Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

MPZP "Centrum 3A" i "Promenada Nadmorska bis"

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do Sali Konferencyjnej tut. urzędu (sala nr 101) na publiczną prezentację wstępnych ustaleń opracowywanych projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:       1. pn. "CENTRUM 3A" w dniu 11.05.2015r. o godz. 17.00,     2. pn. "PROMENADA NADMORSKA BIS" w dniu 12.05.2015r. o godz. 17.00.     pełna treść informacji   Z granicami i wstępnymi ustaleniami ww. projektów MPZP można również zapoznać się osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 301 i 302) od dnia 4.05.2015r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Ustka.

więcej >

Sprawozdanie ze wspołpracy z organizacjami pozarządowymi

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Problematyka ta szczegółowo analizowana  i omawiana była przez Radnych na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. Zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy władze samorządowe składają Radzie Miasta takie sprawozdanie do 30 kwietnia każdego roku.    Piotr Wszółkowski Wydział SOKS   Treść sprawozdania.

więcej >

Obiekty do wynajęcia

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Ustka posiada do wynajęcia: 1) trzy obiekty handlowe o pow.20,25 m 2 każdy, położone w centrum miasta Ustka, na targowisku przy Placu Wolności. Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016r. Proponowana stawka czynszu to 13,62 zł/m 2 /miesiąc + 23% podatek VAT. 2) garaż murowany o pow.18 m 2 , położony w Ustce w kompleksie garażowym przy ul.Krótkiej (działka nr 2245). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.  Proponowana stawka czynszu to 5,64 zł/m 2 /miesiąc + 23% podatek VAT.   Wnioski o dzierżawę z proponowaną stawką czynszu prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2015r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustka ul.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  76-270 Ustka W przypadku większej liczby wniosków, nastąpi wybór korzystniejszej oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu (59) 8154 330.

więcej >

Spotkanie dla stowarzyszeń

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 29 kwietnia 2015r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Laskowską: e.laskowska@sgr.org.pl , 516 559 181.

więcej >

Informacja dotycząca procedur związanych z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KOMUNIKAT !   Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych oraz zamierzający prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych:   Z uwagi na zbliżający się sezon letni przypominam , że do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niezbędna jest opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce wydana w formie postanowienia. Zgodnie z uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2015 r. posiedzenia MKRPA odbywają się raz w miesiącu tj. w każdy drugi wtorek miesiąca. W związku z powyższym proszę o składanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kompletem dokumentów na co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych w przypadku nowych punktów sprzedaży a także na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanych zezwoleń.

więcej >

Koperta życia

KOPERTA    Ż YCIA   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce od 21 kwietnia 2015r. przystąpił do realizacji akcji „Koperta życia”, która ma na celu szybkie i skuteczne udzielenie pomocy osobom starszym i samotnym przez zespół ratowników medycznych. Koperta życia jest plastikowa, zamykana na zatrzask i oznakowana specjalną naklejką z nazwą. W niej znajduje się blankiet ankiety w której należy wpisać  imię i nazwisko, numer PESEL, kontakt do najbliższej rodziny która powiadamiana jest w razie interwencji medycznej oraz tabelka,   w której ujmuje się swoje choroby, przyjmowane stale leki-ich nazwy i dawki, oraz uczulenia czy inne ważne z medycznego punktu widzenia informacje. Dane wpisane w kopercie będą ważne przez rok. Trzeba je też aktualizować  w miarę potrzeb,  do koperty można włożyć informację od lekarza czy ostatni wypis ze szpitala. W zestawie-prócz koperty i ankiety-jest też naklejka , którą należy przykleić na lodówce, bo właśnie tam powinien być przechowywany zestaw. Mieszkańcy mogą odbierać koperty – wydawane bezpłatnie- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Więcej informacji o kopercie życia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 bądź telefonicznie 059- 815-43-90.  

więcej >

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 29 kwietnia 2015 roku w godzinach 13.30 - 15.30 do Centrum Informacji Turystycznej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 87. załącznik 1

więcej >

Informacja o konieczności uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Miasta Ustka informuje, że zgodnie z art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), przyjmuje zgłoszenia do uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zgłoszenia dotyczą tylko osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Miasta Ustka. Kandydaci mogą zgłaszać się w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek), do godz. 13:00 w pokoju 05

więcej >

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015)”

        W związku z kolejną edycją konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015),”  PEC „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce zaprasza mieszkańców Ustki do składania wniosków o dofinansowanie w ramach w/w konkursu podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.          Z warunkami  udziału w zadaniu pn. „CZYSTE POWIETRZE POMORZA USTKA 2015,” o dofinansowanie którego w imieniu chętnych mieszkańców wystąpi PEC „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, można zapoznać się na stronie www.empec.pl Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania pn. „CZYSTE POWIETRZE POMORZA USTKA 2015” można otrzymać w siedzibie spółki przy ul. XX-lecia PRL 5A. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 04 maja 2015 roku w siedzibie spółki w godzinach: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:00, lub przesłać na adres: PEC „EMPEC” sp. z o.o. ul. XX-lecia PRL 5A, 76-270 Ustka Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do siedziby spółki. Pobierz wniosek Warunki uczestnictwa

więcej >

Zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie terenów promocyjnych na promenadzie nadmorskiej

Urząd Miasta Ustka zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie terenów promocyjnych  pod całosezonowe promocje firm, usytuowane na promenadzie nadmorskiej o powierzchni do 20 metrów kwadratowych (oznaczonego symbolem 8 na załączonym pliku graficznym ), w okresie: - od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Dopuszcza się działalność związaną tylko    i wyłącznie ze sprzedażą kosmetyków. Dostępne są dwie lokalizacje. Zobacz mapę (lok. 8)   Oferta musi zawierać: - wizualizację stoiska z podaniem zajmowanej powierzchni -  proponowaną kwotę brutto za cały okres  dzierżawy   Łączna kwota zaproponowana przez zainteresowane podmioty nie może być niższa niż dla stoiska o powierzchni  do 10 m2 – 11.000 zł brutto (za cały okres obowiązywania dzierżawy) dla stoiska o powierzchni do 20 m2 – 29.000 zł brutto (za cały okres obowiązywania dzierżawy)   Informacje dodatkowe: Z wyłonionym dzierżawcą zostaną podpisane dwie umowy. Dla stoiska o powierzchni  do 10 m 2 : umowa dzierżawy* – na kwotę nie mniejszą niż 8.000 zł brutto umowa na zakup nagród w programie „Karnet wakacyjny” – na kwotę nie mniejszą niż 3.000 zł brutto Dla stoiska o powierzchni do 20 m 2 : umowa dzierżawy* – na kwotę nie mniejszą niż 21.000 zł brutto umowa na zakup nagród w programie „Karnet wakacyjny” – na kwotę nie mniejszą niż 7.500 zł brutto * Umowa dzierżawy – kwota z niej wynikająca podzielona zostanie na dwie części: - czynsz za dzierżawę (80 % kwoty) - dostarczenie do dyspozycji Miasta uzgodnionego asortymentu (20% kwoty)   Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dzierżawa terenu promocyjnego" należy złożyć do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. 3 (pokój nr 207) w terminie do 30 kwietnia br. O terminie otwarcia kopert oferenci zostaną poinformowani drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty  e-mail. Urząd Miasta dopuszcza możliwość negocjacji oferty po otwarciu kopert, w obecności zainteresowanych podmiotów. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań należy kontaktować się z Magdaleną Matusiak,  zastępcą naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, nr tel. 598 154-350, e-mail: mmatusiak@um.ustka.pl.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij