Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015)”

        W związku z kolejną edycją konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015),”  PEC „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce zaprasza mieszkańców Ustki do składania wniosków o dofinansowanie w ramach w/w konkursu podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.          Z warunkami  udziału w zadaniu pn. „CZYSTE POWIETRZE POMORZA USTKA 2015,” o dofinansowanie którego w imieniu chętnych mieszkańców wystąpi PEC „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, można zapoznać się na stronie www.empec.pl Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania pn. „CZYSTE POWIETRZE POMORZA USTKA 2015” można otrzymać w siedzibie spółki przy ul. XX-lecia PRL 5A. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 04 maja 2015 roku w siedzibie spółki w godzinach: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:00, lub przesłać na adres: PEC „EMPEC” sp. z o.o. ul. XX-lecia PRL 5A, 76-270 Ustka Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do siedziby spółki. Pobierz wniosek Warunki uczestnictwa

więcej

Zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie terenów promocyjnych na promenadzie nadmorskiej

Urząd Miasta Ustka zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie terenów promocyjnych  pod całosezonowe promocje firm, usytuowane na promenadzie nadmorskiej o powierzchni do 20 metrów kwadratowych (oznaczonego symbolem 8 na załączonym pliku graficznym ), w okresie: - od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Dopuszcza się działalność związaną tylko    i wyłącznie ze sprzedażą kosmetyków. Dostępne są dwie lokalizacje. Zobacz mapę (lok. 8)   Oferta musi zawierać: - wizualizację stoiska z podaniem zajmowanej powierzchni -  proponowaną kwotę brutto za cały okres  dzierżawy   Łączna kwota zaproponowana przez zainteresowane podmioty nie może być niższa niż dla stoiska o powierzchni  do 10 m2 – 11.000 zł brutto (za cały okres obowiązywania dzierżawy) dla stoiska o powierzchni do 20 m2 – 29.000 zł brutto (za cały okres obowiązywania dzierżawy)   Informacje dodatkowe: Z wyłonionym dzierżawcą zostaną podpisane dwie umowy. Dla stoiska o powierzchni  do 10 m 2 : umowa dzierżawy* – na kwotę nie mniejszą niż 8.000 zł brutto umowa na zakup nagród w programie „Karnet wakacyjny” – na kwotę nie mniejszą niż 3.000 zł brutto Dla stoiska o powierzchni do 20 m 2 : umowa dzierżawy* – na kwotę nie mniejszą niż 21.000 zł brutto umowa na zakup nagród w programie „Karnet wakacyjny” – na kwotę nie mniejszą niż 7.500 zł brutto * Umowa dzierżawy – kwota z niej wynikająca podzielona zostanie na dwie części: - czynsz za dzierżawę (80 % kwoty) - dostarczenie do dyspozycji Miasta uzgodnionego asortymentu (20% kwoty)   Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dzierżawa terenu promocyjnego" należy złożyć do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. 3 (pokój nr 207) w terminie do 30 kwietnia br. O terminie otwarcia kopert oferenci zostaną poinformowani drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty  e-mail. Urząd Miasta dopuszcza możliwość negocjacji oferty po otwarciu kopert, w obecności zainteresowanych podmiotów. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań należy kontaktować się z Magdaleną Matusiak,  zastępcą naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, nr tel. 598 154-350, e-mail: mmatusiak@um.ustka.pl.

więcej

Kolejna realizacja z zakresu profilaktyki uzależnień w Gimnazjum w Ustce

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca przy Burmistrzu Miasta Ustka realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2015 rok skupiła się na przedstawieniu ofert profilaktycznych dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Ustce. I tak w dniu 24 marca 2015 r. od godz. 11 30   do godz. 17 00   zrealizował autorskie programy; szkolenia : Adam Rynkiewicz ze Studia Profilaktyki Społecznej z Krakowa. Zrealizował między innymi szkolenie pt. „Mam wybór.” skierowanego do uczniów dwóch wytypowanych klas z Gimnazjum w Ustce. Uczestniczyło w nim ponad 70 dzieci. Następnie zaprezentował program pt.   „Narkomania w szkole – przeciwdziałanie temu  zjawisku.”   skierowanego do nauczycieli  z Gimnazjum w Ustce. Uczestnikami było 35 nauczycieli oraz katechetka. Dalszą konsekwencją realizacji Programu … z  2015 roku w dniu 13 kwietnia 2015 roku  z udziałem aktorów Teatru Polskiego z Bydgoszczy : Małgorzaty Witkowskiej i Mariana Jaskulskiego. Teatr Impresaryjny „ANTRAKT” z  Bydgoszczy przygotował i przeprowadził w Domu Kultury w Ustce  dwa spektakle profilaktyczne skierowane do 125 dzieci – Gimnazjalistów.  Spektakl „Wpadka” to opracowany w bardzo przystępnej formie, operujący dynamicznym dialogiem, fragmentami pamiętników nastolatki pokazuje, jak łatwo mogą rozluźnić się więzi miedzy rodzicami i dziećmi. Jak szybko można dostać się na tę drugą stronę życia, gdzie królują narkotyki, przemoc i alkohol. Tragiczna konstatacja, iż ich własna córka, którą nie mieli do tej pory żadnych problemów żyje własnym życiem i we własnym świecie, jakże innym i odległym od tego, którego usiłowali ją do tej pory uczyć. Spektakle kończyły się pogadankami z terapeutką Małgorzata Witkowską.    Zobacz zdjęcie                                                                                        Tadeusz Kiedrowski

więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. świadczeń gwarantowanych - interpretacja

Przedstawiamy Państwu pismo, które Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP skierowało do Ministra Zdrowia, dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz zmian w tym rozporządzeniu. Pismo do ministra Bartosza Arłukowicza - pdf

więcej

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Dnia 13 i 27 kwietnia br. (poniedziałki), od godz. 11.00-14.00 zapraszamy do Urzędu Miasta w Ustce, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, gdzie będzie funkcjonował Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W tych godzinach osoby niepełnosprawne, opiekunowie i pracodawcy będą mogli otrzymać niezbędne informacje o przysługujących dofinansowaniach i ulgach. Serdecznie zapraszamy. Punkt prowadzony jest przez Fundację Progresja. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Szkolenie z realizacji i rozliczania wniosków dofinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 na szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania projektów. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminy Miasto Ustka. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Laskowską: nr tel.: 516 559 181, e-mail: e.laskowska@sgr.org.pl .

więcej

Świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP skierowało na ręce P. Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia pismo dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz zmian w tym rozporządzeniu. Treść pisma

więcej

Zjawisko mowy nienawiści - jak reagować - warsztaty

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na warsztaty pt. Zjawisko mowy nienawiści – jak reagować? Termin: 16 kwietnia 2015 roku Miejsce: sala konferencyjna 204 w Urzędzie Miasta w Ustce (Ustka, ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3) Godzina: 10:00 Prowadzący: Jan Dąbkowski koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce; prezes Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, współzałożyciel i członek European Youth Press; reporter i redaktor, pisał dla Gazety Wyborczej, WIK-a, PDF-a, Newsweeka, cyklicznych i efemerycznych pism wydarzeniowych w Polsce i Europie. Współautor książek – „Człowiek bez barier” – zbioru tekstów o niepełnosprawnych i „Youth4Diversity” – podręcznika o prawach człowieka, różnorodności i dobrych praktykach antydyskryminacyjnych. Kampania bez nienawiści powstała w celu szerzenia świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka również w sieci. Chodzi w niej także o zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich ludzi zaangażowanych w realizację podobnych celów i wartości. Celami Kampanii są: - zwiększenie świadomości dotyczącej mowy nienawiści w sieci, zagrożeń, które ze sobą niesie dla demokracji oraz młodych; - promowanie świadomego użytkowania mediów i Internetu; - wspieranie młodych w ich działaniach na rzecz praw człowieka, zarówno w sieci jak i poza nią; - obniżenie poziomu akceptacji dla mowy nienawiści w sieci; - mobilizacja, kształcenie i tworzenie sieci młodych aktywistów internetowych, broniących praw człowieka; - monitorowanie mowy nienawiści w Internecie i tworzenie narzędzi do walki z nią; - okazywanie solidarności z osobami i grupami będącymi celem ataków mowy nienawiści w sieci; - wspieranie rozwoju i spójności narzędzi europejskiej polityki dotyczącej walki z mową nienawiści; - zwiększanie obywatelskiego uczestnictwa i zaangażowania młodych w sieci.  Zgłoszenia można przesyłać na załączonym formularzu do dnia 15 kwietnia 2015r. do godz. 14:00 na adres: biuro@sgr.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt: 516 559 181. Plakat - pdf Formularz zgłoszeniowy - doc

więcej

Wyniki konkursu

Jest mi niezwykle miło poinformować mieszkańców Ustki, a zwłaszcza młodych piłkarzy usteckiego Jantara, że Burmistrz Miasta Pan Jacek Graczyk podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w sprawie poprawy warunków socjalno- sanitarnych usteckiej bazy sportowej. Z wielką satysfakcją informuję, że wynikiem rozstrzygnięcia jest przyznanie MKS Jantar środków w wysokości 157.500,- na modernizację zaplecza na stadionie przy ul. Sportowej 17. Burmistrz podjął taka właśnie decyzje mając na względzie duże  zaangażowanie władz klubu w dzieło poprawy warunków treningowych dla usteckiej młodzieży. Chciałbym tylko przypomnieć, że władze klubu złożyły skuteczny wniosek do SGR z programu Ryby 2007-13  i otrzymały na ten cel środki w wysokości 150.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego. Cała wartość zadania wynosi 307.500,- zł, a brakującą kwotę dołożyły władze miasta. Sportowa społeczność naszego miasta wzbogaci się o kontenerowe obiekty modułowe, w skład, których wejdą dwie szatnie wraz z pełnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia dla sędziów spotkań mistrzowskich. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu.  Piotr Wszółkowski   Wyniki konkursu - pdf

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij