W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • niedziela, 10 grudnia 2023

Czyste Powietrze

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Osoby zainteresowane programem "Czyste powietrze" mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania.  Punkt konsultacyjno - informacyjny czynny jest dwa dni w tygodniu: - w każdą środę oraz piątek w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta Ustka w pokoju 208.
Serdecznie zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr. 59 8154-342.

Czym jest program „Czyste Powietrze”? 

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 r. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, dostarczone dokumenty są oceniane na bieżąco. 

Celem „Czystego powietrza” jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych  wprowadzonych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Ma w tym pomóc dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali (z wyodrębnioną księgą wieczystą). W ramach programu można skorzystać z dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy środowiskowe, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej).

Od dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste powietrze”

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

  • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Uwaga!

Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

  • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

  • za pośrednictwem Urzędu Miasta Ustka,
  • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
  • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dokumenty programowe znajdują się na Portalu Beneficjenta. Portal Beneficjenta – Gdańsk (wfos.gdansk.pl)

Nowa broszura informacyjna

Osoby zainteresowane programem „Czyste powietrze” mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Miasta Ustka pod tel. 59 81 54 342.

W razie potrzeby osobistego spotkania prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty.

W Urzędzie Miasta Ustka wszelkich informacji na temat realizowanego programu Czyste Powietrze udziela p. Joanna Koza, nr tel.: 59 8154-342 oraz p. Katarzyna Zawadzka, nr. tel.: 59 8154-315

             
Pytania w ww. tematach można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, e-mail: czystepowietrze@um.ustka.pl lub telefonicznie. Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie w siedzibie tut. Urzędu.

Data dodania

Autor Joanna Koza (Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej)