Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Ustka w sieci

Biblioteka Miejska w Ustce bierze udział w Regionalnym Programie Grantowym "Równać Szanse". Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, wspierający dobry start w dorosłe życie młodzieży z mniejszych miejscowości. Chcemy zaprosić do współpracy młodzież w wieku 13-19 lat. Naszym celem jest stworzenie mobilnej gry miejskiej (na smartfony), dotyczącej historii, walorów i ciekawych miejsc naszego miasta.

więcej

XLIV Sesja Rady Miasta Ustka

  Rozpoczęcie: 8.30 Proponowany jest  następujący porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe:     1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,     1.2. przedstawienie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami. 3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi. 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Uzdrowiskowej za 2017 rok. 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2017 rok. 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej za 2017 rok. 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 2017 r. 10. Informacja o realizacji wniosków Komisji stałych i Rady za II półrocze 2017 r. 11. Analiza skarg składanych przez obywateli Miasta Ustka na Burmistrza w 2017 r. 12. Podjęcie uchwał: 12.1. w sprawie zmian w WPF, 12.2. w sprawie zmian w budżecie, 12.3. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia kadłuba okrętu podwodnego wycofanego ze służby wojskowej, 12.4. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Miasto Ustka na 2018 rok dotacji celowej          Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp.o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 13. Wolne wnioski i oświadczenia. 14. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Miasta: Grzegorz Koski

więcej

Obrady Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Rozpoczęcie: 8.30 Komisja będzie obradowała zgodnie z następującym porządkiem : Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 1) zmian w WPF, 2) zmian w budżecie miasta na 2018 rok, 3) wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia kadłuba okrętu podwodnego wycofanego ze służby wojskowej. Informacja dotycząca realizacji poboru opłaty uzdrowiskowej za 2017 r. Zmiana organizacji ruchu oraz określenie stref płatnego parkowania w mieście Ustka. Informacja o realizacji wniosków Komisji oraz Rady za II półrocze 2017r. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2017 r. Rozpatrzenie wniosków: 1) wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia proponowanych zmian w mpzp pn. „Centrum 2A”, 2) zajęcie stanowiska w sprawie petycji dot. zorganizowania banku komunalnego. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej za 2017 rok. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji: Adam Brzóska

więcej

Oferta nr 28/18

Szczegóły oferty: Nr oferty: 28/18 Adres: Ustka, ul. Słupska 5 Status prawny lokalu:   spółdzielcze własnościowe Usytuowanie lokalu: I piętro Powierzchnia użytkowa lokalu:   37 m2 Ilość pokoi: 2 Rodzaj ogrzewania: centralne Dodatkowe wyposażenie lokalu:  łazienka z WC, balkon, piwnica, instalacja gazowa Stan zadłużenia: niezadłużone Dodatkowe informacje: istnieje możliwość zamiany mieszkania wraz z dwoma lokalami użytkowymi, dopuszczona zamiana na lokal zadłużony Oczekiwania dotyczące zamiany:  zamiana na mieszkanie większe min. 60 m.kw. do I piętra, położone w rejonie ulic Sprzymierzeńców, Słowiańska, Kopernika, Wczasowa Data dodania oferty: 19.02.2018r. Telefon kontaktowy 59 8154 335

więcej

Obrady Komisji Polityki Społecznej

Rozpoczęcie: 8.30 Proponowany jest następujący porządek : 1. Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 1 (spotkanie w SP Nr 1 o godz. 8:30). 2. Informacja o funkcjonowaniu LOT - Centrum Informacji Turystycznej. 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 2017 roku. 4. Informacja dotycząca realizacji wniosków Komisji Rady za II półrocze 2017 roku. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2017 rok. 6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania z budżetu Gminy Miasto Ustka na 2018 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 7. Sprawy różne. - Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej odnośnie utworzenia Spółdzielni  Socjalnej (godz. 11.00).  - Informacja OSiR o wykorzystanych godzinach na halach sportowych. Przewodnicząca: Maria Czaplińska

więcej

Wernisaż "Wszystko po 0,99"

wernisaż: 8.03.2018 / 17:00 wystawa: 9-18.03.2018 / codziennie 10.00-18.00 Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / ul. Zaruskiego 1a / Mała sala / I piętro wstęp wolny   Konsumpcjonizm stał się jedną z podstawowych wartości współczesnego człowieka. Dziś należy przede wszystkim wykształcić umiejętność dostrzegania w nim wartości sakralnych i duchowych. „Wszystko po 0,99” to symboliczna cena za towary, które nie posiadają ustalonej wartości, ponieważ ich koszt przenosi się z kategorii materialnej na sakralną. Przedmioty znalezione przez artystkę w Ustce zostały wystawione na sprzedaż z wykorzystaniem serwisu ogłoszeniowego ze szczegółami kontaktowymi osoby sprzedającej. Szkielet namiotu handlowego, markiza wykonana z tkaniny chroniącej towary przed słońcem i złą pogodą, performance z wahadłem na miejskim rynku, na którym artystka próbuje uzyskać informacje o towarach z pola energetycznego -  to wszystko metafory stworzonego przez artystkę pojęcia „duchowego konsumpcjonizmu.” Zawinięte w gazetę kwiaty przenoszą widza w problematykę zastępowania pojęć w kulturze masowej konsumpcji, podkreślając związek między estetyką przeszłości i teraźniejszości.   Olena Siyatovska Lena Siyatovska –zajmuje się grafiką, tekstem, instalacją i performansem. Ukończyła studia na wydziale filologii i historii sztuki na Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym im. Ołesia Honczara (Ukraina). Artystka koncentruje się w swej twórczości na różnorodnych rodzajach relacji, kulturze konsumpcjonizmu oraz procesie postsowieckiej transformacji. Jest współzałożycielką grupy artystycznej Step.

więcej

Wystawa "Wszystko po 0,99"

wystawa: 9-18.03.2018 / codziennie 10.00-18.00 Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / ul. Zaruskiego 1a / Mała sala / I piętro wstęp wolny Konsumpcjonizm stał się jedną z podstawowych wartości współczesnego człowieka. Dziś należy przede wszystkim wykształcić umiejętność dostrzegania w nim wartości sakralnych i duchowych. „Wszystko po 0,99” to symboliczna cena za towary, które nie posiadają ustalonej wartości, ponieważ ich koszt przenosi się z kategorii materialnej na sakralną. Przedmioty znalezione przez artystkę w Ustce zostały wystawione na sprzedaż z wykorzystaniem serwisu ogłoszeniowego ze szczegółami kontaktowymi osoby sprzedającej. Szkielet namiotu handlowego, markiza wykonana z tkaniny chroniącej towary przed słońcem i złą pogodą, performance z wahadłem na miejskim rynku, na którym artystka próbuje uzyskać informacje o towarach z pola energetycznego -  to wszystko metafory stworzonego przez artystkę pojęcia „duchowego konsumpcjonizmu.” Zawinięte w gazetę kwiaty przenoszą widza w problematykę zastępowania pojęć w kulturze masowej konsumpcji, podkreślając związek między estetyką przeszłości i teraźniejszości.   Olena Siyatovska Lena Siyatovska –zajmuje się grafiką, tekstem, instalacją i performansem. Ukończyła studia na wydziale filologii i historii sztuki na Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym im. Ołesia Honczara (Ukraina). Artystka koncentruje się w swej twórczości na różnorodnych rodzajach relacji, kulturze konsumpcjonizmu oraz procesie postsowieckiej transformacji. Jest współzałożycielką grupy artystycznej Step.

więcej

Plac Wolności-zmiana organizacji ruchu

Burmistrz Miasta Ustka informuje, że w związku z prowadzeniem prac związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 324/2 w okresie od dnia 20 luty 2018r. do dnia 22 luty 2018r. (wtorek - czwartek) nastąpi zmiana organizacji ruchu przy ulicy Plac Wolności - wyłączony z ruchu będzie odcinek ulicy na wysokości Plac Wolności 8 (kiosk Lotto), natomiast ruch pojazdów w czynnych odcinkach ulicy Plac Wolności będzie się odbywał dwukierunkowo zgodnie z zamieszczonym schematem.

więcej

Nowe wnioski o zajęcie pasa drogowego

Uchwałą z dnia 6 października 2016 roku Rada Miasta Ustka powołała nową jednostkę budżetową Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Jednostka ta, z dniem 1 lutego br., przejęła część obowiązków realizowanych dotychczas przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ustka. Przedmiotem jej działania jest zarządzanie i administrowanie drogami, zielenią miejską oraz oświetleniem drogowym. Do ZIM należy obecnie składać wnioski o zajęcie pasa drogowego.

więcej

Nowe atrakcje w Ustce

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przypieczętowano realizację projektów dofinasowanych przez Słowińską Grupę Rybacką. W Ustce powstanie Kreatywne Muzeum Piasku, samoobsługowa restauracja, a mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z zabiegów kosmetycznych wykorzystujących śluz ślimaka.

więcej

Punkt Rejestracji Pojazdów

Od dziś, 15 lutego br., w usteckim Urzędzie Miasta można dokonać czynności związanych z rejestracją samochodu, wymianą dowodu rejestracyjnego i wpisami do dowodu. Punkt Rejestracji Pojazdów - filia Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego - czynny jest w każdy wtorek i czwartek, w godz. 8.30 - 14.00.

więcej

Szkolenia z wypełniania wniosków na granty dla organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na powierzenie grantów na imprezy związane z dziedzictwem lokalnym, Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenia z zasad dofinansowania i wypełniania formularzy wniosków . Szkolenia odbędą się w następujących miejscach i terminach: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3 – 22 lutego 2018r., godz. 10:00 – 13:00, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4 - 28 lutego 2018r., godz. 9:00 – 12:00, Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 – 28 lutego 2018r., godz. 12:45 – 15:30, Siedziba SGR, ul. Ustecka 8, os. Przewłoka – 6 marca 2018r., godz. 9:00 – 12:00 . Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności do: Eweliny Laskowskiej – e.laskowska@sgr.org.pl , tel.: 516 559 181, Magdaleny Kodłubańskiej – biuro@sgr.org.pl , tel.: 516 559 181. Przypominamy również, że Biuro SGR prowadzi usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

więcej

Niska emisja spalin

Problem występowania niskiej emisji oraz konieczności jej ograniczenia,mimo działań podejmowanych przez samorządy , straże miejskie , spółki ciepłownicze oraz pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki , nadal stanowi duże wyzwanie na poziomie edukacyjnym.  Dlatego zachęcamy do zapoznania się z materiałami i spotami na stronie internetowej  mail: www.wfos.gdansk.pl/wiadomosci/zmien-zle-nawyki-na-zdrowe-praktyki.

więcej

Mieszkanie wspomagane

W ramach projektu pn. Usteckie Centrum Usług Społecznych, którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce, planujemy utworzyć m.in. mieszkanie wspomagane (chronione), w którym zamieszkają cztery osoby z niepełnosprawnościami. W ramach pozyskanych środków dostosujemy i wyposażymy jedno z mieszkań będących w zasobach miasta.

więcej

Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego

Informujemy, że dyżury pracowników Urzędu Skarbowego odbędą się w naszym urzędzie w następujących terminach: - 14 marca br., w godz. 9.00-14.00 - 18 kwietnia br., w godz. 9.00-14.00 Sala 204 (pierwsze piętro). Podczas dyżurów istnieje możliwość złożenia zeznań rocznych za 2017 rok w formie elektronicznej, przy udziale pracowników Urzędu Skarbowego. Osoby, które chcą skorzystać z elektronicznej formy złożenia zeznania winny znać swój identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), w przypadku korzystania z ulg i odliczeń - wielkość kwoty do odliczenia, numer PESEL dziecka, a także sumę przychodów wynikających z zeznania za rok poprzedni.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij