Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Aktualności

Konkurs architektoniczny rozstrzygnięty

Architekci Małgorzata Bargieł i Piotr Wiorek wygrali ogłoszony przez Urząd Miasta konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji. 

Zmiana organizacji ruchu

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 21 marca br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach Portowej i Dworcowej, związana z przebudową mostu na rzece Słupi. Ulica Dworcowa stanie się jednokierunkową - w kierunku Słupska. Natomiast w stronę Darłowa należy przemieszczać się przez ulicę Portową (teren byłej stoczni). Poniżej przedstawiamy zmiany w pliku graficznym.

Ryba prosto z kutra!

Świeża ryba prosto z kutra? Czemu nie. W Ustce już niebawem powstanie targ rybny z prawdziwego zdarzenia. Dzięki mobilnej aplikacji zainteresowani kupnem dorsza nie z zamrażarki dowiedzą się o terminie powrotu kutra z morza i gatunkach ryb znajdujących się na pokładzie.

Budżet Obywatelski - czekamy na Państwa projekty

Przypominamy, że tylko do końca marca czekamy na Wasze pomysły, które będą realizowane w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny możecie zdecydować na co wydamy 500 tysięcy złotych! Projekty mogą dotyczyć zarówno pomysłów inwestycyjnych (np. modernizacja ulic, budowa placów zabaw, sztucznego lodowiska, czy ścieżek rowerowych), jak i społecznych w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, czy sportu. To właśnie Wy znacie najlepiej potrzeby swojego otoczenia. Porozmawiajcie z najbliższymi i sąsiadami - razem zmieniajmy Ustkę.

Budżet Obywatelski - konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą "Nasza Ustka - nasz Budżet Obywatelski". Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród najmłodszych mieszkańców miasta wiedzy na temat budżetu, a także kształtowanie postaw obywatelskich. Chcielibyśmy by poprzez swoje prace dzieci pokazały, co chciałyby zmienić w Ustce.

Umiem pływać!

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku ponownie pozyskaliśmy dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Program powszechnej nauki pływania dla dzieci z klas II Szkół Podstawowych w Ustce pod nazwą "Umiem Pływać" realizowany jest w naszym mieście od 14 lutego 2017r.

Udogodnienia dla mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy, poza priorytetowymi inwestycjami (przebudowa portu, budowa węzła przesiadkowego i obwodnicy miasta), o czym informuję Państwa na bieżąco, bardzo ważne są dla mnie sprawy społeczne. Chciałbym przypomnieć o wszystkich działaniach, które - z korzyścią dla Państwa - z mojej inicjatywy realizowane są w mieście. 

Konkurs literacko - plastyczny

Portale kulturalne duże Ka i Papierowy Pies zapraszają dzieci o duszach artysty i w wieku od 0 do 100 lat do udziału w 8. już edycji konkursu literacko-plastycznego Bazgroł pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka!

Wnioski o dotacje - SGR

Słowińska Grupa Rybacka już niebawem zakończy pierwsze konkursy. Do wtorku, 28 lutego 2017r., wszyscy przedsiębiorcy z terenu Słowińskiej Grupy Rybackiej, chcący rozwinąć swoją firmę, mogą składać wnioski w Biurze SGR.

Olimpiada przedszkolaków

W miniony czwartek, 23 lutego, w Niepublicznym Przedszkolu "Na Wydmie" odbyła się I Międzyprzedszkolna Olimpiada z języka angielskiego. Wzięły w niej udział reprezentacje dzieci 5-cio i 6-cio letnich ze wszystkich usteckich przedszkoli. Organizatorami olimpiady było Miejskie Przedszkole nr 3 - Kamila Jasińska i Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" - Katarzyna Glapiak. Dzieci liczyły po angielsku, nazywały przedmioty, wykonywały polecenia.

Informacja o pracy burmistrza

Przedstawiamy Państwu kolejną informację o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

Informacja o pracy Rady Miasta

Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.

Sukces Biblioteki Miejskiej w Ustce

Od marca ustecka biblioteka wraz z partnerskim Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku realizować będzie trzy projekty dotyczące działań animujących czytelnictwo, na które pozyskała środki z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Celem programu jest rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych oraz wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.

Konkursy plastyczne-wręczenie nagród

W miniony piątek, 17 lutego br., w usteckim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów plastycznych: "Najładniejszy budynek w Ustce" oraz "Ustka w świątecznej dekoracji". Organizatorem konkursów był Urząd Miasta, nagrody w imieniu Burmistrza, wręczała pani Sekretarz Danuta Groszek. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za przepiękne prace. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych.

Stanowisko Burmistrza ws. trzeciej szkoły

W dniu 16 lutego br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, zwołana na wniosek grupy inicjatywnej liczącej sześciu Radnych. Radni, większością głosów, przyjęli projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Decyzja Rady Miasta oznacza, że w mieście utworzona zostanie Szkoła Podstawowa nr 3.

Spotkania w sprawie zabytków

Zapraszamy serdecznie na spotkania, podczas których omówione zostaną zasady prowadzenia inwestycji i remontów w budynkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Poniżej podajemy szczegółowe terminy spotkań.

Pokaż wszystkie aktualności

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4
Marzec 4
5
Marzec 5
6
Marzec 6
7
Marzec 7
8
Marzec 8
9
Marzec 9
10
Marzec 10
11
Marzec 11
12
Marzec 12
13
Marzec 13
14
Marzec 14
15
Marzec 15
16
Marzec 16
17
Marzec 17
18
Marzec 18
19
Marzec 19
20
Marzec 20
21
Marzec 21
22
Marzec 22
23
Marzec 23
24
Marzec 24
25
Marzec 25
26
Marzec 26
27
Marzec 27
28
Marzec 28
29
Marzec 29
30
Marzec 30
31
Marzec 31
  
Wyszukiwarka wydarzeń

Komunikaty

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dyżury pracowników Urzędu Skarbowego odbędą się w następujących terminach: - 17 marca br., godz. 9.00-14.00 - 21 kwietnia br., godz. 9.00-14.00 Zapraszamy do siedziby Urzędu Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, s. 204.

Drugi nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Infrastruktury Miejskiej w Ustce

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA Ogłasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce  oferta pracy z dnia 24 marca 2017 r.     1. Wymagania konieczne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej, 5) wykształcenie wyższe II stopnia, 6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.   2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o drogach publicznych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, 2) doświadczenie w pracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu inwestycji, 3) znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych, 4) umiejętność pracy w zespole, 5) komunikatywność i wysoka kultura osobista, 6) prawo jazdy kat. B, 7) wykształcenie  techniczne.   3. Zakres  zadań: 1) nadzór i kierowanie Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Ustce, 2) realizacja zadań  wynikających ze Statutu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce (Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 6 października 2016 r.), w tym: a) wykonywanie zadań pracodawcy, b) samodzielne podejmowanie decyzji, c) zarządzanie drogami, d) zarządzanie i utrzymanie oświetlenia drogowego, e) zarządzanie zielenią miejską, f) planowanie, uzgadnianie i opiniowanie inwestycji, g) przygotowywaniu projektu budżetu oraz uchwał, zarządzeń, umów  i innych dokumentów.   4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca na stanowisku kierowniczym, w pełnym wymiarze czasu pracy, związana z obsługą  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. Praca stacjonarna i w terenie.   5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ II Nabór - Dyrektor ZIM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia  21 kwietnia 2017 r . (liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.

Rozeznanie rynku - mat.eksploat.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” . Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku

Rozeznanie rynku - mat.biurowe

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa artykułów piśmienniczych i biurowych w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka”. Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Informacja o unieważnieniu postepowania

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 06.03.2017 pn. Dostawa artykułów piśmienniczych i biurowych w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” z uwagi na konieczność dokonania ponownego szacowania wartości zamówienia.

Rekrutacja do projektu "Absolwent z przyszłością"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku oraz spółka z o.o. Jantar 2 realizuje projekt „Absolwent z przyszłością”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy absolwentów szkół specjalnych, ich opiekunów oraz wszystkie osoby zainteresowane sytuacją dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Słupsku i powiecie słupskim. W ramach projektu odbędą się: Warsztaty aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz warsztaty aktywizacji zawodowej dla absolwentów; Konferencja dotycząca sytuacji dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Słupsku i powiecie słupskim - dnia 25.04.2017r godz. 11.00 SOSW Słupsk; Warsztaty animacji społecznej dla osób zainteresowanych poprawą sytuacji dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Program będzie trwał od marca do grudnia 2017 roku.   Rekrutacja do projektu dla absolwentów odbędzie się w dniu 27 marca 2017r o godz. 15.30 w SOSW w Słupsku, ul. Krasińskiego 19 – Klub „Przystań do nas” Dodatkowe informacje można uzyskać stronie Stowarzyszenia PRZYSTAŃ www.stowarzyszenieprzystan.pl lub pod numerem telefonu 696 081 099  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r.

L okalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r.  poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety  ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.​

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym oferta pracy z dnia 17 marca 2017 r. 1. Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata pracy lub wykształcenie wyższe ekonomiczne, nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy  samorządowej, w księgowości, znajomość: ustawy Ordynacja podatkowa oraz Postępowanie egzekucyjne w administracji,  Kodeks postępowania administracyjnego, biegła umiejętność obsługi komputera oraz programu TENSOFT, SHRIMP, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista. 3. Zakres  zadań: 1) księgowanie i windykacja należności z tytułu podatków lokalnych, 2) uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych, 3) bieżąca analiza kont analitycznych z w/w podatków, celem terminowej windykacji należności, 4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności, 5) prowadzenie egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, 6) dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego celem zabezpieczenia należności podatkowej, 7) uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki i syntetyki w/w dochodów, 8) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych. 9) prowadzenie postępowań podatkowych i wystawianie decyzji na podstawie art. 67a i 67b ustawy Ordynacja Podatkowa, 10) udzielanie pomocy w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, 11) wydawanie zaświadczeń podatkowych.   4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.   5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.   7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na podinspektora w Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r .  Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154367.

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657), wydanego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn zm.), w  dniu 7,10, 11 kwietnia 2017 r.  od godz. 7 30 w Starostwie Powiatowym w Słupsku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie 81 mieszkańców Ustki - mężczyzn urodzonych w 1998 roku, jak również tych mężczyzn, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (urodzonych w latach 1993-1997). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od burmistrza imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce, gdzie należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Informujemy, że osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.   Pytania prosimy kierować telefonicznie do inspektora ds. obronności i obrony cywilnej Urzędu Miasta tel. 59 8154 324 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 07.

Zmiana organizacji ruchu

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 21 marca br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach Portowej i Dworcowej, związana z przebudową mostu na rzece Słupi. Ulica Dworcowa stanie się jednokierunkową - w kierunku Słupska. Natomiast w stronę Darłowa należy przemieszczać się przez ulicę Portową (teren byłej stoczni). Poniżej przedstawiamy zmiany w pliku graficznym.

Zapytanie ofertowe - dostawa mebli biurowych i szkolnych

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn: "Dostawa mebli biurowych i szkolnych w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” - szczegółowe warunki zamówienia dostępne tutaj: Dostawa mebli do szkół Modyfikacja warunków zamówienia z dnia 22.03.2017: Informuję o wprowadzeniu zmiany w formularzu ofertowym oraz w specyfikacji dostaw, polegającej na zwiększeniu liczby sztuk w poz.1 formularza ofertowego do 32 i w poz.2 formularza ofertowego do 3szt. W specyfikacji dostaw w poz.1 dodano ilość 7szt. z dostawą do Gimnazjum i w poz.2 dodano 1szt. z dostawą do Gimnazjum. W poz. 12 specyfikacji uszczegółowiono opis o rodzaj odciągnika do szafy na chemikalia. Zmodyfikowane szczegółowe warunki zamówienia dostępne tutaj: Dostawa mebli do szkół- zmiana 22.03

Informacja ws. konkursu CWMOR

W dniu 17.03.2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3 odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej na temat "Opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz ogłoszenie wyników konkursu. Po uroczystości otwarcia wystawy, wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej tut. urzędu www.ustka.pl

Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni Terapii Integracji Sensorycznej

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wartości  nie przekraczającej 50 000 zł. (rozeznanie rynku), pn: Dostawa specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie RPPM.03.02.01-22-0160/15. Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się tutaj: Zapytanie ofertowe TIS

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasto Ustka

Na podstawie art. 34a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 09 marca 2017r. do 30 marca 2017r. do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasto Ustka. Uwagi do projektu uchwały należy składać w Biurze Obsługi Interesantów lub Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Ustka na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 30 marca 2017r. Treść zawiadomienia Projekt uchwały Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu na "Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ustka i jednostek organizacyjnych"

Gmina Miasto Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności GM Ustka i jednostek organizacyjnych". Szczegółowy opis zamówienia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zakładka "Zamówienia publiczne do 30 000 euro". Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Interesantów (pok. 104) Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2017 r. (godz. 11 00 ).

Pokaż wszystkie komunikaty

Informator miejski

Sonda

więcej
Którą z sezonowych imprez lubisz najbardziej?

Inne sondy

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Zapisz.

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij