Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Aktualności

Wielka Majówka

Jak co roku serdecznie zapraszamy Mieszkańców naszego Miasta oraz wszystkich przebywających u nas kuracjuszy i turystów na obchody świąt majowych czyli Wielką Majówkę.

Informacja o pracy Rady Miasta

Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.

Informacja o pracy Burmistrza

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

Budżet Obywatelski - zadania 2018

Szanowni Państwo, podajemy do publicznej wiadomości wykaz zadań pozytywnie zweryfikowanych, zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2018 rok. W tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 8 propozycji. Wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane. Pełna lista poniżej.

Targi pracy - zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprasza mieszkańców Ustki do udziału w Targach Pracy z cyklu: Otwarty Rynek Pracy VIII, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2017r. w godz. 10.00-13.00, w Urzędzie Miasta, ul. Kard. Wyszyńskiego 3 – Sala Konferencyjna (nr 101). Celem inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy, a pracodawcami.

Drugie Śniadanie Biznesowe

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne Śniadanie Biznesowe (spotkanie informacyjno-szkoleniowe), które odbędzie się w środę, 26 kwietnia br. w godz. 10.00-13.00 w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce.

Zaproszenie do ZSOiT

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zapraszają na Dzień Otwartej Szkoły, który odbędzie się w najbliższy wtorek, 25 kwietnia br., w godzinach 12.00-15.00. Dla wszystkich odwiedzających przygotowano niecodzienne atrakcje. Są wśród nich pokazy chemiczne i doświadczenia fizyczne, ale także studio wizażu czy masaż dłoni. Dla zainteresowanych odbędą się zajęcia z robotyki i kulinariów, każdy więc znajdzie coś, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Na opiekunów zwiedzających czeka pięciogwiazdkowe spa.

Ustka, Słupsk, SPN- nowy przewodnik

Gdzie można się przysiąść do Ireny Kwiatkowskiej?Jak się ubrać na Czarne Wesele? Tego wszystkiego i wiele więcej można dowiedzieć się z nowego przewodnika z serii Pascal lajt, wydanego właśnie przy współpracy LOT "Ustka i Ziemia Słupska".

Pomoc w wypełnieniu PIT

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że już w najbliższy piątek, 21 kwietnia, dobędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego. Będzie to ostatnia możliwość skorzystania z ich pomocy w Ustce, przed ostatecznym terminem złożenia zeznań podatkowych. Zapraszamy w godz. 9.00-14.00 do siedziby Urzędu Miasta Ustka, ul. Wyszyńskiego 3, s. 119.

Ofiary Katynia upamiętnione (galeria)

Wczoraj, 13 kwietnia br., na cmentarzu komunalnym w Ustce odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na zaproszenie dowódcy Garnizonu Ustka oraz Burmistrza Miasta na uroczystość przybyli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Rady Miasta Ustka oraz szkół i stowarzyszeń usteckich.

Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017

W związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017), Gmina Miasto Ustka zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dowódca Garnizonu Ustka kmdr por. Dariusz Cebulka i Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się w najbliższy czwartek 13 kwietnia br. Uroczystość rozpocznie się o godz. 17:00 pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Ustce. W programie: okolicznościowe przemówienie, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek.

Konkurs na zdrową potrawę

W miniony czwartek, 6 kwietnia br., w Miejskim Przedszkolu nr 2 "Delfinki" w Ustce odbyło się posiedzenie Jury powołane do oceny prac w przedszkolnym konkursie pt. "Przepis na zdrową potrawę" zorganizowanego dla dzieci i ich rodziców. Organizatorkami konkursu były nauczycielki przedszkola - Agnieszka Łukaszewska i Monika Riabczyk.

Nagrody dla sportowców

W środę 5 kwietnia, Burmistrz Jacek Graczyk wręczył listy gratulacyjne i drobne upominki podopiecznym Adama Jakubowskiego. Młodzi sportowcy godnie reprezentowali nasze miasto i Akademię Sportów i Sztuk Walki "Protector" Kuba Team podczas II Mistrzostw Polski MUAY KARD CHIEK, które w marcu odbyły się w Słupsku.

Ważna informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, "Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że ze względu na konieczność wymiany uszkodzonych przepustnic na stacji uzdatniania wody przy ul. Rybackiej wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie miasta. Wymiana przepustnic planowana jest w nocy z 7 na 8 kwietnia br. w godzinach 22.00 - 6.00.

EMPEC przyjazny pracownikom

21 marca br. prezydent Andrzej Duda wręczył 22 firmom-laureatom konkursu NSZZ "Solidarność" tytuły "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Wśród laureatów znalazło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" z Ustki, którego prezesem jest Ireneusz Zagrodzki.

Pokaż wszystkie aktualności

Kalendarz wydarzeń

Maj 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
Maj 1
2
Maj 2
3
Maj 3
4
Maj 4
5
Maj 5
6
Maj 6
7
Maj 7
 • RAJD PIESZY

  Kategoria Rekreacyjne

  Organizator Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka

  Miejsce BYDLINO-USTKA

 • Wystawa Modna Ustczanka w PRL

  Kategoria Kulturalne

  Organizator Towarzystwo Przyjaciół Ustki

  Miejsce Muzeum Ziemi Usteckiej ul. Marynarki Polskiej 62a

 • Wystawa Winter Blues Jany Gombikovej

  Kategoria Kulturalne

  Organizator Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

  Miejsce Centrum Aktywności Twórczej Ustka/ ul. Zaruskiego 1a

 • Wystawa ceramiki Manufaktura Ustecka

  Kategoria Kulturalne

  Organizator Dom Kultury w Ustce

  Miejsce Bałtyckie Centrum Kultury

8
Maj 8
9
Maj 9
10
Maj 10
11
Maj 11
12
Maj 12
13
Maj 13
14
Maj 14
15
Maj 15
16
Maj 16
17
Maj 17
18
Maj 18
19
Maj 19
20
Maj 20
21
Maj 21
22
Maj 22
23
Maj 23
24
Maj 24
25
Maj 25
26
Maj 26
27
Maj 27
28
Maj 28
29
Maj 29
30
Maj 30
31
Maj 31
    
Wyszukiwarka wydarzeń

Komunikaty

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Ustce

Burmistrz Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora  Biblioteki Miejskiej w Ustce Oferta pracy z dnia 28.04.2017 r. Nazwa i adres instytucji kultury: Biblioteka Miejska w Ustce,  ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia poniższe warunki oraz przedłoży pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Miejskiej w Ustce. 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury, nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków), znajomość historii i tożsamości lokalnej miasta Ustki, umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność. 3. Zakres najważniejszych zadań: 1) zarządzanie Biblioteką Miejską w Ustce, 2) bieżące kierowanie działalnością biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz, 3) realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 4) kierowanie gospodarką finansową instytucji, 5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników, 6) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki. 4. Wymagane dokumenty:   1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Miejskiej w Ustce, 2) list motywacyjny, 3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs na dyrektora Biblioteki Miejskiej w Ustce", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 05 czerwca 2017 r.  Dokumenty niekompletne i złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty pracy w dwóch etapach: I etap - rozpatrzenie ofert do dnia 15.06.2017 r.,  i II etap  do 20.06.2017 r., do którego zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi  formalne zawarte w ogłoszeniu.  Warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce znajdują się na stanowisku w kadrach Biblioteki Miejskiej w Ustce ul. Kopernika 22 w Ustce. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 59 8154309.                                                                                              

Komunikat Burmistrza dla kwaterodawców

Burmistrz Miasta Ustka przypomina, że osoby/podmioty świadczące usługi zakwaterowania uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXVI/243/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej zostały wyznaczone na inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Inkasent zobowiązany jest do poboru opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w jego obiekcie.

Spotkanie dla osób chcących założyć działaność gospodarczą

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców Ustki na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w okresie programowania 2014-2020. Podczas spotkania omówione zostaną ogólne warunki oraz zasady wsparcia projektów w ramach zadania: „ Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki” , na które wnioski będzie można składać w maju 2017r. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Ustka , ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka.

Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017

W związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017), Gmina Miasto Ustka zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że  najbliższy dyżur pracowników Urzędu Skarbowego odbędzie się 21 kwietnia br., w godz. 9.00-14.00. Zapraszamy do siedziby Urzędu Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, s. 119.

Ważna informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, "Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że ze względu na konieczność wymiany uszkodzonych przepustnic na stacji uzdatniania wody przy ul. Rybackiej wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie miasta. Wymiana przepustnic planowana jest w nocy z 7 na 8 kwietnia br. w godzinach 22.00 - 6.00.

Komunikat dot. Szkoły Podstawowej nr 3

Urząd Miasta Ustka informuje uprzejmie, że istnieje możliwość przeniesienia dzieci do nowo otwartej Szkoły Podstawowej Nr 3. Taką możliwość  będą mieli rodzice dzieci, których dzieci w roku szkolnym 2016/2017 ukończą trzecią lub szóstą klasę. Nowe oddziały tworzone będą tylko i włączane w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż 17.

Debata publiczna - Plan miejscowy "CENTRUM 4C"

Zapraszamy w dniu 03.04.2017r.  o godz. 16.30 do Sali 101 Urzędu Miasta Ustka na prezentację projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 4C” (teren istniejących garaży przy ul. Krótkiej), wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 31.03.2017r. do 21.04.2017r. Pełna treść informacji (tutaj) Mapa poglądowa z granicami terenu objętego projektem planu miejscowego (tutaj)

Drugi nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA Ogłasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce  oferta pracy z dnia 24 marca 2017 r.     1. Wymagania konieczne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej, 5) wykształcenie wyższe II stopnia, 6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.   2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o drogach publicznych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, 2) doświadczenie w pracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu inwestycji, 3) znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych, 4) umiejętność pracy w zespole, 5) komunikatywność i wysoka kultura osobista, 6) prawo jazdy kat. B, 7) wykształcenie  techniczne.   3. Zakres  zadań: 1) nadzór i kierowanie Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Ustce, 2) realizacja zadań  wynikających ze Statutu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce (Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 6 października 2016 r.), w tym: a) wykonywanie zadań pracodawcy, b) samodzielne podejmowanie decyzji, c) zarządzanie drogami, d) zarządzanie i utrzymanie oświetlenia drogowego, e) zarządzanie zielenią miejską, f) planowanie, uzgadnianie i opiniowanie inwestycji, g) przygotowywaniu projektu budżetu oraz uchwał, zarządzeń, umów  i innych dokumentów.   4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca na stanowisku kierowniczym, w pełnym wymiarze czasu pracy, związana z obsługą  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. Praca stacjonarna i w terenie.   5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ II Nabór - Dyrektor ZIM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia  21 kwietnia 2017 r . (liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.

Rekrutacja do projektu "Absolwent z przyszłością"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku oraz spółka z o.o. Jantar 2 realizuje projekt „Absolwent z przyszłością”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy absolwentów szkół specjalnych, ich opiekunów oraz wszystkie osoby zainteresowane sytuacją dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Słupsku i powiecie słupskim. W ramach projektu odbędą się: Warsztaty aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz warsztaty aktywizacji zawodowej dla absolwentów; Konferencja dotycząca sytuacji dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Słupsku i powiecie słupskim - dnia 25.04.2017r godz. 11.00 SOSW Słupsk; Warsztaty animacji społecznej dla osób zainteresowanych poprawą sytuacji dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Program będzie trwał od marca do grudnia 2017 roku.   Rekrutacja do projektu dla absolwentów odbędzie się w dniu 27 marca 2017r o godz. 15.30 w SOSW w Słupsku, ul. Krasińskiego 19 – Klub „Przystań do nas” Dodatkowe informacje można uzyskać stronie Stowarzyszenia PRZYSTAŃ www.stowarzyszenieprzystan.pl lub pod numerem telefonu 696 081 099  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r.

L okalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r.  poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety  ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.​

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym oferta pracy z dnia 17 marca 2017 r. 1. Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata pracy lub wykształcenie wyższe ekonomiczne, nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy  samorządowej, w księgowości, znajomość: ustawy Ordynacja podatkowa oraz Postępowanie egzekucyjne w administracji,  Kodeks postępowania administracyjnego, biegła umiejętność obsługi komputera oraz programu TENSOFT, SHRIMP, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista. 3. Zakres  zadań: 1) księgowanie i windykacja należności z tytułu podatków lokalnych, 2) uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych, 3) bieżąca analiza kont analitycznych z w/w podatków, celem terminowej windykacji należności, 4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności, 5) prowadzenie egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, 6) dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego celem zabezpieczenia należności podatkowej, 7) uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki i syntetyki w/w dochodów, 8) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych. 9) prowadzenie postępowań podatkowych i wystawianie decyzji na podstawie art. 67a i 67b ustawy Ordynacja Podatkowa, 10) udzielanie pomocy w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, 11) wydawanie zaświadczeń podatkowych.   4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.   5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.   7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na podinspektora w Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r .  Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154367.

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657), wydanego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn zm.), w  dniu 7,10, 11 kwietnia 2017 r.  od godz. 7 30 w Starostwie Powiatowym w Słupsku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie 81 mieszkańców Ustki - mężczyzn urodzonych w 1998 roku, jak również tych mężczyzn, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (urodzonych w latach 1993-1997). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od burmistrza imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce, gdzie należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Informujemy, że osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.   Pytania prosimy kierować telefonicznie do inspektora ds. obronności i obrony cywilnej Urzędu Miasta tel. 59 8154 324 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 07.

Pokaż wszystkie komunikaty

Informator miejski

Sonda

więcej
Którą z sezonowych imprez lubisz najbardziej?

Inne sondy

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Zapisz.

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij