Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację z pracy Rady Miasta Ustka.

30 listopada 2017 roku odbyła się sesja Rady Miasta Ustka. Radni obradowali wg następującego porządku obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.

3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja o realizacji inwestycji miejskich w 2017 r.

6. Informacja o składanych wnioskach o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

7. Podjęcie uchwał.

7.1. w sprawie emisji obligacji – nie podjęta

7.2. w sprawie zmian budżecie miasta na 2017 rok - podjęta

7.3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025 - podjęta

7.4. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. - podjęta

7.5. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Centrum 4D” - podjęta

7.6. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce – podjęta.

8. Wolne wnioski i oświadczenia.

9. Zakończenie obrad.

14 grudnia 2017 roku odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ustka wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przedstawienie porządku obrad.

  1. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Ustka w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w mieście Ustka.
  2. Wolne wnioski i oświadczenia.
  1. Zamknięcie obrad.

14 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej wg następującego porządku obrad:

  1. Prezentacja Budżetu Miasta Ustka na 2018 rok.

1.1  dyskusja dot. projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018 rok.

2. Sprawy bieżące.

14 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej wg następującego porządku obrad:

  1. Analiza projektu Budżetu Miasta Ustka na 2018 rok
  2. Sprawy różne.

20 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, wg następującego porządku obrad:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2018r. w zakresie tematów dotyczących Komisji Polityki Społecznej.

2. Informacja delegatów reprezentujących Miasto w stowarzyszeniach i związkach.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok,

2) dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce – samorządowego zakładu budżetowego,

3) zmiany Uchwały Nr XLII/249/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Ustka jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT),

4) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku,

5) zmiany uchwały Nr XV/167/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka,

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej,

7) zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka.

4 . Sprawy różne.

21 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej, wg następującego porządku obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał:

1.1 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.,

1.2 w sprawie zmian w WPF miasta Ustka na lata 2017-2025,

1.3 w sprawie wydatków niewygasających,

1.4 w sprawie Budżetu Miasta Ustka na 2018 rok,

1.5 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. NOWA USTKA 2,

1.6 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. TERENY KOLEJOWE I OKOLICE wraz z rozstrzygnięciem uwag,

1.7 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                          i kanalizacyjnych na lata 2018-2021,

1.8 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka nr XXXIV/308/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022,

1.9 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

2. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami – zbycie w drodze przetargu nieograniczonego dwóch wolnych lokali mieszkalnych.

3. Omówienie i przyjęcie planu Komisji na 2018 rok.

4. Sprawy bieżące.

21 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, wg następującego porządku obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał:

1.1 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. NOWA USTKA 2,

1.2 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. TERENY KOLEJOWE I OKOLICE wraz z rozstrzygnięciem uwag.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2018 rok w zakresie tematów dotyczących Komisji Uzdrowiskowej.

3. Wolne wnioski.

4. Sprawy różne.

Uchwały oraz protokoły posiedzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um.ustka.pl


Opr. Eliza Mordal


 

Data dodania

Autor Karolina Surowiec (Wydział Promocji)

Pozostałe aktualności więcej >

Kolejne mieszkania przekazane rodzinom

Pierwszy etap budowy mieszkań socjalnych w Ustce zakończony! Przy ul. Wiejskiej w dniu 19 października, z udziałem Burmistrza Jacka Graczyka, oddano do użytku nowe lokale. Dzięki temu zabezpieczymy potrzeby mieszkaniowe 24. rodzin. Nowi lokatorzy zamieszkają w dwóch budynkach.

Przedstawiamy Państwu koncepcję zagospodarowania ul. Polnej. Powstała ona po wnioskach mieszkańców wniesionych podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się 18 września br. oraz przekazanych do urzędu uwagach pisemnych.

więcej >

Wciąż czekamy na listy mieszkańców do przyszłych pokoleń. Chcemy zamknąć je w Kapsule czasu, którą w dniu 11 listopada umieścimy w ziemi, przed ratuszem. W tym miejscu stanie tablica z informacją i prośbą, by potomni odkopali ją za 100 lat - w 2118 roku.

więcej >

Już 25 października swoją działalność rozpoczyna dzienny Klub Seniora. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie pn. Usteckie Centrum Usług Społecznych. Zgłoszenia można dokonać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Wyszyńskiego 3.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij