Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W USTCE (MKRPA).

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 
 
 MIEJSKA  KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
   ALKOHOLOWYCH  W USTCE (MKRPA).
 
  1. Koordynacją  zadań  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  jest Burmistrz  Gminy Miasta Ustka za pośrednictwem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ustka.
 
2. W celu realizacji  zadań zawartych w Programie powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Zarządzeniem m Nr 0151/SOKS/ 32 /2010 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 lutego 2010 roku, działająca w oparciu o Regulamin określający zasady jej funkcjonowania.
     „Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce w następującym składzie :
1) Anna Górecka - Przewodnicząca ,
2) Przemysław Nycz - Z-ca Przewodniczącej ,
3) Grażyna Chowaniec - członek ,
4) Mirosław Lisiak – członek ,
5) Marcin Zamościk – członek .”
 
3. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołany został także pełnomocnik Burmistrza Miasta Ustka – Inspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Tadeusz Kiedrowski. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za merytoryczną i formalną prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki   i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 
ZADANIA(  MKRPA).  :
1.   Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu.
2.  Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku
do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym: motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego, udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy    w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Kierowanie osób zgłoszonych do MKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza choroby).
6. Kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.                                                                                                                          
7. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Miasta Ustka lokalizacji 
 i limicie punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    8. Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania  z zezwoleń zgodnie z zapisami ustawy.

W ramach Komisji działają zespoły robocze realizujące przypisane zadania z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/SOKS/ 32 /2010 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 05 lutego 2010 roku, a także Zarządzeniem Nr 0050.SOKS.141.2012 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce:
a)      zespół ds. kontroli i opiniowania w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
b)      zespół ds. leczonych ,
c)       zespół ds. profilaktyki.

Wyznaczeni są protokolanci Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Ustce pracownicy Urzędu Miasta Ustka:

1)
Genowefa Janus w zakresie związanym z wydawaniem opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i  Administracyjno – Gospodarczych( SOA) , pokój 105, tel.0 59 8 154 302 e-mail : gjanus@um.ustka.pl
 
2)  Kamilla Włoch  Inspektora  Wydziału  Spraw Społecznych , Oświaty, Kultury  i Sportu (SOKS)w zakresie związanym z leczeniem osób uzależnionych, pokój 2m,  tel.0 59 8 145 888  lub   059 154 373 .e- mail:  mkrpa@um.ustka.pl     
 
3) Tadeusz Kiedrowski  w zakresie związanym z profilaktyką uzależnień Inspektor  Wydziału  Spraw Społecznych , Oświaty, Kultury i Sportu (SOKS), pokój 2m,  tel.0 59 8 145 888  lub  059154 373.       e- mail:  tkiedrowski@um.ustka.pl          

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij