Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejną informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.

Informacja z prac Rady Miasta Ustka
w miesiącu kwietniu 2017r.

W dniach 13 i 24 kwietnia br. obradowała KOMISJA REWIZYJNA.
Komisja analizowała i opiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ustka za 2016 rok oraz wypracowała wniosek do regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
19 kwietnia br. obradowała Komisja POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Komisja zajmowała się następująca tematyką:
1.Komisja przeprowadziła wizję lokalną w Gimnazjum i Centrum Pomocy Dzieciom.
2. Zapoznała się z informacją o rynku pracy w mieście Ustka za 2016 rok oraz o realizacji programów aktywizacji zawodowej.
3. Rozpatrzyła informacje o funkcjonowaniu MOPS – informacja za I kwartał 2017r.:
1) informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej,
2) informacja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) informacja z realizacji programu wspierania rodziny,
4) informacja z pracy Asystenta Rodziny za 2016r.
4. Na podstawie przedstawionych przez Dyrektora OSiR oraz Naczelnika Wydz. IKiOŚ Komisja zapoznała się z informacją o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie miasta.
5. Zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
5.1. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Usteckiego Seniora”.
5.2. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Ustka w zakresie realizacji zadań
z zakresu edukacji publicznej polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Ustka w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.
5.3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.
6. Rozpatrzyła sprawy różne.
 
20 kwietnia br. obradowała KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA.
Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisja zajmowała się następująca tematyką:
 1. Komisja następująco zaopiniowała poniższe projekty uchwał:
  1.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. - opinia pozytywna.
  1.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017–2025 – opinia pozytywna.
  1.3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka p.n. „CENTRUM 3 A” –opinia pozytywna.
  1.4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 4 B” – opinia negatywna
  1.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „KWIATOWA I OKOLICE D” - opinia negatywna.
  1.6. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez Żłobek Miejski w Ustce opinia pozytywna.
  1.7. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G. M. Ustka – opinia pozytywna.
  1.8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Ustka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opinia pozytywna.
  1. 9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla GM Ustka na lata 2016-2022 – opinia pozytywna.
 2. Komisja zapoznała się z informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich.
 3. Rozpatrzyła sprawy bieżące, m.in.:
  1. Wniosek Burmistrza o wyrażenie opinii w zakresie podpisania porozumień:
  - w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt;
  - w sprawie ustalenia zasad przyszłego funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku;
  - w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku

Opr. Krystyna Drapała, Biuro Rady Miasta

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij