Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Laureaci konkursu "Iluminacje"

W roku 2019 już po raz piąty zorganizowaliśmy konkurs na najpiękniej udekorowany świątecznie obiekt. Ustka w tym wyjątkowym okresie jest pełna blasku i kolorów.

więcej >

Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541), w dniach 07, 10 i 11 lutego 2020 r. w godz. 7 00 - 13 00 w Słupsku przy alei Antoniego Madalińskiego 4, w budynku Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza - przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie 94 mieszkańców Ustki - mężczyzn urodzonych w 2001 roku, jak również tych mężczyzn, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (urodzonych w latach 1996-2000). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od burmistrza imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce, gdzie należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Informujemy, że osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Pytania prosimy kierować telefonicznie do inspektora ds. obronności i obrony cywilnej Urzędu Miasta tel. 59 8154 324 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 07.    

więcej >

Ulica Leśna - zamknięcie odcinka

Szanowni Mieszkańcy informujemy, o zamknięciu w dniu 20 stycznia 2020 r. odcinka ul. Leśnej, w związku z trwającą przebudową.

więcej >

Przebudowa ul. Jagiellońskiej

Uprzejmie informujemy, że z w dniu 27.01.2020r. planowane jest rozpoczęcie przebudowy ul. Jagiellońskiej przez firmę Krężel Sp. z o. o

więcej >

Dodatkowy autobus dla uczniów

Szanowni Mieszkańcy, informujemy o dodatkowym porannym kursie autobusu na trasie Ustka - Słupsk.

więcej >

Miejscowe plany zagospodarowania - konsultacje

Informujemy, że w dniach od 23 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami miasta, których przedmiotem będzie zaprezentowanie wstępnych założeń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Darłowska Południe” i „Westerplatte – kanał portowy”.

więcej >

Komisja Budżetowo - Gospodarcza - posiedzenie styczeń 2020

Planowany jest następujący porządek posiedzenia : Wspólne posiedzenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 Komisji Budżetowo –  Gospodarczej i Komisji Polityki Społecznej.  Informacja o sprzedaży mienia komunalnego za 2019 rok. Opiniowanie projektów uchwał:  3.1.   w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Ustka          na lata 2020  – 2023. 3.2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego. 3.3. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce. 3.4. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez Żłobek Miejski w Ustce.                             3.5. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustki.  3.6. w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka.                                      Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji: Krystyna Ginter

więcej >

Komisja Polityki Społecznej - posiedzenie styczeń2020

Proponowany jest następujący porządek obrad: Wizja lokalna - wspólne posiedzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Polityki Społecznej. Informacja OSiR, Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka i inne na temat przygotowania do ferii zimowych 2020r. Informacja Wydziału SOKS na temat przekształcenia szkół. Opiniowanie projektów uchwał: 4.1. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 4.2. w  sprawie: Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka. 4.3. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku. 4.4. w sprawie: zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4.5. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2020 rok. 5. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji: Lena Iwan-Kucia.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij