Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansowym
oferta pracy z dnia 17 marca 2017 r.

1. Wymagania konieczne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata pracy lub wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy  samorządowej, w księgowości,
  • znajomość: ustawy Ordynacja podatkowa oraz Postępowanie egzekucyjne w administracji,  Kodeks postępowania administracyjnego,
  • biegła umiejętność obsługi komputera oraz programu TENSOFT, SHRIMP,
  • kreatywność, komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista.


3. Zakres  zadań:

1) księgowanie i windykacja należności z tytułu podatków lokalnych,
2) uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych,
3) bieżąca analiza kont analitycznych z w/w podatków, celem terminowej windykacji należności,
4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności,
5) prowadzenie egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
6) dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego celem zabezpieczenia należności podatkowej,
7) uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki i syntetyki w/w dochodów,
8) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych.
9) prowadzenie postępowań podatkowych i wystawianie decyzji na podstawie art. 67a i 67b ustawy Ordynacja Podatkowa,
10) udzielanie pomocy w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
11) wydawanie zaświadczeń podatkowych.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na podinspektora w Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154367.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij