Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podstawowe obowiązki SM Ustka

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Podstawowe obowiązki usteckiego strażnika miejskiego:


1. Dbanie o zachowanie czystości porządku na terenie miasta

W codziennych patrolach strażnicy mają obowiązek zwracać szczególna uwagę na czystość miasta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. zanieczyszczonych ulic, chodników, parków, osiedli, okolic śmietników, przepełnionych koszy ulicznych), sprawy te przekazywane są do odpowiednich instytucji z poleceniem wykonania niezbędnych prac porządkowych.

 czystosc

* koordynacja prac osób skazanych na „prace społeczne”

Strażnicy koordynują również parce osób skazanych sądownie na tzw „prace społeczne”, wskazując zanieczyszczone tereny należące do miasta, lub takie, gdzie ustalenie osoby odpowiedzialnej jest niemożliwe, i nadzorując wykonanie nakazanych prac porządkowych.

2. Reagowanie na uszkodzenia i awarie urządzeń użytku publicznego

Kolejnym obowiązkiem strażników jest reagowanie na awarie i uszkodzenia, szeroko pojętych urządzeń użytku publicznego oraz infrastruktury, czyli np. awarie sygnalizacji świetlnej, uszkodzenia dróg oraz chodników, uszkodzenia tzw. małej architektury.

 stan

3. Dbanie o porządek i spokój

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku i spokoju np. na klatkach schodowych, to kolejne czyny zabronione, które spotykają się z reakcją strażników miejskich.

 porzadek

4. Bezpieczeństwo w komunikacji

Kontrola ruchu drogowego w wykonaniu strażników, sprowadza się do ustawowych obowiązków kontroli postoju pojazdów oraz przestrzegania przez kierujących zakazów ruchu. W sezonie letnim, interwencji tego typu liczone są w dziesiątkach dziennie...

 komunikacja

5. Opieka oraz odławianie bezpańskich, dzikich bądź rannych zwierząt

Straż Miejska, jako praktycznie jedyna instytucja, zobowiązana jest do opieki nad bezpańskimi bądź rannymi zwierzętami. W przypadku zwierząt bezpańskich, wszczynane są czynności zmierzające do ustalenia właściciela, natomiast jeśli chodzi o ranne (dziko żyjące) zwierzęta, pomoc sprowadza się do ich odławiania i przekazywania ich pod opiekę weterynaryjną.

 zwierzeta

6. Współpraca z Policją

Bieżąca współpraca z Policją realizowana jest poprzez wspólne patrole, ujawnianie przestępstw oraz ujmowanie i przekazywanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub poszukiwane.

 policja

7. Doprowadzanie do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania osób nietrzeźwych

Strażnicy mają również obowiązek interwencji wobec osób, które będąc w stanie upojenia alkoholowego znajdują się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Pierwszą czynnością strażników, jest zawsze próba przewiezienia takiej osoby do miejsca zamieszkani lub pobytu. Jeśli jednak nietrzeźwy takiego miejsca nie posiada, lub nie można go w nim pozostawić np. z uwagi na agresywne zachowanie, zostaje on doprowadzony do Izby Wytrzeźwień w Słupsku.

 lezak

8. Zabezpieczanie miejsc zdarzeń

Strażnicy, współdziałając z innymi instytucjami (Policja, Straż Pożarna), zabezpieczają również miejsca różnego rodzaju zdarzeń, takich jak miejsca wypadków, awarii, pożarów czy miejsca popełnienia przestępstw.

 zdarzenia

9. Konwojowanie dokumentów lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy

Ustawowym obowiązkiem Straży Miejskich, jest również codzienne wykonywanie konwojów wartości pieniężnych przede wszystkim na potrzeby Urzędu Miasta, ale tez innych instytucji o ile zachodzi taka potrzeba.

 konwoj

10. Reagowanie na stwierdzone przypadki ujawnienia nieużytkowanych pojazdów

W codziennym patrolu, strażnicy zwracają uwagę na pojazdy, których stan wskazuje, iż są nieużytkowane od dłuższego czasu. W przypadku ujawnienia takiego pojazdu, wszczynane są czynności zmierzające do ustalenia jego właściciela, który zostaje zobowiązany do doprowadzenia pojazdu do właściwego stanu lub jego zutylizowania. W sytuacji gdy ustalenie właściciela jest niemożliwe, na zlecenie straży pojazd taki zostaje usunięty na parking strzeżony.

 wrak

11. Udzielanie asyst pracownikom Urzędu Miasta lub innych instytucji, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych

Strażnicy zobowiązani są również do asystowania pracownikom różnych instytucji (administratorzy, opieka społeczna), w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, lub w sytuacji gdy obecność strażników konieczna jest z uwagi na ich ustawowe obowiązki.

 asysta

12. Przeprowadzanie kontroli meldunkowych

Strażnicy przeprowadzają również kontrole meldunkowe połączone z wywiadem środowiskowym, wykonywane podczas zleconych przez wydział Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta czynności, w sprawach dotyczących postępowań o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub potwierdzenia miejsca pobytu. Dodatkowo, podobne wywiady realizowane są na zlecenie placówek oświatowych, i dotyczą realizacji obowiązku szkolnego przez nieletnich.

wywiad

 13. Reagowanie na przypadki ujawnienia samowolnego zajęcia terenu miejskiego

Patrolując miasto, szczególnie w trakcie sezonu letniego, strażnicy zwracają uwagę na przypadki samowolnego zajęcia miejskich gruntów. W sytuacji ujawnienia takiego zajęcia, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, która wraz z notatką służbową, przekazywana jest do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, celem wszczęcia postępowania.

 teren

14. Kontrola zajęcia pasa drogowego – weryfikacja stosowania się do decyzji wydanych przez wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej UM

Podobnym obowiązkiem, jest reagowanie w przypadkach ujawnienia przez strażników samowolnego zajęcia pasa drogowego, bądź niestosowania się do zapisów w wydanej decyzji. W ciągu roku sprawdzane jest stosowanie się do kilkuset decyzji, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, strażnicy zobowiązani są do ustalenia sprawcy, wykonania pomiarów i dokumentacji fotograficznej, oraz do sporządzenia stosownej notatki urzędowej. Całość materiałów przekazywana jest do Urzędu Miasta, celem wszczęcia postępowania i nałożenia kary na sprawcę.

 pas

15. Kontrola handlu

Strażnicy zobowiązani są również do kontroli punktów handlowych, kontrolując prawidłowość zajęcia terenu, zawarcia umów na wywóz nieczystości, oraz ewentualnie kwalifikując je do wnoszenia opłaty targowej i pobierania jej. W przypadkach, kiedy prowadzący działalność uchyla się od wnoszenia opłaty, strażnicy po ustaleniu niezbędnych okoliczności sporządzają dokumentację, w postaci protokołu odmowy oraz dokumentacji fotograficznej, która przekazywana jest do Urzędu Miasta celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 handel

16. Pobór opłaty od psa

Opłata od posiadania psa pobierana jest wyłącznie z posesji prywatnych, nie posiadających administratorów i zarządców. W przypadku uchylania się od wnoszenia opłaty strażnicy sporządzają dokumentację, którą przekazują do Urzędu Miasta.

podatki

17. Zabezpieczanie imprez oraz uroczystości organizowanych na terenie miasta

Straż Miejska uczestniczy w zabezpieczeniu wszystkich imprez i uroczystości, odbywających się w naszym mieście. Podczas działań skupiamy się przede wszystkim na zapewnieniu porządku i spokoju, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kierowanie ruchem).

 ruch

18. Kontrola legalności umieszczania reklam, ogłoszeń i ulotek

Strażnicy, podczas patrolu, zwracają uwagę na zamieszczone na terenie miasta reklamy, ogłoszenia czy ulotki, sprawdzając czy reklamodawca posiada stosowne zezwolenie na ich umieszczanie. W przypadku stwierdzenia braku zezwolenia, wszczynane są czynności, zmierzające do ustalenia sprawcy i zobowiązania go do usunięcia samowolnie umieszczonych ogłoszeń. W szczególnie pilnych i uzasadnionych przypadkach, strażnicy samodzielnie usuwają reklamy.

reklama

reklama

19. Wystawianie pocztu sztandarowego

Najnowszym obowiązkiem Straży Miejskiej Ustce jest wystawianie Pocztu Sztandarowego, który zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wystawiany jest podczas obchodów świąt państwowych.

 sztandar

20. Przeprowadzanie setek innych, bardziej lub mniej typowych i oryginalnych interwencji...

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij