Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Burmistrza Miasta Ustka na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 28 grudnia 2017 r.


     W dniu 28 listopada br. wspólnie z trenerem Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Jantar”, Panem Henrykiem Michalskim, spotkałem się w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie omówienia szczegółów finansowania budowy stadionu lekkoatletycznego w Ustce.
 

     W dniu 29 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku wspólnie ze Starostą Panem Zdzisławem Kołodziejskim podpisałem porozumienie w sprawie utworzenia w Ustce  punktu rejestracji pojazdów. Takie samo porozumienie Starosta podpisał również z Gminą Kępice. Decyzję o uruchomieniu zamiejscowych oddziałów podjęto na podstawie licznych głosów mieszkańców, głosów radnych z miasta Ustka oraz gminy Kępice. Przesłanką ku temu była większa przystępność Urzędu dla mieszkańców obu miast oraz rozładowanie kolejek panujących codziennie w Starostwie. Planujemy, aby punkt rejestracji pojazdów  w Urzędzie Miasta Ustka funkcjonował od 2.01.2018 r. Na mocy porozumienia nasz samorząd udostępni pomieszczenie biurowe i oprzyrządowanie natomiast Starostwo oddeleguje pracowników do obsługi punktu oraz zakupi niezbędne oprogramowanie.


     W dniu 29 listopada br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego twórczości malarskiej Witolda Lubinieckiego. W konkursie wzięło udział 327 uczniów. Konkurs został skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Miasta Ustka. Celem konkursu było pobudzenie i rozwój inwencji twórczej, pogłębianie zainteresowań i wrażliwości estetycznej, popularyzacja twórczości malarskiej Witolda Lubinieckiego wśród uczestników konkursu i mieszkańców. Komisja konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 

     W dniu 30 listopada br., podczas Sesji Rady Miasta Ustka wręczyłem nagrody za wybitne osiągnięcia dla sportowców i ich trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2017 r. Nagrody otrzymali trenerzy: Henryk Michalski, Lucyna Kuklińska – Nurkowska oraz zawodnicy: Klaudia Maruszewska, Natalia Cuppa, Agnieszka Kulak, Kamil Aniszewski, Patryk Błaszczyk, Seweryn Wysokiński.


     W dniu 2 grudnia br.  odbyły się Usteckie Mikołajki. W tym roku  w nowej lokalizacji, tj. przy ulicy Marynarki Polskiej, przy Herbaciarni. Na wszystkich uczestników czekało moc atrakcji! Od godziny 12:00 do 18:00 prezentowane były pokazy rzeźbienia w lodzie. Od godziny 16:00 Drużyna Świętego Mikołaja porwała wszystkich do świątecznej zabawy. Były gry i zabawy z Elfami Świętego Mikołaja, konkursy, animacje, zbiórka listów do Świętego Mikołaja, warsztaty piernikowe (zdobienie pierników), warsztaty lodowej rzeźby. Dla wszystkich dzieci były hot-dogi i gorąca czekolada ufundowane przez Hotel Grand Lubicz.

Natomiast 2-3 grudnia br. na terenie ulicy Marynarki Polskiej, przy Herbaciarni, odbył się Świąteczny Kiermasz Uliczny. Każdy mógł skosztować bułki ze śledziem i grzańca i dokonać zakupu świątecznych dekoracji, czy prezentów.
 
      W dniu 4 grudnia br. podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem na realizację projektów rewitalizacyjnych na obszarze zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. Jest to kolejny etap procesu rewitalizacji rozpoczętej w 2004 roku od centrum Ustki. Projekty realizowane będą do 2022 roku. Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych to 13,7 mln zł. Co ważne, otrzymamy dofinansowanie na rozpoczętą już w ramach Budżetu Obywatelskiego, budowę YOUNG SPOTu. Na 2018 rok planujemy m.in. przebudowę ulicy Legionów.

     W minionym okresie prowadziłem rozmowy, zarówno z Prezesem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, jak i Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, w sprawie przywrócenia nocnej  opieki zdrowotnej w mieście Ustka na zasadach takich samych jak  w placówkach w Słupsku i Kobylnicy, czyli   w ramach NFZ, gdyż Ustka nie może być traktowana inaczej niż te miasta.


      W dniu 14 grudnia br. w Warszawie Miasto Ustka podpisało List Intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie wspólnej budowy z programu „Mieszkanie Plus” nowych mieszkań przy ul. Darłowskiej w Ustce. Lokale w ramach programu „Mieszkanie Plus” mają charakteryzować czynsze niższe od rynkowych.


     Ogłoszono konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną budynku - Mister Iluminacji Ustka 2017. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. Oceniane będą nieruchomości udekorowane w okresie od 19 grudnia br. do 10 stycznia 2018 r. Ocena dokonywana będzie w pięciu kategoriach:

A - nieruchomości niespółdzielcze wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,

B - nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych,

C - nieruchomości o funkcji gastronomicznej, restauracyjnej (kawiarnianej) i hotelowej,

D - nieruchomości o funkcji usługowej, innej niż w kategorii C, w tym handlowej,

E - nieruchomości zarządzane przez jednostki miejskie (jednostki i spółki podległe miastu).

Posesje wskazywane będą przez Architekta Miasta, a ich zdjęcia zamieścimy 21 grudnia br. na www.ustka.pl. Lista zdjęć posesji ubiegających się o tytuł „Mister Iluminacji Ustka 2017” może być uzupełniona w przypadku zgłoszenia przez osobę zainteresowaną do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres: ksurowiec@um.ustka.pl w terminie do 8 stycznia 2018 r. Ostateczna lista posesji zostanie zamieszczona na stronie www.ustka.pl w terminie do 14 stycznia 2018 r. Udekorowane świątecznie i oświetlone posesje będą oceniane przez internautów, którzy swoje głosy będą mogli oddać w dniach  15-26 stycznia 2018 r. Swoje punkty przyzna także komisja konkursowa. O wygranej zdecyduje suma zdobytych punktów. Zwycięzcy  w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe tablice, dyplomy i upominki. Wręczenie nagród odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i do głosowania.

       Trwa głosowanie w konkursie na najpiękniejszy budynek w naszym mieście „Mister Ustki - Obiekt Roku 2017”. Do konkursu zostały wytypowane budynki w dwóch kategoriach:

A - budynki nowe

B - budynki odnowione.

Konkurs obejmuje obiekty nowowybudowane, rozbudowane i odnowione w okresie od lipca 2016 r. do września 2017 r. Głosowanie trwa do 31 stycznia 2018 r. Zapraszamy Państwa do głosowania na swojego faworyta za pomocą:

Listę obiektów wraz ze zdjęciami, regulamin konkursu oraz formularz internetowy znajdą Państwo na www.ustka.pl.


        W dniu 15 grudnia br.  w usteckim ratuszu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie jubileuszowego - X Konkursu CHOINKA RATUSZOWA „Pulchne cudeńka na choinkę”. Konkurs miał na celu podtrzymanie tradycji, przybliżenie obyczaju, obrzędu i symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Łącznie w konkursie wzięło udział 110 osób. Przygotowano 154 prace, które oceniono w 3 kategoriach: indywidualna, rodzinna i instytucja.


                Ponadto w załączeniu przekazuję informację ze spotkań z Naczelnikami Wydziałów (załącznik nr 1) oraz wykaz zarządzeń (załącznik nr 2) , które podpisałem w minionym okresie.

EF-B

 

 

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Ustka na sesję Rady Miasta Ustka w dniu 28 grudnia 2017r.

W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

1) Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw porządkowo-remontowych i dot. czystości w mieście, które koordynowane były przez Straż Miejską.

2) Omawiano sprawy związane z uruchomieniem iluminacji świątecznych.

3) Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek od uregulowanych zaległości podstawowych, zawarcia umów najmu     i przekwaterowań).

4) Ustalono, że zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy widoczności na najbardziej newralgicznych przejściach dla pieszych (ul, Darłowska, ul. Grunwaldzka).

5) Ustalono również, że należy rozpocząć działania, aby przygotować i jak najszybciej uruchomić komunikację miejską na zasadzie rozkładu jazdy po wschodniej stronie miasta, a po remoncie       ul. Darłowskiej planowanym na 2018r. , rozszerzyć na stronę zachodnią.

6) W wyniku ustalonych i podjętych działań udrożniono dwa kanały deszczowe przebiegające  przez teren PKP (przy dworcu), które powodowały zalewanie torowisk.

7) Negatywnie rozpatrzono wniosek SM „Korab” dotyczący utwardzenia terenu zielonego na szczycie budynku przy ul. Wróblewskiego 4 (od strony ul. Banacha) w celu utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych, ponieważ z uwagi na bezpieczeństwo pieszych musi pozostać 10 metrów od przejścia dla pieszych.

8) Wyrażono zgodę na wydzierżawienie terenu o pow. 900 m2 (objętego mpzp „Kwiatowe i okolice”) z przeznaczeniem na cele uprawowe, na okres 1 roku.

9) Od poprawy estetyki zajmowanego terenu o pow. 1000 m2(objętego m.p.z.p. „Darłowska 2”) uzależniono przedłużenie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele uprawowe.

10) Pozytywnie rozpatrzono wniosek właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Słowiańskiej 4 o nabycie na podstawie art. 209a, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami terenu przyległego do budynku.

11) Zaakceptowano zabezpieczenie terenu plaży o pow. 100 m (okrąg) na wysokości „Laguny” w związku z planowaną, w terminie 27 czerwca - 1 lipca 2018r., organizacją imprezy „Festiwal Wiatru” połączony  z widowiskiem „Cztery Żywioły”.

12) Przyjęto „Plan zagospodarowania terenów Promenady Nadmorskiej i plaż na 2018 rok”.

13) Zdecydowano, że trzy obiekty gastronomiczne przy tzw. „Wiosce Wikingów”, będące własnością miasta, przeznaczone zostaną do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

14) Zaakceptowano nowy wygląd strony internetowej miasta.

15) Z uwagi na zaistniałe usterki na placu bodowy oraz panujące warunki atmosferyczne odstąpiono od uroczystego otwarcia Young Spot w tym miesiącu.

16) Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.

Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Ustka na sesję Rady Miasta Ustka w dniu 28 grudnia 2017r.
W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań zostały podpisane zarządzenia w sprawie:
1) konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018 rok,
2) niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, w udziale wynoszącym ½ części, położonej w Ustce (nieruchomość gruntowa przy ul. Marynarki Polskiej 31),
3) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (cz. dz. nr 962 przy ul. Polnej o pow. 0,0200 ha z przeznaczeniem na cele uprawowe),
4) zmian w budżecie miasta na 2017 rok (przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami),
5) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.GN.215.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka,
6) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka, położonego w Ustce – cz. dz. nr 1560/113 (teren o pow. 40m2 przy ul. Westerplatte na rzecz Energia Operator S.A),
7) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (cz. dz. nr 2705 w Ustce o pow. 0,0900 ha z przeznaczeniem na cele uprawowe),
8) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (cz. dz. nr 325/4 o pow. 20 m2 zabudowanej toaletą publiczną przy Placu Wolności),
9) zmian w budżecie miasta na 2017 rok (wprowadzenie dotacji),
10) wprowadzenia „Regulaminu dialogu technicznego pracy komisji” na cele przeprowadzenia dialogu technicznego w trybie art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych,
11) powołania Komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego na cele przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka”,
12) ustalenia dodatkowych dni wolnych odprawy dla pracowników Urzędu Miasta Ustka w 2018 r. (za święto 6 stycznia, przypadające w roku 2018 w sobotę),
13) zasad przyznawania nagród Burmistrza Miasta Ustka,
14) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. – w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
15) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. – w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”,
16) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. – w zakresie „Turystyki i krajoznawstwa”,
17) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. – w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
18) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. – w zakresie pomocy społecznej,
19) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. – w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
20) ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Ustka,
21) zmian w budżecie miasta Ustka na 2017 rok (wprowadzenie dotacji na zadania zlecone, rozdysponowanie rezerwy ogólnej),

22) przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej przy ul. Perłowej (działka nr 2364 zabudowana przyłączem wod.-kan. na rzecz „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o.

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustka bip.um.ustka.pl


Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola

Data dodania

Autor Karolina Surowiec (Wydział Promocji)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij