Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2017 - Wydział Gospodarki Przestrzennej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


1. KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY (CWMOR):


MIASTO USTKA OGŁASZA

KONKURS

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

CENTRUM  WSPARCIA MIESZKAŃCÓW

Z OBSZARU REWITALIZACJI (CWMOR)
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W USTCE

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu.


 Regulamin konkursu
Oświadczenie
Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu
Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
Lokalizacja terenu objętego konkursem
Mapa 1
Mapa 2
UCHWAŁA NR XXVI/248/2016 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn.
„GRUNWALDZKA A”.
Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze "e"
Załącznik 8 - w sprawie tego załącznika prosimy o kontakt e-mailowy na adres abpa@onet.pl
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Pytania i odpowiedzi do regulaminu
Pytania i odpowiedzi do regulaminu 2
Pytania i odpowiedzi do regulaminu 3

2. Przystąpienie do rozeznania cenowego:
Rozesłano zaproszenia - do 3 Wykonawców i upubliczniono informację w zakładce "zamówienia publiczne" do kwoty 30.000 euro - do złożenia oferty na "Opracowanie Studium Komunikacyjnego dla miasta Ustka".

3. Wynik rozeznania cenowego:
W wyniku rozeznania cenowego dotyczącego wyboru Wykonawcy "Opracowania Studium Komunikacyjnego dla miasta Ustka" dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożyło Biuro Konsultacyjno-Projektowe INŻYNIERII DROGOWEJ "TRAFIK" S.C., ul. Karłowicza 20, 80-275 Gdańsk.

4. Temat pod obrady komisji i sesji na luty 2017:
Wydział Gospodarki Przestrzennej sporządził i przekazał pod obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Sesji następujące projekty uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Centrum 1A BIS", o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Kwiatowa i okolice D" oraz uchwałę ws. uchwalenia MPZP "Ustka Rozwojowa C".

5. Spotkanie z mieszkańcami ws. zabytków:
Zapraszamy Mieszkańcówr naszego miasta na spotkania, podczas których omówione zostaną zasady prowadzenia inwestycji i remontów w budynkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Spotkania odbędą się w dniach:
27 lutego 2017 roku o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Ustka (sala nr 101) - w sprawie zabytków zlokalizowanych przy ulicach: Chopina, Kilińskiego, Kopernika, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Mała, Marynarki Polskiej, Mickiewicza, Plac Wolności, Pomorska, Portowa, Słowiańska oraz
28 lutego 2017 roku o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Ustka (sala nr 101) - w sprawie zabytków zlokalizowanych przy ulicach; Bakuły, Beniowskiego, Darłowska, Grunwaldzka, Kaszubska, 11-Listopada, Polna, Rybacka, Słupska, Sprzymierzeńców, Wyszyńskiego, Zaruskiego, Zielona, Żeromskiego.
Treść uchwały ws. "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019" (GPONZ) jest dostępna na stronie internetowej:
www.ustka.pl - Samorząd - BIP - Rada Miasta - uchwała Rady Miasta - uchwały kadencja 2014-2018 - grudzień 2016 - uchwała ws. przyjęcia "GPONZ dla miasta Ustka na lata 2016-2019"

6. Spotkania ws. zabytków:
W dniach; 23 stycznia, 27 lutego i 28 lutego 2017 roku w ramach działań edukacyjnych dotyczących Gminnej Ewidencji Zabytków, zorganizowane zostały spotkania informacyjne dla osób mieszkających w budynkach zabytkowych ujętych w GEZ w wykazie pn. "Inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza Miasta Ustka w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków".

7. Informacja ws. konkursu na CWMOR:
W dniu 17.03.2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3 odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej na temat "Opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz ogłoszenie wyników konkursu. Po uroczystości otwarcia wystawy, wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej tut. urzędu www.ustka.pl

8. Rozstrzygnięcie konkursu na CWMOR:
W dniu 17 marca 2017 roku w sali nr 101 usteckiego ratusza ogłoszone zostały wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu. W CWMOR realizowane będą usługi społeczne dla rodzin oraz osób niesamodzielnych i ich opiekunów w oparciu o prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne, klub seniora, warsztaty dla dzieci i rodziców, poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, terapię uzależnień, socjoterapię itp.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Z różnych stron Polski wpłynęło 11 prac, z których Sąd Konkursowy wyłonił 3 najlepsze. Pierwsze miejsce zajęła praca Pani MAŁGORZATY BARGIEŁ i Pana PIOTRA WIORKA. Drugie miejsce przyznano Panu MICHAŁOWI ORLIKOWSKIEMU, a trzecie miejsce zdobyła Pani MAŁGORZATA GARDIASZ.
Prace konkursowe

9. Przystąpienie do analizy rynku:
Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce wraz z organizacją imprezy plenerowej. Składanie ofert w terminie do 30 marca 2017 roku.
Informacji udziela Małgorzata Bugajewska - tel. /59/81-54-321,
e-mail: mbugajewska@um.ustka.pl

10. Wynik analizy rynku:
W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy usługi polegającej na "Wykonaniu prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce wraz z organizacją imprezy plenerowej". Została nim Fundacja Indygo z siedzibą w Słupsku 76-200 przy ul. Niedziałkowskiego 6, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Jacka Szubę.

11. Wynik rozeznania cenowego:
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego dokonano wyboru Wykonawcy, który wykona usługę polegająca na renowacji rzeźby autorstwa Jana Konarskiego. Zostało nim Studio Artystyczno-Konserwatorskie Okoń Leonarda, ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz.

12. Wynik rozeznania cenowego:
W wyniku rozeznania cenowego dokonano wyboru Wykonawcy, który wykona usługę polegającą na opracowaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ustka. Została nim firma SoftGIS s.c. ul. Mulicka 6/ 14, 51-315 Wrocław reprezentowana przez Radosława Jończaka.

13. Przystąpienie do rozeznania cenowego:

Rozesłano zaproszenia - do 3 Wykonawców do wzięcia udziału w analizie rynku, w oparciu o którą zostanie wyłoniony wykonawca - projektant, którego zadaniem będzie sporządzenie dla Gminy Miasto Ustka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. "NOWA USTKA 1A".

14. Przystąpienie do analizy rynku:

Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy na opracowanie koncepcji w trzech wariantach zagospodarowania parku przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce (obok kina Delfin) wraz z oszacowaniem kosztów. Składanie ofert w terminie do 14 listopada 2017 roku do godziny 12.00 drogą e-mailową na adres: mbugajewska@um.ustka.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.
Termin realizacji zadania - do 20 grudnia 2017r. w tym przedłożenie koncepcji w trzech wariantach do 18 grudnia 2017r.
Informacji udziela Małgorzata Bugajewska - tel. /59/81-54-321 (e-mail: mbugajewska@um.ustka.pl) lub Anna Kochańska – tel. /59/81-54-308 (e-mail: akochanska@um.ustka.pl)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "NOWA USTKA 1A"

Rada Miasta Ustka przyjęła uchwałę nr XXXIX/356/2017  z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "NOWA USTKA 1A". W związku z tym Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przystąpił do procedury wyłonienia autora projektu planu.

więcej >

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Uroczysko A"

W dniu 28 września 2017 roku uchwałą nr XXXIX/355/2017 Rada Miasta uchyliła uchwałę nr XIV/149/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustak pn. "UROCZYSKO A".

więcej >

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Promenada Nadmorska Bis"

Wydział Gospodarki Przestrzennej przekazał pod obrady Rady Miasta projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Promenada Nadmorska Bis". Uchwałą nr XXXIX/357/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Promenada Nadmorska Bis" Rada Miasta przyjęła projekt.

więcej >

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu o wart. zamówienia do kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającym na "Przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń".

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij