Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Prasowe

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Nabór wniosków SGR - budowa infrastruktury społecznej

Ogłoszenie nr 01/2016 - Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Szkolenie z pisania wniosków i biznesplanów dla przedsiębiorców - Słowińska Grupa Rybacka

W związku z brakiem miejsc na szkolenie z pisania wniosków i biznesplanów w dniu 10 stycznia 2017r., Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 12 stycznia 2017r. o godzinie 9:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce. Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i firm, które chciałyby rozwinąć swoje usługi. Obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie  swojego uczestnictwa pod nr telefonu: 516 559 181 lub na adres: biuro@sgr.org.pl .

więcej

Szkolenia dla osób ubiegających się o dotację - SGR

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań dla mikro i małych przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej. W związku z tym od października 2016 roku organizowane są spotkania informacyjne oraz szkolenia z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu.

więcej

Szkolenie z wypełniania wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Słowińska Grupa Rybacka organizuje szkolenie z zakresu wypełniania wniosków  o dofinansowanie i biznesplanów dla osób wnioskujących na działanie związane z rozwijaniem działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 9:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce. Przy rekrutacji na szkolenie obowiązują zgłoszenia na adres: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@sgr.org.pl lub telefoniczne pod nr 516 559 181. Liczba miejsc jest ograniczona do 20-stu. W przypadku dużego zainteresowania spotkaniem po Nowym Roku odbędą się kolejne szkolenia w wypełniania wniosków.

więcej

Spotkania informacyjne dot. dofinansowania dla podmiotów publicznych

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza jednostki sektora publicznego na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się w październiku i listopadzie. W okresie programowania 2014-2020 samorządy terytorialne oraz podległe im jednostki z obszaru gmin wchodzących w skład SGR, mogą ubiegać się o dotacje na tworzenie produktów edukacyjnych, kolekcji, wystaw, czy zbiorów materiałów związanych z tradycjami rybackim, a także na działania infrastrukturalne i ekologiczne. Pierwsze spotkania, dla podmiotów z Miasta i Gminy Ustka, odbyły się 13 i 28 października, a najbliższe, skierowane do jednostek z gminy Smołdzino, planowane jest na 9 listopada. Pracownicy SGR zawitają również w Słupsku, Kobylnicy i Kępicach. Podczas spotkań omówione zostaną ogólne informacje o dotacjach oraz warunki przyznania pomocy w najbliższym naborze wniosków, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty związane z budową, przebudową lub wyposażeniem infrastruktury dla mieszkańców obszaru. Stowarzyszenie planuje również spotkania informacyjne dla sektora gospodarczego. Terminy spotkań będą umieszczane na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl . Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej

Logopeda poszukiwany

Ogłoszenie Fundacji Kaszubskie Słoneczniki o naborze na stanowisko logopedy w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce. Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowisko logopedy w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce WYMAGANIA wykształcenie kierunkowe; doświadczenie na stanowisku logopedy; dobry kontakt z dziećmi; dyspozycyjność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność; korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo; mobilność. ZADANIA przeprowadzenie diagnozy logopedycznej; ustalenie wskazań terapeutycznych; rozwijanie komunikacji; stymulacja mowy czynnej i biernej; konsultacje lub/i instruktaże dla rodziców; opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych; prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów;  współpraca z dyrektorem placówki;  przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA list motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” z własnoręcznym podpisem, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, rekomendacje), dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach), oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności.   FORMA, MIEJSCE PRACY Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Słonecznikowe Przedszkole w Ustce, ul. Darłowska 3B. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór na stanowisko Logopeda” należy składać w terminie do dnia 28 października 2016r. (decyduje data wpływu dokumentów) do godz. 13.00 w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce, ul. Darłowska 3b lub na adres e-mail: m.zalewska@sloneczniki.org Z wybranymi kandydatami/-kami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci/ -tki zostaną poinformowani/ -e.  

więcej

Informacja Nord Express

Uprzejmie informujemy, że firma przewozowa Nord Express od dnia 01 października 2016r. przywraca odjazdy linii 101 w kierunku Słupska z przystanku USTKA,KOLOROWA, DZIAŁKI. Szczegóły poniżej.   OD DNIA 01 października 2016r . PRZYWRACAMY ODJAZDY LINII 100 W KIERUNKU SŁUPSKA:  Z PRZYSTANKU -    USTKA,KOLOROWA, DZIAŁKI OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY: 5:10, 6:10 W DNI NAUKI SZKOLNEJ : 7:06   Z PRZYSTANKU -   USTKA,DARŁOWSKA-SZKOŁA OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY : 5:12, 6:12 W DNI NAUKI SZKOLNEJ : 7:08,7:12   ZE SŁUPSKA DO USTKI,  DO PRZYSTANKU USTKA,KOLOROWA, DZIAŁKI   BĘDĄ DOJEŻDŻAŁY KURSY WYJEŻDŻAJĄCE ZE SŁUPSKA OD GODZ. 18:16, ORAZ W DNI NAUKI SZKOLNEJ    KURSY Z UL. WOJSKA POLSKIEGO O GODZ. 14:30 i 15:25

więcej

Fundusze na zachowanie i promocję rybackości - informacja prasowa Słowińskiej Grupy Rybackiej

Już wkrótce Słowińska Grupa Rybacka rozpocznie nabory wniosków na dofinansowanie projektów nawiązujących do działalności i kultury rybackiej. Dla kogo pieniądze? Dofinansowania związane są z rybactwem, jednak skorzystać z nich mogą nie tylko rybacy, ale również mieszkańcy,  przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz jednostki publiczne realizujące swój pomysł na terenie jednej z 6 gmin wchodzących w skład SGR - Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, Kobylnica, Smołdzino i Kępice. Zamieszkanie, prowadzenie działalności oraz wykorzystanie środków na obszarze działania Stowarzyszenia to warunek decydujący o możliwości ubiegania się o dotacje. Na co można otrzymać środki? Dotacje przeznaczone są na dywersyfikację działalności rybackiej, działalność związaną z obrotem ryb oraz akwenami wodnymi. W ramach dwóch ostatnich działań wnioskować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy chcą poszerzyć swoja ofertę lub założyć firmę. Podmioty publiczne i organizacje pozarządowe będą miały natomiast możliwość uzyskania dofinansowania - w zakresie promowania kultury rybackiej, infrastruktury turystycznej oraz ochrony środowiska. Wysokość i poziom dofinansowania W zależności od  rodzaju projektu, można otrzymać od 10 000 zł do nawet 300 000 zł . Najniższy próg dofinansowania wynosi 50%. Kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie? Jako pierwsze ruszą konkursy na dywersyfikację działalności gospodarczej. Stanie się to prawdopodobnie na początku przyszłego roku, jednak już wkrótce ukażą się wzory wniosków i innych dokumentów, z którymi warto zapoznać się przed złożeniem wniosku.  Więcej informacji można uzyskać w Biurze SGR pod numerem telefonu: 516 559 181. Warto  wiedzieć, że ….. Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla beneficjentów; Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu. Więcej informacji udzieli: Ewelina Laskowska, Doradca ds. projektów, tel. 516 559 181, e-mail: e.laskowska@sgr.org.pl

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij