Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Drugi nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
Ogłasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce
oferta pracy z dnia 24 marca 2017 r.
 

1. Wymagania konieczne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej,
5) wykształcenie wyższe II stopnia,
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.


2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o drogach publicznych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,
2) doświadczenie w pracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu inwestycji,
3) znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
6) prawo jazdy kat. B,
7) wykształcenie  techniczne.


3. Zakres  zadań:

1) nadzór i kierowanie Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Ustce,
2) realizacja zadań  wynikających ze Statutu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce (Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 6 października 2016 r.), w tym:
a) wykonywanie zadań pracodawcy,
b) samodzielne podejmowanie decyzji,
c) zarządzanie drogami,
d) zarządzanie i utrzymanie oświetlenia drogowego,
e) zarządzanie zielenią miejską,
f) planowanie, uzgadnianie i opiniowanie inwestycji,
g) przygotowywaniu projektu budżetu oraz uchwał, zarządzeń, umów  i innych dokumentów.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku kierowniczym, w pełnym wymiarze czasu pracy, związana z obsługą  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. Praca stacjonarna i w terenie.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ II Nabór - Dyrektor ZIM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia  21 kwietnia 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij