Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rewitalizacja

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

      Na podstawie artykułu 6 ust. 1 - 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiadamiam, że od dnia 13 września 2016 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych w sprawie zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, przyjętych Uchwałą Nr XXI/214/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 3 czerwca 2016 r.  TREŚĆ OBWIESZCZENIA

więcej >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie rozeznania cenowego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 6 000,00 dokonano wyboru wykonawcy usługi sporządzenia przez biegłego rewidenta dwóch protokołów z kontroli projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, obejmujących weryfikację i zatwierdzenie sprawozdań wraz z zestawieniem dokumentów księgowych. Realizację powierza się Grupie Audytorskiej CONSILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 5 lipca 7/10, 70-375 Szczecin

więcej >

Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów, przedstawiamy Państwu Raport  podsumowujący z poszczególnych form konsultacji - spacerów, spotkań, kart projektów wraz z załącznikami, które zawierają szczegółowe opisy powyższych form konsultacji.

więcej >

Protokół z wyboru uzupełniającego na członków do Komitetu Rewitalizacji.

Protokół z wyboru uzupełniającego na członków do Komitetu Rewitalizacji. W dniach 19 - 27 lipca 2016 r. przeprowadzony został uzupełniający nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 7 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.ustka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Miasta Ustka w dniu 19 lipca 2016 r. PROTOKÓŁ Z NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

więcej >

Protokół z wyboru Komitetu Rewitalizacji

W dniach 1 - 12 lipca 2016 r. przeprowadzony został nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 7 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.ustka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Miasta Ustka w dniu 1 lipca 2016 r. Skład zespołu oceniającego formularze zgłoszeniowe, zgodnie z pkt 10 Rozdziału II Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, „ Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka”: Aleksandra Oskroba - Inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka, Katarzyna Szołtysik - Koordynator projektu „Proces przygotowania aktualizacji  Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka”. PROTOKÓŁ Z WYBORU CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

więcej >

Komitet Rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 14 lipca 2016 r. został powołany Zarządzeniem Nr 0050.RIE.166.2016 Burmistrza Miasta Ustka Komitet Rewitalizacji, w skład którego weszło 16 interesariuszy:

więcej >

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących diagnozy zjawisk i czynników kryzysowch na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016 - 2022 w dniach od 27 maja 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące diagnozy zjawisk i czynników kryzysowych obszarów wskazanych do rewitalizacji uchwałą nr XV/163/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r.

więcej >

Zgłoś swój pomysł na rewitalizację !

Zachęcamy do wypełnienia karty projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016 – 2022. Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarach miasta wyznaczonych do rewitalizacji.

więcej >

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wyznaczenia celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016 – 2022.

Na podstawie artykułu 6 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiadamiam, że od dnia 24 czerwca 2016 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016 – 2022 . Treść Obwieszczenia Burmistrza Miasta Ustka

więcej >

Zapraszamy na spacery badawcze, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2016 roku na obszarach wskazanych do rewitalizacji.

w związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022 zapraszamy Państwa do udziału w spacerach badawczych, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2016 roku na obszarach wskazanych do rewitalizacji: obszar  „e” - zabudowa wielorodzinna przy ul. Grunwaldzkiej oraz obiekty OSiR obszar „j” – obszar między ul. Darłowską i rzeką Słupią.

więcej >

Zdecyduj o tym jak ma wyglądać Twoje otoczenie!

W dniach 2 i 3 czerwca zostaną przeprowadzone pierwsze spotkania realizowane w ramach projektu dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022.

więcej >

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczacych zjawisk i czynników kryzysowych obszarów wskazanych do rewitalizacji.

  Na podstawie artykułu 6 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia, że od dnia 27 maja 2016 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących diagnozy zjawisk i czynników kryzysowych obszarów wskazanych do rewitalizacji uchwałą nr XV/163/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r.   Treść obwieszczenia

więcej >

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

  Na podstawie artykułu 6 ust.1 pkt. 2 i 5 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia, że od dnia 27 maja 2016 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uwzględniających jego funkcję oraz zapewniających wyłanianie przez interesariuszy rewitalizacji ich przedstawicieli do Komitetu.   Treść obwieszczenia

więcej >

Wybór wykonawcy realizacji zadania„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022”

  Burmistrz Miasta Ustka informuję, iż dokonał wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022”   Dokumentacja z przeprowadzonego rozeznania cenowego-26.04.2016 r. Protokół-26.04.2016 r.

więcej >

Wybór wykonawcy usługi poligraficznej.

    Informuję, że wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę cenową dot. wykonania usługi poligraficznej, którą przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe  „Wielka Reklama”, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45, 98 - 300 Wieluń. Swoją ofertę cenową złożyła również firma Seritext oraz Lasercolor ze Słupska.  

więcej >

Zaproszenie do składania ofert na usługę poligraficzną.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi poligraficznej, polegającej na wykonaniu plakatu na potrzeby projektu pn. „Proces przygotowania aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka".

więcej >

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022"

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania: „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022”   Zaproszenie do złożenia oferty - GPR Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 - Wykaz kluczowego personelu  

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij