Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka dot. wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Miasto Ustka

Zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od 01 lutego 2018r. do 22 lutego 2018r. do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Miasto Ustka. Uwagi do projektu uchwały należy składać w Biurze Obsługi Interesantów lub Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Ustka na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 22 lutego 2018 roku. Treść zawiadomienia Projekt uchwały

więcej

Pomagamy bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację programu dot. przeciwdziałania bezdomności na terenie Ustki. Miasto udostępniło ze swoich zasobów dwupokojowy lokal, w którym zamieszkają dwie osoby bezdomne. Mieszkanie zostało już wstępnie urządzone, meble pozyskano z pustostanu. Wytypowane osoby przez dwa lata objęte będą opieką pracownika MOPS-u, który ma wspierać proces ich usamodzielniania. Obecnie na terenie miasta przebywa ok. 25 osób bezdomnych. Te, które nocują w budynkach niezamieszkałych mogą liczyć na wsparcie i ciepły posiłek.

więcej

Informacja z sesji Rady Miasta

W dniu 31 stycznia odbyła się XLIV Sesja Rady Miasta Ustka, na której radni podjęli siedem nowych uchwał. Były to uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian w budżecie na rok 2018, rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych; dotyczące gospodarki nieruchomościami, stypendiów w dziedzinie kultury oraz zainicjowania konsultacji społecznych. Na sesji przywitano, obecnego po raz pierwszy, nowego komendanta Komisariatu Policji p. Grzegorz Jarosiewicza.

więcej

Rekomendowane programy profilaktyczne

Baza programów rekomendowanych : 1. Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej 2. Szkolna Interwencja Profilaktyczna 3. Fantastyczne Możliwości 4. Program Domowych Detektywów 5. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 6. Archipelag Skarbów 7. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat 8. Środowiskowa profilaktyka uzależnień 9. FreD goes net 10. Przyjaciele Zippiego 11. PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY EPSILON 12. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych 13. Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych 14. Laboratorium Wiedzy Pozytywnej 15. Spójrz inaczej - Szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 16. Debata 17. Program Nauki Zachowania 18. Spójrz Inaczej (dla klas 4-6) 19. Trzy koła Zapraszamy do składania ofert... Inspektor Tadeusz Kiedrowski     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 - Ustka     pok. nr 2M, tel. (59) 814-58-88     adres e-mail: mkrpa@um.ustka.pl lub tkiedrowski@um.ustka.pl

więcej

Informacja o pracy Burmistrza

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

więcej

Luty w Ustce

Kolejny miesiąc - nowe wydarzenia w Ustce! Luty będzie obfitował w bardzo interesujące propozycje spędzania wolnego czasu.

więcej

Do 31 stycznia złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy o obowiązku składania przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest. Wzory dokumentów, które należy złożyć do końca stycznia znajdują się poniżej w załącznikach. Właściciel nieruchomości, jako osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, na której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do: Corocznego sporządzania spisu z natury z wykorzystaniem formularza „ Informacji o wyrobach zawierających azbest " i składania go w Urzędzie Miasta Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 (Biuro Obsługi Interesantów) w terminie do 31 stycznia każdego roku (osoba prawna lub prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przedłożenia formularza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego). Okresowej kontroli wyrobów z wykorzystaniem formularza „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ". Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, na których nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, mają obowiązek złożenia ww. informacji za 2017 r . do Burmistrza Miasta Ustka w terminie do 31 stycznia 2018 roku. W przypadku planowania robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachu należy dokonać stosownego zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym w Słupsku co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub uzyskać pozwolenie na budowę - w przypadku zmiany elementów konstrukcji dachu. Azbest jest substancją niebezpieczną dla środowiska i zdrowia człowieka. Jego wykorzystywanie i użytkowanie zostało unormowane prawem i powinno odbywać się zgodnie z przyjętym przez rząd Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, według którego Polska ma zostać oczyszczona z azbestu do 2032 roku. Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej w załącznikach: Informacja o wyrobach zawierających azbest (Dz. U. z 2011r., nr 8, poz. 31) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r., nr 162, poz. 1089)

więcej

Zapraszamy przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy usteckich przedsiębiorców na VII ŚNIADANIE BIZNESOWE, które odbędzie się 7 lutego 2018 r. w godz. 10.00- 13.00 w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce, ul. Rybacka 10. Spotkanie ma charakter szkolenia, poniżej prezentujemy jego tematykę. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału.

więcej

Park przy kinie-podsumowanie ankiet

Podczas spotkania z mieszkańcami, w dniu 9 stycznia br., zaprezentowano trzy koncepcje zagospodarowania parku. W wyniku dyskusji oraz przeprowadzonych ankiet do dalszych prac projektowych wybrano koncepcję C, która zostanie jeszcze zmodyfikowana. Zakłada ona budowę minitężni, placów zabaw oraz wyznacza miejsce na niewielką scenę. Zgodnie z sugestiami uczestników spotkania i osób, które wypełniły ankiety, w parku należy zachować miejsca swobodnego wypoczynku i tzw. strefy ciszy. Mieszkańcy wybrali też pomysł na wydarzenie promocyjne: Garden Party u Syrenki.

więcej

„Narodziny 4 żywiołów”

Festiwal Wiatru zostanie zwieńczony kulminacyjnym widowiskiem „Narodziny 4 żywiołów” czyli nocnym pokazem żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. Wszystko okraszone oczywiście pokazem pirotechnicznym jednej z najlepszych firm w tej branży. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Bracia. Więcej informacji wkrótce.

więcej

Targ rybny w Ustce

W środę, 24 stycznia br., odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie informacyjne dotyczące przedstawienia „Koncepcji utworzenia Targu Rybnego”. Sprzedaż ryb prosto z kutra ma być prowadzona w usteckim porcie zachodnim już od tego roku. Obecni na spotkaniu rybacy podtrzymali swoje zainteresowanie utworzeniem rynku, zgłosili jednak uwagi do przedstawionych założeń.

więcej

Festiwal Wiatru Ustka 2018

To wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Przy współpracy z Grupą Falco z Torunia, którą tworzą zapaleni motoparalotniarze, będziemy chcieli dostarczyć Państwu niesamowitych emocji i doświadczyć razem wyjątkowej przygody. Współorganizatorem wydarzenia jest także Dolina Charlotty Resort&SPA. Do realizacji całego przedsięwzięcia zaangażowanych zostanie ponad stu motoparalotniarzy, w tym aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. W trakcie kilku dni trwania Festiwalu Wiatru, będzie można podziwiać nie tylko pokazy akrobacji motoparalotniowej ale i przelot armady powietrznej. W trakcie eventu oprócz widowiskowych konkurencji zawodniczych zorganizowane zostaną akrobacyjne pokazy motoparalotniowe, wystawa zdjęć „z lotu ptaka” oraz ekspozycja sprzętu latającego. Dla chętnych dostępne będą stanowiska do nauki „stawiania” skrzydła. To wszystko ma zachęcić do rozpoczęcia przygody z motoparalotniarstwem. Całość zostanie zwieńczona kulminacyjnym widowiskiem „Narodziny 4 żywiołów” czyli nocnym pokazem żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. Wszystko okraszone oczywiście pokazem pirotechnicznym jednej z najlepszych firm w tej branży. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Bracia. Więcej informacji wkrótce.

więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące imprez i działań promocyjnych.

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczace planowych imprez, wydarzeń sportowych i kulturalnych w sezonie letnim 2018. Omówione zostaną także działania promocyjne, które Wydział Promocji będzie realizował w 2018 roku. Spotkanie odbędzie się 5 lutego (poniedziałek) 2018 r., o godz. 17.00 w sali 101 usteckiego ratusza. Serdecznie zapraszamy!

więcej

"Dzieje usteckiej ul. Słupskiej"

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Ustce  zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu  Historyczne Czwartki  Czwartek, 22 lutego 2018 roku godz. 18.00. Centrum Aktywności Twórczej w Ustce Stary spichlerz  przy ul. Zaruskiego 1a  Sala konferencyjna I piętro. WSTĘP WOLNY Temat prezentacji multimedialnej: "Dzieje usteckiej ul. Słupskiej"  

więcej

WARSZTATY RODZINNE

Zapraszamy na  warsztaty z projektowania maskotek mające na celu wprowadzenie do tematyki projektowania graficznego na przedmiocie użytkowym: rodzaje wzorów, możliwości zastosowań. Tworzenie wzorów w praktyce: skąd czerpać inspirację, na co zwracać uwagę, jak zaprojektować swój własny niepowtarzalny wzór. To zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które chciałby zaprojektować oraz wykonać maskotkę według własnego pomysłu, rozwinąć umiejętności graficzne, ilustratorskie, rysunkowe oraz te, które chciałyby rozszerzyć swoje umiejętności o projektowanie wzorów na tkaniny. 17.02.2018 / godz. 11:00-14:00 Warsztaty rodzinne Centrum Aktywności Twórczej w Ustce ul. Zaruskiego 1a

więcej

Sukces słuchaczek UUTW

Słuchaczki Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajęły pierwsze miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Przegląd odbył się 20 stycznia br. w Jezierzycach. To zaszczytne miejsce wyśpiewał zespół wokalny składzie: Stanisława Palka, Maria Chmura, Danuta Pokorny, Halina Kowalewska, Hanna Wrońska i Halina Grabowska. Panie ćwiczą pod kierownictwem Adama Wrońskiego. Ponad to, w konkursie solistów Danuta Pokorny zajęła drugie miejsce. Zwycięzców nagrodzono pucharami. Gratulujemy!

więcej

Mistrzostwa Polski w Futsalu

MKS Jantar Ustka zaprasza na największe wydarzenie sportowe w Ustce w 2018 roku. W dniach 27-28 stycznia 2018 w hali ZSOiT przy ulicy Bursztynowej w Ustce, rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski U14 w Futsalu. W imprezie rywalizować będzie 12 najlepszych zespołów z całej Polski w kategorii wiekowej U14. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 27 stycznia o godzinie 8:00. O godzinie 13:30 rozpocznie się natomiast Ceremonia Otwarcia Mistrzostw. Wielki finał i zakończenie Mistrzostw w niedzielę 28 stycznia, około godziny 17:00. Serdecznie zapraszamy.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij