Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEBUDOWY ODWODNIENIA NA CMENTARZU W ZIMOWISKACH

Burmistrz Miasta Ustka informuje, że tut. urząd  przystępuje do przebudowy sieci odwadniającej na Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach. Planowany termin realizacji inwestycji: od dnia 17.11.2017r. do dnia 15.12.2017r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, pok. Nr 307 lub pod numerami telefonów: 59 8154312, 59 8154308. KOMUNIAT

więcej

Szkolenie z dotacji dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne dotyczące planowanych na przyszły rok konkursów na organizację imprez promujących kulturę obszaru. Szkolenia odbędą się w 3 miejscowościach: 21.11.2017 r. - Ustka - miejsce szkolenia: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, godz. 16:00 27.11.2017 r.: Słupsk - miejsce szkolenia: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, godz. 10:00 Smołdzino - miejsce szkolenia: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, godz. 14:00 Szkolenia adresowane są do: stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na obszarze gmin: Ustka, Miasto Ustka, Kępice, Kobylnica, Smołdzino i Słupsk. Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia drogą telefoniczną pod nr: 516 559 181 lub mailową: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@org.pl

więcej

Do wydzierżawienia lokalizacje handlowe

Burmistrz Miasta Ustka informuje, że posiada do wydzierżawienia: 1) miejsca pod handel świerkami w terminie od 14 do 24 grudnia 2017r., tj.: - 3 lokalizacje o pow. 20m 2 każda, położone przy ul. Pogodnej. Wyjściowa wysokość czynszu za lokalizację za cały okres dzierżawy wynosi 250,00 zł + 23% podatek VAT. Z tytułu dzierżawy pobierana będzie również opłata targowa w wysokości 80 zł/dzień. - 1 lokalizacja o pow. 20m 2 , położona przy Placu Wolności. Wyjściowa wysokość czynszu za lokalizację za cały okres dzierżawy wynosi 250,00 zł + 23% podatek VAT. Z tytułu dzierżawy pobierana będzie również opłata targowa w wysokości 80 zł/dzień. - 1 lokalizacja o pow. 10m 2 , położona przy ul. Darłowskiej ( w sąsiedztwie parkingu Biedronki). Wyjściowa wysokość czynszu za lokalizację za cały okres dzierżawy wynosi 250,00 zł + 23% podatek VAT. Z tytułu dzierżawy pobierana będzie również opłata targowa w wysokości 30 zł/dzień. 2) miejsca pod handel stroikami świątecznymi w terminie od 14 do 24 grudnia 2017r., tj.: - 4 lokalizacje o pow. 5m 2 każda, położone przy ul. Pogodnej. Wyjściowa wysokość czynszu za lokalizację za cały okres dzierżawy wynosi 110,00 zł + 23% podatek VAT. Z tytułu dzierżawy pobierana będzie również opłata targowa w wysokości 30 zł/dzień.   Wnioski pisemne o dzierżawę należy składać do Burmistrza Miasta Ustka do dnia 23 listopada 2017r. ze wskazaniem lokalizacji na załączniku graficznym oraz proponowanej wysokości czynszu na adres: Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka W przypadku większej liczby wniosków, nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty. Wniosek winien być złożony w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „ dzierżawa miejsca pod handel świerkami” lub „dzierżawa miejsca pod handel stroikami świątecznymi”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8 154 330.

więcej

Ogólnopolski konkurs dla uczniów „Moje uzdrowisko”

Ogólnopolski konkurs dla uczniów – mieszkańców uzdrowisk pt. „Moje uzdrowisko” Prace konkursowe mają przedstawiać, jak uczeń postrzega miejscowość lub gminę uzdrowiskową w której mieszka, lub jak ją sobie wyobraża w przyszłości. Może być to ulubione miejsce, charakterystyczny punkt, coś co daną miejscowość lub gminę wyróżnia na tle innych.

więcej

Debata publiczna - Plan miejscowy "TERENY KOLEJOWE I OKOLICE"

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza w dniu 10 listopada 2017 roku o godz. 16.30 do Sali 101 Urzędu Miasta Ustka na prezentację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „TERENY KOLEJOWE I OKOLICE” wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od dnia 06.11.2017r do dnia 27.11.2017r. Mapa poglądowa terenu objętego projektem planu miejscowego . Pełna treść informacji tutaj

więcej

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 02.11.2017r. godz. 10:00 Firma STRABAG Sp. z o.o., Wykonawca Umowy z GDDKiA Oddział w Gdańsku o roboty budowlane w ramach zadania: "ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZECE SŁUPIA W M. USTKA" zamierza wprowadzić Tymczasową Organizacje Ruchu obowiązującą na przejeździe przez stary most wraz z zawężeniem jezdni w ul. Westerplatte, kontynuując ruch wahadłowy w ul. Darłowskiej, Westerplatte i Dworcowej

więcej

Zmiana czasu pracy kładki nad kanałem portowym w Ustce

Zarząd Portu Morskiego w Ustce informuje, że z powodu prac remontowych na moście nad rzeką Słupią w Ustce i powstałych z tego powodu utrudnień komunikacyjnych podjął decyzję o zmianie godzin pracy kładki w dniach od 31.10.2017 do 21.11.2017. W tym okresie kładka będzie funkcjonowała od godziny 07:00 (pierwsze otwarcie kładki) do godziny 18:00 (ostatnie otwarcie kładki). Zmianie nie ulegnie czas otwierania kładki  - o każdej pełnej godzinie na 20 minut - oraz warunki pogodowe (kładka nie jest uruchamiana jeżeli wiatr przekracza 10 m/s). Przypominamy jednocześnie, że kładka jest przeznaczona dla ruchu pieszego. Za zgodą Kapitana Portu mogą się po niej poruszać jedynie pojazdy uprzywilejowane (Policja, Pogotowie, Straż Graniczna i Straż Pożarna) w trakcie wykonywania swoich działań ratowniczo - interwencyjnych.

więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.RIE.231.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 października 2017 r., w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w prawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022, informuję, że w dniu 27 października 2017 r. rozpoczyna się 30 - dniowy proces konsultacji, dot. projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Ustka na lata 2016-2022. Dokument zawiera zmiany naniesione zgodnie z uwagami Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Do dokumentu dołączony jest Wykaz dokonanych zmian.

więcej

Mister Ustki - Obiekt Roku 2017

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie na najpiękniejszy budynek w naszym mieście.

więcej

Zmiana organizacji ruchu - budowa chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów w ul. Kwiatowej

Burmistrz Miasta Ustka informuję, że w związku z planowaną budową chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów w ciągu drogi ul. Kwiatowej (na odcinku od ul. Darłowskiej do ul. Krokusowej) w okresie od dnia 27.10.2017 r. do dnia 15.12.2017r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kwiatowej. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, pok. Nr 307 lub pod numerami telefonów: 59 8154312, 59 8154311. komunikat projekt tymczasowej organizacji ruchu

więcej

Informacja o przywróceniu funkcjonowania Samorządowego Forum Miasta Ustka

W związku z prośbami skierowanymi do Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka dotyczącymi przywrócenia funkcjonowania Samorządowego Forum Miasta Ustka informujemy, że Urząd dołoży wszelkich starań, by w ciągu miesiąca uruchomić zaktualizowane forum, dostosowane do obecnych wymagań dla systemów informatycznych.

więcej

Komunikat dot. okresowej oceny o jakości wody Uroczysko 4

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dot. okresowej oceny o jakości wody dla indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Uroczysko 4 w Ustce. treść komunikatu

więcej

Komunikat dot. okresowej oceny o jakości wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dot. okresowej oceny o jakości wody dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ustce, zaopatrującego miasto Ustkę. treść komunikatu

więcej

Konkurs dla przedszkoli i klas 0-III z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej

Uwaga! Konkurs dla przedszkoli i szkół! Słowińska Grupa Rybacka ogłasza konkurs dla dzieci z przedszkoli i szkół (klasy 0-III) z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej. Szukamy wyjątkowej nazwy dla naszego wyjątkowego kutra. Liczymy na Waszą pomysłowość! Zwycięzca może być tylko jeden…. Tak więc spieszcie się i ślijcie do nas swoje propozycje!   Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępny pod poniższym linkiem: http://sgr.org.pl/uwaga-konkurs-dla-przedszkoli-i-szkol/  

więcej

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.RIE.231.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 października 2017 roku, w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022. Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia, że od dnia 27 października 2017 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022. Projekt zmienionego Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustka i na stronie internetowej Miasta Ustka www.ustka.pl. Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 27 października 2017 r. do dnia 25 listopada 2017 r. treść zarządzenia

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij