Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację o pracy Rady Miasta Ustka, w okresie między sesjami.
Informacja z prac Rady Miasta Ustka
w okresie między sesjami wrzesień-październik 2017r.
 
28 września 2017 roku odbyła się sesja Rady Miasta Ustka. Radni obradowali wg następującego porządku:
1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
1.2. przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017 r. - przyjęte.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał za I półrocze 2017 r. - przyjęte.
7. Informacja o realizacji wniosków Komisji oraz Rady za I półrocze 2017 r.
8. Informacja o naliczanych opłatach planistycznych w 2017 roku.
9. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2017r.
10. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.
11. Podjęcie uchwał:
11. 1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok - podjęta
11. 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025 - podjęta
11. 3. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery - podjęta
11. 4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/149/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. „UROCZYSKO A” - podjęta
11. 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 1A” - podjęta
11. 6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promenada Nadmorska Bis” w Ustce - podjęta
11. 7. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka - podjęta
11. 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/280/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - podjęta
11. 9. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/206/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miasto Ustka w sprawie zagospodarowania przez Miast Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto Ustka - podjęta
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie obrad.
12 października 2017 roku  obradowała Komisja Rewizyjna
Komisja dokonała analizy informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.
18 października 2017 r. obradowała Komisja Społeczna wg następującego porządku obrad:
1) Informacja o przebiegu sezonu letniego 2017 –  omówienie działalności:
    - Ośrodka Sportu i Rekreacji,
    - Domu Kultury,
    - Biblioteki Miejskiej,
    - Centrum Informacji Turystycznej (LOT)
    - Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Policja, Straż Miejska.
2) Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :
    - pomoc niepełnosprawnym,
    - usługi opiekuńcze,
    - dożywianie dzieci i młodzieży,
    - przemoc w rodzinie.
3) Informacja o podejmowanych działaniach, inwestycjach oraz o efektach tych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście.
4) Informacja o działalności Noclegowni.
5) Informacja o współpracy z miastami partnerskimi oraz  realizacji Programu DWUMIASTO.
6) Przedstawienie informacji na temat działań w zakresie promocji  miasta Ustka na rok 2017.  Ocena realizacji strategii marki  MIASTA USTKA.
7) Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków.
7.1 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018r.
8) Sprawy różne.
19 października 2017r.  Obradowała Komisja Budżetowo - Gospodarcza  wg następującego porządku obrad:
1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1.1 zmian w budżecie miasta na 2017r.,
1.2 zmian w WPF miasta Ustka na lata 2017-2025,
1.3 określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów,
1.4 odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr 157/30, stanowiącej własność GMU, położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 52,
1.5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z rozstrzygnięciem uwag.
2) Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Miasta – program dla osób niepełnosprawnych, Studium Komunikacyjnego oraz Strategii Rozwoju Portu.
3) Informacja o  przebiegu sezonu letniego 2017 r.
4) Informacja o realizacji MPZP miasta Ustka.
5) Analiza złożonych wniosków pod kątem przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4".
6) Sprawy bieżące.
 
19 października 2017 r. obradowała Komisja Uzdrowiskowa, wg następującego porządku obrad:
1) Informacja o przebiegu sezonu letniego - 2017, w tym podejmowanych działaniach promocyjnych.
2) Przedstawienie informacji na temat działań w zakresie promocji miasta Ustka na rok 2018.
3) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
4) Informacja w zakresie funkcjonowania w mieście gospodarki odpadami, szczególnie stanu czystości obszarów leśnych, parkowych i działkowych, w tym ujęć wody pitnej.
5) Wolne wnioski.
6) Sprawy różne.
 
Uchwały oraz protokoły posiedzeń dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um.ustka.pl
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                         Grzegorz Koski
 
Opr. Eliza Mordal

Data dodania

Autor Magda Matusiak (Wydział Promocji)

Pozostałe aktualności więcej >

Świadkowie Czasu Lipiec'95

Uwaga, uwaga, mieszkańcy Ustki z 1995 roku poszukiwani! Czas kiedy pierwsze Supermarkety pojawiają̨ się̨ w miastach, w wyborach prezydenckich wygrywa Aleksander Kwaśniewski, powstają pierwsze portale internetowe, w kinach wyświetlają̨ „Młode Wilki”, a w radio króluje „Pocałuj noc” Varius Manx? Toczą̨ się̨ rozmowy o przyjęciu Polski do Unii Europejskiej?

Informujemy, że Inauguracyjna Sesja nowo wybranej Rady Miasta Ustka odbędzie się 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00, w Urzędzie Miasta Ustka, sala 101. Podczas obrad radni oraz burmistrz złożą ślubowanie.

więcej >

W imieniu Domu Kultury serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert pod nazwą "Młodzi Niepodlegli" - 28 listopada, o godz. 11.00 i 13.00. Premiera koncertu odbyła się 11 listopada, w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Naprawdę warto go zobaczyć!

więcej >

We wtorek, 13 listopada, po raz drugi w obecnej kadencji spotkała się Młodzieżowa Rada Miasta. Głównym tematem posiedzenia było ustalenie planu pracy na najbliższe miesiące. Zdecydowano także o udziale młodych radnych w pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij