Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacje w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133), najpóźniej do 31 października 2015 r. Rada Miasta Ustka zobowiązana jest do dokonania wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019, a w szczególności do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku 7 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego 2 ławników oraz orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku 6 ławników, w tym 3 ławników do orzekania w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego.   Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia wypełnionej dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Druk karty dostępny jest w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3  w Biurze Rady Miasta Ustka ( pok. 205 - I piętro), w BIP Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl.   Zgłoszenia kandydatów przyjmuje do 30 czerwca 2015 r. w Biurze Rady Miasta Ustka w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 ( pok. 205 - I piętro). Pełna treść informacji

więcej >

Spotkanie dot. ul. Walki Młodych

Serdecznie zapraszamy mieszkańców ulicy Walki Młodych i zainteresowanych mieszkańców na organizowane w dniu 09 czerwca 2015r.  o godz. 17.00  w sali konferencyjnej  nr 101 Urzędu Miasta Ustka spotkanie dotyczące organizacji ruchu na ulicy Walki Młodych. Przedstawione zostaną trzy warianty oznakowania ulicy tj. : Pozostawienie organizacji w stanie istniejącym (wariant A) Wprowadzenie „strefy zamieszkania”  na osiedlu Walki Młodych, z jednoczesnym zmniejszeniem liczby miejsc postojowych. (wariant B) Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Darłowskiej do ulicy Wilczej, z wyjazdem w ulicę Wilczą z zachowaniem wyjazdu  tylko w prawą stronę między blokami nr 6 i nr 8. (wariant C)   Wariant A - istniejąca organizacja ruchu Wariant B - strefa zamieszkania Wariant C - droga jednokierunkowa

więcej >

Konsultacje społeczne na temat projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieście Ustka na 2016 r.

  Burmistrz Miasta Ustka zaprasza na konsultacje społeczne na temat projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieście Ustka na 2016 r.   Konsultacje odbędą się w dniu 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali narad 101 Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3. Celem konsultacji jest zapoznanie się z uwagami i opiniami mieszkańców miasta na temat projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieści Ustka na 2016 r., a w szczególności: podziału środków na realizację Budżetu, trybu zgłaszania przez mieszkańców projektów zadań publicznych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, trybu wyboru projektów zadań, trybu głosowania.   Gorąco zachęcam mieszkańców do wypełnienia Formularza konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego, zamieszczonego na stronie internetowej miasta Ustka www.ustka.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3 – Biuro Obsługi Interesantów, do dnia 11 czerwca 2015 r.                                                                                                                       Jacek Graczyk                                                                                                           Burmistrz Miasta Ustka  

więcej >

Prezentacja koncepcji Centrum Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację koncepcji obiektu Centrum Kultury (Dom Kultury i Biblioteka Miejska) wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na Placu Wolności, która odbędzie się w dniu 28.05.2015r. (czwartek) o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej (sala nr 101) Urzędu Miasta Ustka przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. Jednocześnie informujemy, że z ww. koncepcją można zapoznać się od dnia 25.05.2015r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 301 i 302) w godzinach pracy urzędu.

więcej >

XX jubileuszowy Kongres ESPA (Europejski Związek Uzdrowisk)

W dniach 19-22 Maja 2015 roku w Sopocie, po raz pierwszy w Polsce odbywał się XX Kongres Uzdrowisk Europejskich.  Kongres zgromadził około 120 osób, przedstawicieli europejskich organizacji uzdrowiskowych, miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, samorządów oraz przedstawicieli szeroko rozumianej turystyki. Głównym celem konferencji była wymiana dorobku naukowego i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami europejskich kurortów i uzdrowisk. Przedstawiona na kongresie oferta polskich uzdrowisk oraz podane przykłady współpracy w ramach konsorcjum spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i prelegentów. Wystąpienia wybitnej klasy specjalistów dotykały kwestii niezwykle ważnych dla uzdrowisk europejskich, tj. lecznictwa uzdrowiskowego, opieki zdrowotnej, marketingu i reklamy, badań naukowych, nowych produktów i usług pojawiających się na rynku uzdrowiskowym. W sesjach plenarnych i panelach tematycznych dyskutowano o nowoczesnych trendach w rozwoju uzdrowisk, certyfikacji usług uzdrowiskowych, wellness i spa, trendach w turystyce uzdrowiskowej, starzejącym się społeczeństwie i chorobach cywilizacyjnych XXI wieku. W wystąpieniu inaugurującym Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki powiedział: „To dla Polski ogromny zaszczyt, że możemy gościć tylu najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie i podzielić się z nimi również polskimi doświadczeniami.’’ Dnia 20 maja 2015 przedstawiciele zarządów Grupy Ergo Hestia oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP podpisali list intencyjny w sprawie organizacji corocznego konkursu, skierowanego do gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w SGU  RP. Nagroda  „EKO HESTIA SPA” będzie promować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje pro-ekologiczne  realizowane na terenie polskich gmin uzdrowiskowych, mające pozytywny wpływ na szeroko rozumiane środowisko. - ERGO Hestia to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od początku naszej działalności – podkreśla Piotr M. Śliwicki, Prezes Grupy ERGO Hestia. Nie tylko upowszechniamy postawy ekologiczne, ale sporo w nie inwestujemy. Dlatego nagrodę EKO HESTIA SPA traktujemy jako promowanie postaw, promowanie najbardziej proekologicznych gmin uzdrowiskowych. Chcemy być bliżej tych inicjatyw i chcemy się wzajemnie inspirować. Do tych działań pozyskaliśmy godnego partnera – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, a w osobie dr Jana Golby silnego sojusznika – dodał Piotr M. Śliwicki podczas krótkiego przemówienia. Pierwsza nagroda zostanie przyznana w 2016r. za inwestycje i działania zakończone do końca 2015 roku. Przyznawana co roku nagroda „EKO HESTIA SPA” będzie promować i popularyzować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko. Wartość nagrody „EKO HESTIA SPA” to każdorazowo 100 tysięcy złotych. Ta kwota może zostać przeznaczona wyłącznie na dalsze działania proekologiczne na terenie nagrodzonej gminy. Pretendujące do nagrody samorządy będą musiały wcześniej zadeklarować i zaplanować, na co są gotowe przeznaczyć uzyskaną nagrodę. Merytorycznym Partnerem Grupy ERGO Hestia w tym przedsięwzięciu będzie Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.   Uczestnicy obrad mieli także szansę zwiedzić uzdrowisko Sopot oraz poznać historię polskiej drogi do wolności zapoznając się z dokumentami obrazującymi ten proces w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wielu uczestników ze wzruszeniem zapoznawało się lub przypominało sobie zdarzenia sprzed wielu lat, które zapoczątkowały drogę do demokracji w całej środkowej Europie.  Po kilku dniach intensywnej pracy przychodzi też czas na pierwsze oceny Kongresu.  „Bardzo wysoko,  pod względem merytorycznym i organizacyjnym oceniam ten Kongres, bo jego uczestnicy na każdym kroku to podkreślali . Żałuję jednak tego, że nikt z Ministerstwa Zdrowia nie znalazł  czasu,  aby wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu. Całe szczęście, że potrzebę uczestnictwa w nim dostrzegł jednak Minister Sportu i Turystyki.  Proszę pamiętać, że w Polsce mamy 45 uzdrowisk  w których znajduje się  ponad 40 tys. łóżek sanatoryjnych oraz ok. 140 tys. łóżek hotelowych. W branży leczniczej w uzdrowiskach pracuje ok. 10 tys. osób, a w turystyce uzdrowiskowej i około uzdrowiskowej ok. 60 tys. osób. To naprawdę potężna siła, której nie dostrzegamy tylko dlatego, że nie jest skupiona w jednym miejscu ‘’ -  powiedział Prezes SGU RP  Jan Golba , który był gospodarzem Kongresu. 

więcej >

X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Agencja Rozwoju Pomorza informuje, że trwa rekrutacja na wszystkie warsztaty organizowane podczas X Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z programem. Zapisy potrwają do 18 maja lub do wyczerpania miejsc. Więcej informacji: klik

więcej >

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 zapraszamy w dniu 27 maja br. do Centrum Informacji Turystycznej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 87.

więcej >

Sprzątanie obiektów sportowych w Ustce

W poniedziałek o godzinie 17:00 piłkarze, trenerzy oraz członkowie sztabów szkoleniowych poszczególnych roczników wezmą udział w akcji sprzątania obiektów sportowych w Ustce. Akcja rozpocznie się o godzinie 17:00. Sprzątane będą obiekty miejskie mieszczące się przy ulicy Grunwaldzkiej oraz przy ulicy Sportowej oraz obszary miejskie leżące w bezpośrednim sąsiedztwie.    W akcji udział wezmą piłkarze z roczników 2000, 2001, 2002 i 2007 (obiekty przy ulicy Grunwaldzkiej) oraz drużyna seniorów, junior A, junior B, rocznik 2003, 2004, 2005 oraz 2006.Rękawice oraz worki dostarczy dyrekcja usteckiego OSiRu. Dyrektor OSiR Ustka Stanisław Podlewski Prezes MKS Jantar Ustka Wojciech Krasucki

więcej >

Dzierżawa parkingu na okres sezonu letniego 2015

Burmistrz Miasta Ustka informuje, że posiada  do wydzierżawienia teren o pow.400 m 2 , położony  przy ul. Marynarki Polskiej 14-16 w Ustce, stanowiący część działki nr 166/5  z przeznaczeniem na parking dla samochodów osobowych, na okres sezonu letniego 2015r., tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015r. Proponowana stawka czynszu to 5,64 zł/m 2 /m-c + 23% podatek VAT.   Wnioski o dzierżawę należy  składać do Burmistrza Miasta Ustka do dnia 15 maja  2015r. z proponowaną stawką czynszu w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustka ul.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka W przypadku większej liczby wniosków, nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty. Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem „dzierżawa działki 166/5- parking na sezon letni 2015r.” Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu (59) 8154 330.

więcej >

Dzierżawa obiektu gastronomicznego przy Promenadzie Nadmorskiej ("Wioska Wikingów")

  Burmistrz Miasta Ustka informuje, że posiada do wydzierżawienia teren o pow.75 m 2 , położony przy Promenadzie Nadmorskiej (tzw. „Wioska Wikingów”) w Ustce, zabudowany budynkiem o pow. zabudowy 28 m 2 , stanowiący część działki nr 15/12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r. Proponowana stawka czynszu to 24 zł/m 2 /m-c + 23% podatek VAT. Wnioski pisemne o dzierżawę należy składać do Burmistrza Miasta Ustka do dnia 15 maja 2015r. z proponowaną stawką czynszu w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustka ul. Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  76-270 Ustka W przypadku większej liczby wniosków, nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem „dzierżawa terenu zabudowanego przy Promenadzie Nadmorskiej w tzw. Wiosce Wikingów ” Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8154 330.  

więcej >

Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Konkurs trwa do 29 maja. Materiały dotyczące konkursu  

więcej >

XX Kongres Uzdrowisk Europejskich

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, którego Miasto Ustka jest członkiem, jest organizatorem XX Kongresu Uzdrowisk Europejskich, odbywającego się w Sopocie w dniach 19-22 maja 2015 r. Podczas kongresu podpisany zostanie list intencyjny pomiędzy SGU RP a Grupą Ergo Hestia. Nagroda  „EKO HESTIA SPA” będzie promować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje  mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane na terenie polskich gmin uzdrowiskowych. Pierwsza nagroda zostanie przyznana w 2016r. za inwestycje i działania zakończone do końca 2015 roku.Wartość nagrody „EKO HESTIA  SPA” to każdorazowo 100.000zł. Ta kwota  zostanie przeznaczona na dalsze działania proekologiczne na terenie nagrodzonej gminy. Katalog możliwych działań i inwestycji będzie szczegółowo określony w regulaminie konkursu. Podczas kolejnej edycji konkursu gmina wyróżniona w roku poprzednim złoży sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków.Jest to konkurs organizowany tylko dla Gmin Uzdrowiskowych należących do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Pomysłodawcą i jedynym Sponsorem Nagrody jest STU ERGO HESTIA  S.A.  z siedzibą w Sopocie - jedyne polskie towarzystwo ubezpieczeniowe, którego centrala zlokalizowana jest na terenie miejscowości o statusie uzdrowiska i przywiązujące niezwykle dużą wagę do rozwiązań proekologicznych.  Więcej informacji o Kongresie.    

więcej >

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA dot. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie miasta Ustka.

  Miasto Ustka przystąpiło do opracowania dokumentu pn.: ,,Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ustka, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”. Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do dnia 7 czerwca br. prowadzone będą na terenie Miasta Ustka prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy AM Trans Progres Sp. z o. o. z Poznania wyłonionej do wykonania tego zadania. Pełna treść komunikatu:  

więcej >

MPZP "Centrum 3A" i "Promenada Nadmorska bis"

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do Sali Konferencyjnej tut. urzędu (sala nr 101) na publiczną prezentację wstępnych ustaleń opracowywanych projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:       1. pn. "CENTRUM 3A" w dniu 11.05.2015r. o godz. 17.00,     2. pn. "PROMENADA NADMORSKA BIS" w dniu 12.05.2015r. o godz. 17.00.     pełna treść informacji   Z granicami i wstępnymi ustaleniami ww. projektów MPZP można również zapoznać się osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 301 i 302) od dnia 4.05.2015r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Ustka.

więcej >

Sprawozdanie ze wspołpracy z organizacjami pozarządowymi

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Problematyka ta szczegółowo analizowana  i omawiana była przez Radnych na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. Zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy władze samorządowe składają Radzie Miasta takie sprawozdanie do 30 kwietnia każdego roku.    Piotr Wszółkowski Wydział SOKS   Treść sprawozdania.

więcej >

Obiekty do wynajęcia

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Ustka posiada do wynajęcia: 1) trzy obiekty handlowe o pow.20,25 m 2 każdy, położone w centrum miasta Ustka, na targowisku przy Placu Wolności. Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016r. Proponowana stawka czynszu to 13,62 zł/m 2 /miesiąc + 23% podatek VAT. 2) garaż murowany o pow.18 m 2 , położony w Ustce w kompleksie garażowym przy ul.Krótkiej (działka nr 2245). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.  Proponowana stawka czynszu to 5,64 zł/m 2 /miesiąc + 23% podatek VAT.   Wnioski o dzierżawę z proponowaną stawką czynszu prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2015r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ustka ul.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  76-270 Ustka W przypadku większej liczby wniosków, nastąpi wybór korzystniejszej oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu (59) 8154 330.

więcej >

Spotkanie dla stowarzyszeń

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 29 kwietnia 2015r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Laskowską: e.laskowska@sgr.org.pl , 516 559 181.

więcej >

Informacja dotycząca procedur związanych z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KOMUNIKAT !   Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych oraz zamierzający prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych:   Z uwagi na zbliżający się sezon letni przypominam , że do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niezbędna jest opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce wydana w formie postanowienia. Zgodnie z uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2015 r. posiedzenia MKRPA odbywają się raz w miesiącu tj. w każdy drugi wtorek miesiąca. W związku z powyższym proszę o składanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kompletem dokumentów na co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych w przypadku nowych punktów sprzedaży a także na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanych zezwoleń.

więcej >

Koperta życia

KOPERTA    Ż YCIA   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce od 21 kwietnia 2015r. przystąpił do realizacji akcji „Koperta życia”, która ma na celu szybkie i skuteczne udzielenie pomocy osobom starszym i samotnym przez zespół ratowników medycznych. Koperta życia jest plastikowa, zamykana na zatrzask i oznakowana specjalną naklejką z nazwą. W niej znajduje się blankiet ankiety w której należy wpisać  imię i nazwisko, numer PESEL, kontakt do najbliższej rodziny która powiadamiana jest w razie interwencji medycznej oraz tabelka,   w której ujmuje się swoje choroby, przyjmowane stale leki-ich nazwy i dawki, oraz uczulenia czy inne ważne z medycznego punktu widzenia informacje. Dane wpisane w kopercie będą ważne przez rok. Trzeba je też aktualizować  w miarę potrzeb,  do koperty można włożyć informację od lekarza czy ostatni wypis ze szpitala. W zestawie-prócz koperty i ankiety-jest też naklejka , którą należy przykleić na lodówce, bo właśnie tam powinien być przechowywany zestaw. Mieszkańcy mogą odbierać koperty – wydawane bezpłatnie- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Więcej informacji o kopercie życia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 bądź telefonicznie 059- 815-43-90.  

więcej >

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 29 kwietnia 2015 roku w godzinach 13.30 - 15.30 do Centrum Informacji Turystycznej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 87. załącznik 1

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij