Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 ROK.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zobacz na co idzie "kapslowe " w tym roku...

 Każdy, kto otrzymuje zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musi wnieść opłatę, tzw. „kapslowe”, która powinna być przeznaczona na walkę ze skutkami alkoholizmu

Łączna kwota zaplanowanych w 2018 roku wydatków 935.000zł.brutto.

 


 W związku z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktycznego....    dokonano wyboru wykonawców na 2018r.: 


- usług psychologicznych w zakresie porad, a także pracy indywidualnej z rodzinami i grupami dzieci dysfunkcyjnych oraz diagnoz w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7 oraz zajęć w terenie, w wyniku rozeznania rynku wybrano  – psychologa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  Centrum Pomocy Psychologicznej „Opoka” Iwona Paul -wartość zam. 8000 zł. brutto,   

-  usług psychologicznych i doradztwa rodzinnego w zakresie pełnienia w dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym „VITA ACTIVA" dla Ofiar Przemocy oraz ds. uzależnień w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, zgodnie z grafikiem w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca określany jako dzień pracujący. W wyniku rozeznania rynku podpisano dwie umowy zlecenie   - wartość zamówienia jednej umowy 4.000 zł. brutto,

-usług codziennego przygotowania, wypieczenia i dostarczenia pieczywa do Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Wróblewskiego 7 w Ustce pieczywa w 2018 roku. W wyniku rozeznania rynku wybrano Piekarnię Ciastkarnię Eugeniusz  Brzóska, ul. Marynarki Polskiej 49, 76-270 Ustka-wartość zam. 4.000, 00 zł brutto,


usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania w czystości pomieszczeń Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce w 2018 r. W wyniku rozeznania rynku  podpisano umowę zlecenie - wartość zamówienia - 8.400 zł brutto,

 - usług  prowadzenie indywidualnych porad interwencji z zakresu uzależnienia od narkotyków, dopalaczy terapeuta od spraw uzależnień od narkotyków oraz uzależnień behawioralnych. W wyniku rozeznania rynku  podpisano umowę zlecenie - wartość zamówienia - 7.000 zł. brutto,

 
- usług gastronomicznych dla dzieci z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7   półkolonii letnich, zimowych oraz  -Wigilii W 2018 rok.  W wyniku rozeznania rynkowego wybrano Usługi Gastronomiczne. Stołówka Szkolna. Gabriela. Sulima , ul. Jagiellońska 1 , Ustka. wartość zam. 16.500zł. brutto,
 
- usług medycznych z zakresu psychiatrii i psychologa wobec osób kierowanych na badania specjalistyczne przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce w 2018 r. celem zdiagnozowania i wydania opinii z zakresu uzależnień. W wyniku rozeznania rynkowego wybrano: Jarosława Kaczmarka– lekarza medycyny specjalistę  psychiatrę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska” przy ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce  -wartość zam.7000,00 zł. brutto oraz  Roberta Szałek- psychologa klinicznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „SZAŁEK ROBERT” 62-600 Koło ul. 3-go Maja 106.-wartość zam.7.000 zł. brutto,

- usług terapeutycznych  skierowanych do osób uzależnionych, współuzależnionych w rodzinie, w każdą środę ustawowo uznawaną za pracującą w godz. 16.00.-18.00. oraz 18.00-20.00. w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce zajęć programu terapeutycznego grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym „VITA ACTIVA" przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w Ustce w każdy piątek ustawowo uznawany za pracujący w godz-16.00.- 19.00.

 W wyniku rozeznania rynku wybrano terapeutę: Grażynę  Chowaniec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica 66  76- 270 Ustka  wartość zam. 17.800 zł. brutto.

Pozostałe wydatki :

-utrzymanie działalności Punktu – Informacyjno - Konsultacyjnego VITA ACTIVA w Ustce dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ds. przemocy, narkomanii i zagrożeń behawioralnych,

-utrzymania działalności świetlicy środowiskowej- wsparcia dziennego CENTRUM POMOCY DZIECIOM w Ustce, której celem jest stworzenie miejsca bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci i młodzież poprzez prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym oraz organizacja czasu wolnego tym półkolonie letnie, zimowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

- w ramach współpracy z jednostkami oświatowymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży
przekazano palcówkom oświatowym (Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 
wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia polegającego na realizacji zajęć pozalekcyjnych

sportowych oraz edukację morską przekazano na realizację zadania wskazanego  środki finansowe z budżetu
Gminy Miasta Ustka w następującej wysokości:
a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 30 015,00 złotych brutto,
b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 11 560,00 złotych brutto,
c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 26.563,00 złotych brutto,

-  Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka
w zakresie ochrony zdrowia polegającego na realizacji w okresie wakacji letnich tj.: lipcu i sierpniu 2018 wyłącznie dla dzieci z terenu miasta Ustka bezpłatnych
półkolonii letnich określonych, jako zajęć środowiskowych, edukacyjne–profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz
behawioralnych. Przekazano  na realizację zadania  środki finansowe z budżetu Gminy Miasta Ustka w następującej wysokości:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 98.455,00 złotych brutto,
b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 95.775,00 złotych brutto,
c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 22.151,00 złotych brutto

- Szkole Podstawowej nr 3 wykonanie ,ze środków Gminy Miasta Ustka zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia polegającego na
zakupie sprzętu oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji zajęć w klasach Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce – placu zabaw dla uczniów z klas I- III.
oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.
Przekazano  na realizację zadania wskazanego środki finansowe z budżetu
Gminy Miasta Ustka w następującej wysokości – 27.600,00 złotych brutto,


-Szkole Podstawowej nr 2 dokonanie ze środków Gminy Miasta Ustka
wykonania zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia
polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych i edukacyjnych niezbędnych
do realizacji zajęć z dziećmi zgodnych z przedłożonym pismem.
Przekazano na realizację zadania wskazanego środki finansowe z budżetu
Gminy Miasta Ustka w następującej wysokości – 25.000,00 złotych brutto.

Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce wykonanie, ze środków Gminy Miasto
Ustka, zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia
polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych sportowych niezbędnych
do realizacji zajęć zgodnie z przedłożoną kalkulacją. Przekazano  na realizację zadania wskazanego środki finansowe z budżetu
Gminy Miasto Ustka w wysokości 22.400,00 złotych brutto.

- w ramach współpracy z Centrum Integracji  w Społecznej w Ustce powierzono w
ykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia polegającego na realizacji w okresie od dnia1 stycznia do dnia 30 października 2018 roku programu profilaktyczno – terapeutycznego pod nazwą„Be Free”, realizowanego w ramach integracji społecznej dla osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowo, zwiększającego zdolność do utrzymania abstynencji jako warunku aktywizacji zawodowej projektów programów działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zagrożeniom behawioralnym.
 Przekazano na realizację zadania wskazanego  środki finansowe z budżetu Gminy Miasta
Ustka w wysokości 7 230,00 zł .brutto

-
w ramach współpracy z  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Ustce na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom dofinansowano programy :  choinka dla dzieci, piknik integracyjny dla osób objętych
wsparciem, wigilia dla osób samotnych i wykluczonych społecznie, grupa wsparcia; podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących
przemoc, m.in. poprzez kontynuację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Przekazano na realizację zadania wskazanego  środki finansowe z budżetu Gminy Miasta
Ustka w wysokości 12.000 zł .brutto


- realizacja  programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu: dla dzieci z organizacjami pozarządowymi zaplanowano 190,000zł.brutto.

- wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych

imprez o charakterze rodzinnym, kulturowym sportowym, prozdrowotnym
t. j. 1)ferie zimowe wsparcie OSiR 2.000 zł,
Dzień Dziecka dofinansowanie na kwotę 7.000 zł,

2)ferie zimowe w Bibliotece 3.000 zł
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci ,
młodzieży; tworzenie bezpiecznych miejsc
wypoczynku 5.000 zł
andrzejki, przedstawienia teatralne, mikołajki,
choinka noworoczna, ferie zimowe ,letnie,
spektakle, warsztaty przedstawienia teatralne ,
koncerty oraz inne formy zajęć związanych z
wymienioną tematyką...

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij