Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

2017 - Wydział Gospodarki Przestrzennej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


1. KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY (CWMOR):


MIASTO USTKA OGŁASZA

KONKURS

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

CENTRUM  WSPARCIA MIESZKAŃCÓW

Z OBSZARU REWITALIZACJI (CWMOR)
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W USTCE

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu.


 Regulamin konkursu
Oświadczenie
Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu
Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
Lokalizacja terenu objętego konkursem
Mapa 1
Mapa 2
UCHWAŁA NR XXVI/248/2016 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn.
„GRUNWALDZKA A”.
Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze "e"
Załącznik 8 - w sprawie tego załącznika prosimy o kontakt e-mailowy na adres abpa@onet.pl
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Pytania i odpowiedzi do regulaminu
Pytania i odpowiedzi do regulaminu 2
Pytania i odpowiedzi do regulaminu 3

2. Przystąpienie do rozeznania cenowego:
Rozesłano zaproszenia - do 3 Wykonawców i upubliczniono informację w zakładce "zamówienia publiczne" do kwoty 30.000 euro - do złożenia oferty na "Opracowanie Studium Komunikacyjnego dla miasta Ustka".

3. Wynik rozeznania cenowego:
W wyniku rozeznania cenowego dotyczącego wyboru Wykonawcy "Opracowania Studium Komunikacyjnego dla miasta Ustka" dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożyło Biuro Konsultacyjno-Projektowe INŻYNIERII DROGOWEJ "TRAFIK" S.C., ul. Karłowicza 20, 80-275 Gdańsk.

4. Temat pod obrady komisji i sesji na luty 2017:
Wydział Gospodarki Przestrzennej sporządził i przekazał pod obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Sesji następujące projekty uchwał: o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Centrum 1A BIS", o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Kwiatowa i okolice D" oraz uchwałę ws. uchwalenia MPZP "Ustka Rozwojowa C".

5. Spotkanie z mieszkańcami ws. zabytków:
Zapraszamy Mieszkańcówr naszego miasta na spotkania, podczas których omówione zostaną zasady prowadzenia inwestycji i remontów w budynkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Spotkania odbędą się w dniach:
27 lutego 2017 roku o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Ustka (sala nr 101) - w sprawie zabytków zlokalizowanych przy ulicach: Chopina, Kilińskiego, Kopernika, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Mała, Marynarki Polskiej, Mickiewicza, Plac Wolności, Pomorska, Portowa, Słowiańska oraz
28 lutego 2017 roku o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Ustka (sala nr 101) - w sprawie zabytków zlokalizowanych przy ulicach; Bakuły, Beniowskiego, Darłowska, Grunwaldzka, Kaszubska, 11-Listopada, Polna, Rybacka, Słupska, Sprzymierzeńców, Wyszyńskiego, Zaruskiego, Zielona, Żeromskiego.
Treść uchwały ws. "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019" (GPONZ) jest dostępna na stronie internetowej:
www.ustka.pl - Samorząd - BIP - Rada Miasta - uchwała Rady Miasta - uchwały kadencja 2014-2018 - grudzień 2016 - uchwała ws. przyjęcia "GPONZ dla miasta Ustka na lata 2016-2019"

6. Spotkania ws. zabytków:
W dniach; 23 stycznia, 27 lutego i 28 lutego 2017 roku w ramach działań edukacyjnych dotyczących Gminnej Ewidencji Zabytków, zorganizowane zostały spotkania informacyjne dla osób mieszkających w budynkach zabytkowych ujętych w GEZ w wykazie pn. "Inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza Miasta Ustka w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków".

7. Informacja ws. konkursu na CWMOR:
W dniu 17.03.2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3 odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej na temat "Opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz ogłoszenie wyników konkursu. Po uroczystości otwarcia wystawy, wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej tut. urzędu www.ustka.pl

8. Rozstrzygnięcie konkursu na CWMOR:
W dniu 17 marca 2017 roku w sali nr 101 usteckiego ratusza ogłoszone zostały wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu. W CWMOR realizowane będą usługi społeczne dla rodzin oraz osób niesamodzielnych i ich opiekunów w oparciu o prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne, klub seniora, warsztaty dla dzieci i rodziców, poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, terapię uzależnień, socjoterapię itp.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Z różnych stron Polski wpłynęło 11 prac, z których Sąd Konkursowy wyłonił 3 najlepsze. Pierwsze miejsce zajęła praca Pani MAŁGORZATY BARGIEŁ i Pana PIOTRA WIORKA. Drugie miejsce przyznano Panu MICHAŁOWI ORLIKOWSKIEMU, a trzecie miejsce zdobyła Pani MAŁGORZATA GARDIASZ.
Prace konkursowe

9. Przystąpienie do analizy rynku:
Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce wraz z organizacją imprezy plenerowej. Składanie ofert w terminie do 30 marca 2017 roku.
Informacji udziela Małgorzata Bugajewska - tel. /59/81-54-321,
e-mail: mbugajewska@um.ustka.pl

10. Wynik analizy rynku:
W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy usługi polegającej na "Wykonaniu prac malarskich w postaci muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Słowiańskiej 37 w Ustce wraz z organizacją imprezy plenerowej". Została nim Fundacja Indygo z siedzibą w Słupsku 76-200 przy ul. Niedziałkowskiego 6, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Jacka Szubę.

11. Wynik rozeznania cenowego:
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego dokonano wyboru Wykonawcy, który wykona usługę polegająca na renowacji rzeźby autorstwa Jana Konarskiego. Zostało nim Studio Artystyczno-Konserwatorskie Okoń Leonarda, ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz.

12. Wynik rozeznania cenowego:
W wyniku rozeznania cenowego dokonano wyboru Wykonawcy, który wykona usługę polegającą na opracowaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ustka. Została nim firma SoftGIS s.c. ul. Mulicka 6/ 14, 51-315 Wrocław reprezentowana przez Radosława Jończaka.

13. Przystąpienie do rozeznania cenowego:

Rozesłano zaproszenia - do 3 Wykonawców do wzięcia udziału w analizie rynku, w oparciu o którą zostanie wyłoniony wykonawca - projektant, którego zadaniem będzie sporządzenie dla Gminy Miasto Ustka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. "NOWA USTKA 1A".

14. Przystąpienie do analizy rynku:

Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy na opracowanie koncepcji w trzech wariantach zagospodarowania parku przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce (obok kina Delfin) wraz z oszacowaniem kosztów. Składanie ofert w terminie do 14 listopada 2017 roku do godziny 12.00 drogą e-mailową na adres: mbugajewska@um.ustka.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.
Termin realizacji zadania - do 20 grudnia 2017r. w tym przedłożenie koncepcji w trzech wariantach do 18 grudnia 2017r.
Informacji udziela Małgorzata Bugajewska - tel. /59/81-54-321 (e-mail: mbugajewska@um.ustka.pl) lub Anna Kochańska – tel. /59/81-54-308 (e-mail: akochanska@um.ustka.pl)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "NOWA USTKA 1A"

Rada Miasta Ustka przyjęła uchwałę nr XXXIX/356/2017  z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "NOWA USTKA 1A". W związku z tym Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przystąpił do procedury wyłonienia autora projektu planu.

więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Uroczysko A"

W dniu 28 września 2017 roku uchwałą nr XXXIX/355/2017 Rada Miasta uchyliła uchwałę nr XIV/149/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustak pn. "UROCZYSKO A".

więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Promenada Nadmorska Bis"

Wydział Gospodarki Przestrzennej przekazał pod obrady Rady Miasta projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Promenada Nadmorska Bis". Uchwałą nr XXXIX/357/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Promenada Nadmorska Bis" Rada Miasta przyjęła projekt.

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu o wart. zamówienia do kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającym na "Przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń".

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij