Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualnościwięcej >

Oferta dla usteckich seniorów

Karta Usteckiego Seniora to bogata oferta usług w promocyjnych cenach. Posiadacz Karty ma także możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka z dofinansowaniem. Zapraszamy!

Akcja PIT

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w tut. urzędzie odbędą się w dniach 11 marca oraz 16 kwietnia 2020 r.

Projekt "Postaw na pracę".

Centrum Integracji Społecznej w Ustce w imieniu Gminy Miasto Ustka otrzymało kolejne dofinansowanie na realizację projektu związanego z reintegracją społeczno - zawodową uczestników.

Ostatnie pożegnanie

W dniu 13 stycznia 2020 r. pożegnaliśmy na usteckim cmentarzu Józefa Wróblewskiego - ustczanina odznaczonego "Medalem za zasługi dla Miasta Ustka".

Słonecznie

4.94°C

4.17 m/s

więcej >

Komunikatywięcej >

WAŻNE !

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w tut. urzędzie odbędą się w dniach 11 marca oraz 16 kwietnia 2020 r.

więcej >

Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo własności tych gruntów: 1. Formularz Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej oraz wniosek o udzielenie bonifikaty:  Wniosek GN-26 (doc)    Wniosek GN-26 (pdf)   2. Dokumenty od wnioskodawcy 1) Członkowie rodzin wielodzietnych: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Karty Dużej Rodziny potwierdzenie na druku przez MOPS, że wnioskodawca figuruje w bazie KRD 2) Osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkujące w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi tych osób: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dniu przekształcenia oraz kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe lub opiekę prawną – dotyczy opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych 3) Inwalidzi wojenni i wojskowi: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia książki inwalidy wojennego/wojskowego 4) Kombatanci wojenni  oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty kombatanta poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji osoby represjonowanej 5)  w przypadku wnioskodawców do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały               w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub ich opiekunów prawnych: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe lub opiekę prawną – dotyczy przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych   UWAGA! Dokumentem potwierdzającym stopień niepełnosprawności jest orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Dokument taki można uzyskać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Orzeczenia o grupie inwalidzkiej wydawane m.in. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są dokumentem wystarczającym do ubiegania się o bonifikatę 99% z tytułu stopnia niepełnosprawności. 3. Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom 4. Forma załatwienia sprawy 1) Pismo informujące o wysokości opłaty jednorazowej z uwzględnieniem 99 % bonifikaty  od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2) W przypadku odmowy – pismo o odmowie udzielenia bonifikaty wraz z informacją o wysokości opłaty jednorazowej bez bonifikaty   5. Termin załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji   6. Tryb odwoławczy Nie dotyczy   7. Podstawa prawna Art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)   8. Dodatkowe informacje 1) Niniejsza bonifikata jest przyznawana wnioskodawcom, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób – oświadczenia o spełnianiu powyższego kryterium zawarte są w treści druku GN-26 2) Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Osobami uprawnionymi do uzyskania niniejszej bonifikaty są osoby uprawnione  do otrzymania Karty Dużej Rodziny: a) rodzic/rodzice (także rodzic/rodzice zastępczy lub osoba/osoby prowadzącą rodzinny dom dziecka b) małżonek rodzica; c) dziecko (także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoba przebywająca w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka: do ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej - do dnia 30 września roku bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 3) Jeżeli przed wydaniem zaświadczenia wniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok bieżący i/lub następne lata, opłaty te będą podlegać zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty jednorazowej 4) Kopia dokumentu może być dowodem w niniejszym postępowaniu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez: a) notariusza, b) upoważnionego pracownika urzędu/instytucji, która wystawiła dokument lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Ustka 5) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 8154 333, (59) 8154 336

więcej >

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541), w dniach 07, 10 i 11 lutego 2020 r. w godz. 7 00 - 13 00 w Słupsku przy alei Antoniego Madalińskiego 4, w budynku Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza - przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie 94 mieszkańców Ustki - mężczyzn urodzonych w 2001 roku, jak również tych mężczyzn, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (urodzonych w latach 1996-2000). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od burmistrza imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce, gdzie należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Informujemy, że osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Pytania prosimy kierować telefonicznie do inspektora ds. obronności i obrony cywilnej Urzędu Miasta tel. 59 8154 324 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 07.    

więcej >

Szanowni Mieszkańcy informujemy, o zamknięciu w dniu 20 stycznia 2020 r. odcinka ul. Leśnej, w związku z trwającą przebudową.

więcej >

Szanowni Mieszkańcy, informujemy o dodatkowym porannym kursie autobusu na trasie Ustka - Słupsk.

więcej >

W związku z trwającą przebudową ulicy Mickiewicza od dnia 10 stycznia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu oraz trasy kursowania miejskiego autobusu nr 1.

więcej >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kamery onlinewięcej >

WYSUŃ

Podsumowanie sezonu letniego w Ustce

więcej
WYSUŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij