Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zgłoszenia i realizacje z 2015 - 2016 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zgłoszenie Stanowisko Urzędu
Data
Opis Załącznik  Data
Opis   Załącznik
  12.2016 Uporządkowanie terenu przy przejściu na ul. Portowej i ul. Westerplatte 1, 2, 3   12.2016 Teren został uporządkowany 1, 2, 3
  12.2016 Uszkodzona droga przy ul. Rumiankowej 1, 2, 3, 4   12.2016 Droga została naprawiona 1, 2, 3
  12.2016 Uszkodzona droga  przy ulicy Wiejskiej 1   12.2016 Droga została naprawiona 1, 2
  12.2016 Uszkodzona droga przy ulicy Rzecznej 1, 2, 3
  12.2016 Droga została naprawiona 1
  12.2016 Czyszczenie przykanalików na ulicy Kwiatowej 1, 2, 3, 4, 5   12.2016 Przykanaliki zostały oczyszczone 1, 2, 3, 4, 5
  12.2016 Udrożnienie odpływu wód opadowych przy ulicy Portowej w Ustce 1   12.2016 Odpływ został udrożniony 1, 2
  12.2016 Wysyp parafiny na plaży w Ustce 1, 2   12.2016 Plaża została uprzątnięta 1
  12.2016 Zarwany chodnik przy ulicy Zubrzyckiego 1   12.2016 Chodnik został naprawiony 1
  12.2016 Koszenie, sprzątanie lasku przy ulicy Azaliowej-Irysowej 1, 2, 3, 4, 5   12.2016 Lasek został uprzątnięty 1, 2, 3, 4
  11.2016 Naprawa chodnika przy ulicy Pomorskiej 1, 2, 3   11.2016 Chodnik został naprawiony 1, 2, 3, 4
  11.2016 Sprzątanie przystanków autobusowych na terenie miasta Ustka 1, 2, 3, 4   11.2016 Przystanki zostały wysprzątane 1, 2, 3, 4, 5
  12.2016 Sprzątanie chodnika przy ulicy Zubrzyckiego w Ustce 1, 2, 3   12.2016 Chodnik został uporządkowany 1, 2, 3
  11.2016 Uszkodzone drogi gruntowe brak   11.2016

Drogi zostały naprawione

1, 2, 3, 4, 5
  11.2016 Uszkodzona droga brukowa - Uroczysko 1,2,3   11.2016

Droga została naprawiona

1,2,3
10.11.2016 Uszkodzona nawierzchnia targowiska w Ustce 1, 2 14.11.2016

Nawierzchnia została naprawiona

1,2
5.11.2016 Marynarki Polskiej - nierówny chodnik 1, 2, 3 6.11.2016

Chodnik został naprawiony

1
31.10.2016 Przejście pomiędzy ul. Wilczą a ul. Nową 1 3.11.2016

Przejście zostało uporządkowane

1
- Zniszczone murki na Promenadzie Brak 20.10.2016

Murki zostały odnowione

1, 2, 3
15.10.2016 Zapadnięty chodnik przy ul. Beniowskiego 1, 2 17.10.2016

Chodnik został naprawiony

1 , 2, 3
11.10.2016 W sprawie publikacji na stronie kolumny "e-mail wnioskodawcy" brak 26.09.2016

W formularzu zgłoszeniowym wprowadzono opcjonalnie możliwość podania przez wnioskodawcę adresu e-mail, który pozwoli w razie potrzeby na ewentualny kontakt z wnioskodawcą. Adres e-mailowy ze względu na ochronę danych osobowych nie będzie podawany w tabeli.

brak
18.09.2016 W sprawie Indian i oscypka brak 13.10.2016

Usytuowanie muzykujących Indian na skraju promenady i przesunięcie kiosku z oscypkami na plac portowy miało na celu w miarę równomierne rozłożenie atrakcji turystycznych na szlaku spacerowym. Całodzienne muzykowanie ożywiało jednocześnie teren uczęszczany dotychczas mniej intensywnie, a poza tym nie było uciążliwe dla pobliskich mieszkańców. W chwili obecnej zbieramy nowe pomysły na zagospodarowanie promenady w przyszłym roku. Analizowane będą wszystkie sugestie zgłaszane do tut. urzędu.

brak
30.07.2016 W sprawie budowy chodników i ścieżki po zachodniej strony miasta brak 4.07.2016

Kolejność budowy dróg w tym chodników na ul. Kwiatowej określona jest w Uchwale Nr XV/157/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w Latach 2016-2020.

Na zachodniej stronie miasta planowane do realizacji w latach 2017-2018  są ścieżki rowerowe w ramach budowy międzynarodowej trasy  rowerowej R10 (ul. Polna, odcinek od ul. Darłowskiej wzdłuż Słupi poprzez kładkę do ul. Ogrodowej) oraz ścieżka rowerowa na ul. Darłowskiej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203, której rozpoczęcie Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w 2017 r.
brak
06.04.2016 Wniosek o zdjęcie znaków D6 z przejścia dla pieszych przy ul. Wczasowej i ciągu pieszo-rowerowego Wczasowa-Rybacka brak 15.04.2016 Na przejściu zostanie zmienione oznakowanie pionowe oraz namalowane właściwe oznakowanie poziome. Planowany termin wykonania - do 30 kwietnia br.  
10.03.2016 Napis na schodach przy dworcu kolejowym 1 18.03.2016 Napis został zamalowany 1
03.03.2016 Zabrudzone drzwi przy ul. Sprzymierzeńców 1, 2 04.03.2016 Drzwi zostały wyczyszczone i odmalowane 1, 2
02.03.2016 Dotyczy ul. Wczasowej   10.03.2016 W chwili obecnej  wykonawca przebudowy ul. Wczasowej – STRABAG Sp. z o.o. wykonuje prace związane z usuwaniem usterek, w tym nawierzchniowych. Skrzyżowanie przy ul. Leśnej jest zaprojektowane, jako skrzyżowanie o niwelecie wyniesionej w stosunku do projektowanej docelowej nawierzchni jezdni, (nawierzchnia w obrębie skrzyżowania zostanie uzupełniona). Wyniesienie skrzyżowanie zostało oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano cztery azyle umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. Oś ulicy Wczasowej poprowadzono w sposób sinusoidalny. Takie rozwiązania mają na celu zmaksymalizowanie bezpieczeństwa poprzez spowolnienie ruchu samochodowego.  
22.02.2016 Uszkodzony słupek i kostka przy ul. Marynarki Polskiej 1, 2, 3 23.02.2016 Słupek i kostka zostały naprawione 1, 2
16.02.2016 Prośba o usunięcie piachu z falochronu zachodniego (część środkowa). brak      
3.02.2016 Brak oświetlenia na odcinku górnej i dolnej promenady. brak 8.02.2016 Oświetlenie zostało naprawione. brak
1.02.2016 Uszkodzone ogrodzenie terenu zielonego przy ul. Mickiewicza   5.02.2016 Ogrodzenie zostało naprawione 1, 2, 3
11.01.2015 Odrosty drzew przy ul. Polnej 1, 2 13.01.2016 Odrosty zostały usunięte 1, 2, 3, 4, 5
11.01.2016 Napis na budynku przy ul. Marynarki Polskiej brak 13.01.2016 Napis został zamalowany 1, 2
11.01.2016 Wybita szyba wiaty przystankowej przy Placu Dąbrowskiego 1, 2 13.01.2016 Szyba została wstawiona 1, 2
18.12.2015 Uszkodzona barierka na wiadukcie przy ul. Dworcowej 1 21.12.2015 Barierka została naprawiona 1
16.12.2015 Uszkodzona nawierzchnia ul. Storczykowej 1, 2, 3 21.12.2015 Nawierzchnia została naprawiona 1, 2
15.12.2015 Stłuczona szyba wiaty przystankowej przy ul. Wróblewskiego 1 24.12.2015 Szyby zostały wymienione 1
14.12.2015 Uszkodzona nawierzchnia ul. Pomorskiej brak 15.12.2015 Nawierzchnia została naprawiona 1, 2
14.12.2015 Uszkodzona nawierzchnia ul. Wilczej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15.12.2015 Nawierzchnia została naprawiona 1, 2, 3, 4, 5, 6
9.12.2015 Stłuczone szyby wiaty przystankowej na Placu Dąbrowskiego 1 28.12.2015 Szyby zostały wymienione 1
9.12.2015 Uszkodzona wiata przystankowa przy ul. Portowej 1 21.12.2015 Wiata została naprawiona 1
30.11.2015 Zniszczona tablica informacyjna przy ul. Limanowskiego 1, 2 10.12.2015 Tablica została naprawiona 1, 2, 3
27.11.2015 Wniosek o poprawę nawierzchni ulicy Polnej w Ustce 1, 2, 3, 4, 5 9.12.2015 Nawierzchnia została poprawiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17.11.2015 Wniosek o poprawę nawierzchni ul. Portowej.  załącznik  24.11.2015  Nawierzchnia została poprawiona  1, 2, 3
8.11.2015 Wniosek o poprawienie wjazdu na ul. 9-go Marca 1, 2, 3, 4, 5, 6 10.11.2015 Wjazd został poprawiony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2.11.2015 Wniosek o naprawę nawierzchni chodnika na ul. Jana z Kolna 1 4.11.2015 Nawierzchnia została naprawiona 1
10.2015 Wniosek o naprawę chodnika przy ul. Piłsudskiego 1, 2 10.2015 Chodnik został naprawiony 1, 2
10.2015 Wniosek o wyrównanie nawierzchni ul. 9-go Marca brak 10.2015 Nawierzchnia została wyrównana załącznik
10.2015  Wniosek o naprawę drogi przy ul. Wiejskiej 1, 2 10.2015 Nawierzchnia drogi została naprawiona 1, 2
12.10.2015 Wniosek o naprawę odcinka ul. Wróblewskiego od budynku dawanej bursy do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. brak 14.10.2015 Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku i Wykonawcą naprawa przedmiotowego odcinka drogi powinna być zrealizowana do końca października br. W ramach zadania zostanie również zmodernizowana sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Wróblewskiego. Na przebudową skrzyżowania Gmina Miasto Ustka udziela Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 155 000 zł.  brak
07.10.2015 Wniosek o modernizację ulic Nad Słupią, Rzeczna, Polna i Narutowicza. brak 09.10.2015 Wymienione ulice będą remontowane zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Ustka "Programu Budowy i Przebudowy ulic w Ustce w latach 2015-2020"  harmonogram
06.10.2015 Wniosek o uporządkowanie terenu parku leżącego między ul. Kościelniaka a Wilczą. brak 16.10.2015 Park został uporządkowany w dniu 16.10 br. załącznik
9.2015 Wniosek o ustawienie wiaty i relokację istniejącej wiaty przystankowej przy ul. Wróblewskiego brak 23.9.2015 Wiata została ustawiona, a istniejąca została relokowana 1, 2

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij