Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Konkurs fotograficzny z nagrodami!

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, adresowanym do mieszkańców Ustki i Darłowa. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Na Wasze prace czekamy do 15 listopada br. Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.


Regulamin konkursu fotograficznego „Darłowo i Ustka w fotografii”

I.  Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „DARŁOWO I USTKA W FOTOGRAFII”, zwanego dalej „Konkursem” jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DARŁOWSKIEJ i TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ USTKI zwanymi dalej „Organizatorem”. Współorganizatorami są Darłowski Ośrodek Kultury im.  Leopolda Tyrmanda i Miejski Dom Kultury w Ustce. 

II.  Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  miast Darłowa i Ustki oczami mieszkańców miast partnerskich. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia mieszkańców miast Darłowa i Ustki.

II.  Uczestnicy konkursu

Konkurs  “Darłowo i Ustka w fotografii” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, koniecznie muszą to być jednak mieszkańcy obu miast. Zasada konkursu  jest taka, że mieszkańcy Darłowa fotografują Ustkę, a mieszkańcy  Ustki wykonują fotografie Darłowa.

III.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres leszekwalkiewicz@interia.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 800 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i  1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

•   dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

·   numer telefonu, adres e-mail,

·   tytuł fotografii,

·  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny

·   datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2017 r.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 listopada 2017 r.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6. Fotografie zgłaszane w Konkursie nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i fanpage/ facebook/ organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla każdego z miast.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych Darłowa i Ustki. 

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Nasze spojrzenie”, która odbędzie się w  I kwartale 2018 roku


V.    Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

za zajęcie I miejsca – kwota 1000,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

za zajęcie II miejsca – kwota 700,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

za zajęcie III miejsca kwota 500,00 zł oraz – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

3. Ponadto Jury konkursu przyzna  5 wyróżnień w kwocie po 200,00 złotych

VI.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Darłowie i Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Urzędu Miasta Ustka i Towarzystwa Przyjaciół Ustki I Miejskiego Domu Kultury w Ustce.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli Arkadiusz Klimowicz, Burmistrz Miasta Darłowa i Jacek Graczyk, Burmistrz Miasta Ustka. 

Data dodania

Autor Jacek Cegła (Wydział Promocji)

Pozostałe aktualności więcej >

Ustczanie Turystom

Już w najbliższą środę (18 lipca) o godzinie 19:00 na Promenadzie Nadmorskiej odbędzie się drugi koncert muzyczny "Ustczanie Turystom".

Spółdzielnia socjalna już działa!

5 lipca 2018 roku Spółdzielnia Socjalna „Drabina” z siedzibą w Ustce rozpoczęła swoją działalność. Spółdzielnia jest podmiotem ekonomii społecznej założonym przez Miasto Słupsk i Miasto Ustka, dzięki wsparciu OWES w Słupsku.

Wspólnie z usteckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Klubem Sportowym Jantar serdecznie zapraszamy na Nocny Turniej Piłki Nożnej.

więcej >

W niedzielę, 15 lipca, Burmistrz Jacek Graczyk wraz z Mieczysławem Nyczem i Damianem Nowakiem, przedstawicielami STS Ustka i KTK Nurt, uroczyście otworzyli ustecką przystań kajakową.

więcej >

Już w sobotę, 21 lipca, zapraszamy na kolejny bieg w cyklu Grand Prix "Rozbiegana Ustka na fali. Zapisy trwają!

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij