Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację z pracy Rady Miasta Ustka, w okresie między sesjami.                                                     Informacja z prac Rady Miasta we wrześniu 2017r.


01 września 2017 roku – odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ustka z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

3) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno - podjęta
2) w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2017 rok - podjęta

3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017 – 2025 -
podjęta

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022- podjęta

3.Zamknięcie obrad.

14 września 2017 rok – obradowała Komisja Rewizyjna - podczas posiedzenia Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Miasta Ustka za I półrocze 20417 roku.

18 września 2017 roku - odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ustka z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przedstawienie porządku obrad.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji projektowanej inwestycji
– budowa zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.
4. Zakończenie obrad.

Rada Miasta Ustka przyjęła odczytane stanowisko - wyraziła sprzeciw, co do lokalizacji projektowanej inwestycji i przekazała właściwym adresatom.

20 września 2017 roku obradowała Komisja Polityki Społecznej z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017r. oraz założenia do projektu budżetu

na 2018 rok.

2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz informacja
o remontach przeprowadzanych w placówkach w okresie wakacji – w szkołach, przedszkolach, żłobku.

3. Sport masowy – działalność klubów sportowych na terenie miasta.

4. Funkcjonowanie Centrum Pomocy Dzieciom, świetlic środowiskowych i szkolnych na terenie

miasta.

5. Mieszkania komunalne i socjalne, stan bieżący i prognozy – informacja o realizacji przydziału

mieszkań komunalnych i socjalnych.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał za I półrocze 2017r.

7. Informacja z realizacji wniosków Komisji oraz Rady za I półrocze 2017 roku.

8. Sprawy różne.

21 września 2017 roku obradowała Komisja Budżetowo- Gospodarcza, z następującym porządkiem obrad:

 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1) zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery,

  2) zmian w budżecie miasta na 2017r.,

  3) zmian w W P F Miasta Ustka na lata 2016-2025,

  4) uchylenia uchwały Nr XIV/149/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

  przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. „UROCZYSKO A”,

  5) przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. „NOWA USTKA 1A”,

  6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promenada Nadmorska Bis” w Ustce,
  7) zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad

  sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka,

  8) zmiany Uchwały Nr XXXII/280/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2013 roku

  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

  ciekłych,

  9) uchylenia Uchwały Nr XX/206/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 maja 2016 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem

  Gdańsk a Gminą Miasto Ustka w sprawie zagospodarowania przez Miast Gdańsk frakcji

  energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto

  Ustka.

 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017r.

 3. Założenia do projektu budżetu na 2018 rok.

 4. Informacja o realizacji wniosków Komisji oraz Rady za I półrocze 2017 r.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał za I półrocze 2017 r.

 6. Informacja o planowanych inwestycjach w mieście Ustka na 2018 r.

 7. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2017r.

 8. Informacja o naliczonych opłatach planistycznych.

 9. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.

 10. Sprawy bieżące.


28 września 2017 roku Komisja Uzdrowiskowabędzie opiniowała uchwałę w sprawie m.p.z.p. „Promenada Nadmorska Bis”.

Uchwały oraz protokoły posiedzeń dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um.ustka.pl

Przewodniczący Rady

     Grzegorz Koski


Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

Pozostałe aktualności więcej >

Kajakiem do Ustki

W niedzielę, 15 lipca, Burmistrz Jacek Graczyk wraz z Mieczysławem Nyczem i Damianem Nowakiem, przedstawicielami STS Ustka i KTK Nurt, uroczyście otworzyli ustecką przystań kajakową.

Już w sobotę, 21 lipca, zapraszamy na kolejny bieg w cyklu Grand Prix "Rozbiegana Ustka na fali. Zapisy trwają!

więcej >

Kolejny sukces usteckich lekkoatletów. 8 lipca 2018 roku w Krakowie rozegrano Mecz U23 CZECHY - SŁOWENIA - WĘGRY - POLSKA.

więcej >

Dziś, 12 lipca, uruchomiliśmy w Ustce komunikację miejską. Burmistrz Jacek Graczyk, wicestarosta słupski Rafał Konon i prezes PKS Słupsk Anna Dadel odbyli pierwszą podróż wspólnie z dziennikarzami.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij