Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Bieżąca praca Wydziału

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. Realizacja procedur finansowych z zakresu udzielania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
2. Realizacja procedur związanych z uzyskaniem refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka.
3. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i  wydatków.
5. Realizacja budżetu, w tym  przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych  - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków.
6. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta, bieżące przekazywanie informacji nt. możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł oraz nt. organizowanych dla NGO konferencji i szkoleń.
7. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS.
8. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami.
9. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość.
10. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA.
11. Realizacja spraw związanych z wydawaniem „Zniżkowego Karnetu Kulturalnego”, uprawniającego mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury.
12. Realizacja procedury przyznawania stypendium oraz nagród Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie kultury.
 
13. Realizacja procedury przyznawania stypendium oraz nagród Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie sportu.
 
14. Realizacja procedur związanych z egzekwowaniem obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Ustka.
 
15. Realizacja procedur związanych z realizacją projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
16. Realizacja procedury związanej z przyznawaniem godzin indywidualnego nauczania, indywidualnej rewalidacji oraz wczesnego wspomagania dla dzieci i uczniów z orzeczeniami i opiniami.
 
17. Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
18. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta Ustka oraz materiałów na Komisję Polityki Społecznej Rady Miasta Ustka.
 
19. Realizacja procedury wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ustka.
 
20. Przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi związane z bieżącą pracą Wydziału.
 
21. Rozliczanie udzielonych przez Miasto Ustka oraz otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych i podmiotowych, w tym m. in.:
- dotacje otrzymane w ramach programu „Aktywna tablica”, dotacja przedszkolna, dotacja podręcznikowa, „Wyprawka szkolna”, Fundusz Pracy, pomoc materialna o charakterze socjalnym,
- dotacje podmiotowe udzielona szkołom i placówkom niepublicznym z terenu Miasta Ustka.

TEST

12345678910

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij