MOPS tel. 59 8154390)

„Koperta życia” ma na celu szybkie i skuteczne udzielenie pomocy osobom starszym i samotnym przez zespół ratowników medycznych. Jest to wykonana z plastiku koperta, zamykana na zatrzask i oznakowana specjalną naklejką z nazwą. Znajduje się w niej ankieta. Należy wpisać tam imię i nazwisko, numer PESEL, kontakt do najbliższej rodziny, która powiadamiana jest w razie interwencji medycznej oraz informacje o swoich chorobach, przyjmowanych stale lekach oraz uczuleniach itp. Koperta przechowywana powinna być w lodówce - w zestawie znajduje się też naklejka, którą na lodówkę należy przykleić.

„Koperty życia” wydawane są BEZPŁATNIE.

DOJAZDY NA REHABILITACJĘ (MOPS tel. 59 8154395, 59 8154396)

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, szczególnie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą skorzystać z przewozu karetką sanitarną do placówek Podstawowej Opieki Medycznej tj. do Centrum Medycznego FALCK Ustka, ul. Kopernika 18, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Ustka,  ul. Komandorska 54 oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPEC-MED Ustka, ul. Na Wydmie 5. Aby skorzystać z transportu należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny z symbolem „R” lub „N”). Usługi transportowe świadczone są BEZPŁATNIE w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE  (MOPS tel. 59 8154395, 59 8154396; CIS tel. 59 7260604)

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Aby skorzystać z usług należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Usługi opiekuńcze są częściowo ODPŁATNE, a wysokość kosztów uzależniona jest od dochodu osoby, korzystającej z tych usług.

Dodatkowo usługi opiekuńcze świadczy Centrum Integracji Społecznej. Aby z nich skorzystać wystarczy kontakt osobisty lub telefoniczny. Usługi te są ODPŁATNE.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW:

- „USTECKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” i „PRZESTRZEŃ NA PLUS – KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI „E” ( MOPS tel. 59 8154395, 59 8154396; CIS 59 7260604)

Są to projekty realizowanie wspólnie przez Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Aby korzystać z poniższej oferty należy zgłosić się do uczestnictwa w projekcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Po zakwalifikowaniu się do projektu można korzystać z:

Usług częściowo ODPŁATNYCH dla uczestników projektu:

- usług opiekuńczych w godzinach popołudniowych, w weekendy, święta

-specjalistycznych usług opiekuńczych, np. fizjoterapeutycznych, psychologicznych, logopedycznych

Oraz usług BEZPŁATNYCH dla uczestników projektu:

- usług asystenta osoby niepełnosprawnej

- specjalistycznego poradnictwa indywidualnego: psychologicznego, socjalnego,

- krótkoterminowej opieki w zastępstwie opiekuna

- działalności Klubu Seniora (tel. 696 858 912), który funkcjonuje w dniach: wtorek-piątek w godz. 12:00-17:00 i w soboty w godz. 10:00-15:00. W Klubie prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, np. artystyczne, spotkania z lekarzami, ciekawymi ludźmi itd. Organizowane są także wspólne wyjścia do kina czy teatru oraz zajęcia sportowe (np. nordic walking). Uczestnicy tworzą także grupy samopomocowe, wspierając się wzajemnie w trudnościach życia codziennego. Spotkania odbywają się w miłej atmosferze przy kawie i herbacie.

- usług "Złotej rączki" – pomoc w drobnych pracach naprawczych, gospodarskich i porządkowych

- porad dietetyka

- Teleopieki – to możliwość otrzymania elektronicznej opaski. Umożliwia ona wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie przycisku, wysyła informację w razie upadku czy przypomina o zażyciu leków. Opaska  informuje także o miejscu przebywania użytkownika dzięki wbudowanemu lokalizatorowi GPS.

- wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych w formie szkoleń i warsztatów, usługi opieki nad osobą niesamodzielną itd.

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MOPS tel. 59 8154395, 59 8154396)

Do Pełnomocnika można zwrócić się o pomoc w następujących sprawach:

- ustalenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- wydanie orzeczenia do  ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych

- wyrobienie  karty parkingowej

- pozyskanie legitymacji osób niepełnosprawnych

- otrzymanie dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze

- likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się

- pozyskanie informacji na temat odliczeń w ramach ulgi dla osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik udziela wsparcia BEZPŁATNIE.

PORADY PRAWNE (CPD tel. 59 8152999)

Porady prawne świadczone są w Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Wróblewskiego 7 w każdą środę od godz. 16.00 do godz. 18.00. Należy wcześniej, telefonicznie, uzgodnić termin wizyty.

Porady udzielane są BEZPŁATNIE.

KARNET KULTURALNY (UM tel. 59 8154372)

Karnet Kulturalny uprawnia do 50% ulgi na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. Wnioski można pobrać i złożyć w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ustka w pokoju nr 03.

Karnet wydawany jest BEZPŁATNIE.

MIEJSKI SYSTEM POWIADAMIANIA SMS (UM tel. 59 8154327)

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji z Urzędu Miasta o spotkaniach i konsultacjach, wydarzeniach i imprezach oraz sytuacjach kryzysowych zachęcamy do korzystania z Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS. Rejestracja wymaga wysłania jednego SMS z telefonu komórkowego (koszt wg taryfy) o treści TAK na nr 799 448 399.

Korzystanie z powiadomień jest dla mieszkańców BEZPŁATNE.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście może być korzystanie z komunikacji miejskiej, umożliwiającej m.in. dojazd do przychodni lekarskiej w Lędowie. Trasy:

- Linia nr 1:    Lędowo, ul. Komandorska (kościół) - ul. Chopina- Lędowo, ul. Komandorska (kościół)

- Linia nr 2:           ul. Kolorowa - ul. Dunina- ul. Kolorowa.

Korzystanie z komunikacji jest BEZPŁATNE dla mieszkańców miasta.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS tel. 59 7260604)

W ramach prowadzonej działalności CIS oferuje różnorakie usługi, które wykonują uczestnicy CIS w ramach nauki zawodu. Są to np.:

- sprzątanie po remoncie;

- drobne prace porządkowe wokół domu;

- mycie i porządkowanie nagrobków;

- mycie okien;

- koszenie trawy;

- drobne prace remontowe.

Usługi te są ODPŁATNE.


PRZYDATNE KONTAKTY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Ustka

tel. 59 8154390, e-mail: sekretariat@mops.ustka.pl

Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Ustka

tel. 59 7260604, e-mail: cis@cis.ustka.pl

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku “Żyj kolorowo”

ul. Grunwaldzka 24, Ustka

tel. 517 524190, e-mail: w-graniak@o2.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Ustce

ul. Legionów 2, Ustka

tel. 606 395 524, e-mail: 1pzerii.zelska@wp.pl

Urząd Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Ustka

tel. 59 8154300, e-mail: bom1@um.ustka.plData dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >

Prosto o budżecie miasta

Zapraszamy mieszkańców Ustki do zapoznania się z nowym narzędziem prezentującym dochody i wydatki miasta. Kalkulator mieszkańca pozwoli Państwu sprawdzić jaką część wynagrodzenia miasto przeznacza na poszczególne zadania.

Aż sześciu uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce otrzymało Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

więcej >

Uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów! Laura Sutowska zdobyła to prestiżowe wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce.

więcej >

Już za kilka dni, podczas „Usteckich Mikołajek” (7 grudnia), w mieście pojawią się dwie nowe gry turystyczne.  Na dzieci, młodzież i dorosłych czekać będą kolejne atrakcje.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij