Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Strefa płatnego parkowania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 15 czerwca br. (piątek) zaczyna obowiązywać w Ustce strefa płatnego parkowania. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych parkingów przy ulicach Słupskiej i Rybackiej.


Strefa płatnego parkowania

Okres obowiązywania strefy:  15.06.2018r. - 15.09.2018r.

Pobór opłat:                                poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00.

Biuro:                                         ul. Słowiańska 12 w Ustce; czynne w godz. 9:00 - 17:00,
                                                     od poniedziałku do piątku. Tel. 882 138 210

Obszar strefy

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA USTKA OBEJMUJE:

  1. ul. Zaruskiego,
  2. ul. Żeromskiego (od ul. Chopina do ul. Limanowskiego),
  3. ul. Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Leśnej),
  4. ul. Leśna (od ul. Wczasowej do ul. Chopina),
  5. ul. Wczasowa,
  6. ul. Kopernika ( od ul. Chopina do ul. Pogodna),
  7. ul. Pogodna,
  8. ul. Plac Wolności,
  9. ul. Piłsudskiego

10. ul. Kościuszki (od Pl. Wolności do ul. Leśnej),

11. ul. Kilińskiego (od Pl. Wolności do ul. Słowiańskiej),

12. ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza),

13. ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do ul. Cz. Kosynierów) i parking przy ul. Marynarki Polskiej 47 (poczta)

14. ul. Kaszubska (od. ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego),

Stawki opłat

  1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą:

1)      za parkowanie do 30 minut - 0,5 zł;

2)      za pierwszą godzinę parkowania - 3,0 zł;

3)      za drugą godzinę parkowania - 3,5 zł;

4)      za trzecią godzinę parkowania - 4,0 zł;

5)      za każdą kolejną godzinę parkowania - 3,0 zł;

6)      opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 15,00 zł

7)      miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 150 zł;

8)      miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP 300 zł;

9)      miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. "koperta") -500 zł.

Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju

a) wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów),

b)opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych,

c) wykupienie karty abonamentowej.

Abonamenty

Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy przysługuje Mieszkańcowi SPP będącego właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.

Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, bądź prowadzić działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.

Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić:

1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ,

3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament,

4) dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących  właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu,

5) wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty dodatkowe

Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 25 zł.

Opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad czas opłacony - uiszcza się w gotówce w Biurze SPP lub opłaty te mogą być wpłacone na konto bankowe wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania:

1) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,

2) ważnej karty abonamentowej,

3) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie".

4) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie".

4. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

1) pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264):

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,

b) zarządów dróg,

c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi,

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

e) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

2) pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").

3) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

a) Straży Miejskiej w Ustce,

b) Urzędu Miasta w Ustce,

c) "WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne,

d) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze,

e) ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne,

f) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe,

g) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - nadzoru i pogotowia,

h) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządu drogi,

i) pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta lub którym wydano decyzję o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym,

4) pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych.

5) kierujących motocyklami,

6) pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.

7) pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej oraz ul. Rybackiej.


Data dodania

Pozostałe aktualności więcej >

Czyste powietrze Ustki

Odpowiadając na apele Mieszkańców dotyczące monitoringu stanu powietrza w Ustce informujemy, że 15 marca br. Burmistrz Jacek Graczyk powołał Zespół do wdrożenia działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu i spółek miejskich.

„ Bursztynowe Nuty Poezji” to już nasza tradycja!

Tak właśnie mówi się w usteckim Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ponieważ Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „ Bursztynowe Nuty Poezji” odbył się już po raz czwarty. 14 marca 2019 roku aula ZSOiT w na kilka godzin stała się niemalże stolicą poezji śpiewanej.

Coraz częściej planujemy wyjazdy na wypoczynek biorąc pod uwagę imprezy, które mogą nam dostarczyć wspaniałych wrażeń. W roku 2019 w Ustce nie zabraknie wydarzeń, które zagwarantują wyjątkowe emocje.

więcej >

W czwartek, 14 marca 2019, Burmistrz Jacek Graczyk uczestniczył w konferencji prasowej, zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, podczas której podpisano list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz usteckiej szkoły średniej.

więcej >

Informujemy, że w dniach od 21 marca do 4 kwietnia odbędą się konsultacje z mieszkańcami miasta dotyczące projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij