Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rewitalizacja

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ogłoszenie o wyborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla poddziałań 6.2.2 i 8.1.2 RPO WP na lata 2014-2020

Burmistrz Miasta Ustka działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza wybór Partnerów – podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in. organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji „E”, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających przestrzenią publiczną zlokalizowaną przy budynkach mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „E” do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla poddziałań 6.2.2 i 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

więcej >

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

więcej >

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

Zgodnie z Zarządzeniem nr  0050.RIE. 20 .2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 19 stycznia 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022, informuję , że w dniu 26 stycznia 2017 r. rozpoczyna się 30 - dniowy proces konsultacji, dot. projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022. Dokument zawiera zmiany naniesione na podstawie uwag mieszkańców miasta Ustka oraz konsultacji z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

więcej >

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

W związku z zakończonymi w dniu 13 stycznia 2017 r. negocjacjami z zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dotyczącymi zakresu projektów zakwalifikowanych do zintegrowanego programu rewitalizacyjnego, zawiadamiam, że w dniach od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022. K onsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag oraz opinii dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

więcej >

Gminny Program Rewitalizacji - tekst jednolity

Wyniki negocjacji z zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie ostatecznej listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla Gminy Miasto Ustka - jednolity tekst projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

więcej >

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla działań 6.2.2 i 8.1.2 RPO WP

Burmistrz Miasta Ustka ogłasza otwarty nabór podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in. organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji „E”, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających przestrzenią publiczną zlokalizowaną przy budynkach mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „E” do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla działań 6.2.2 i 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

więcej >

Wynik rozeznia cenowego na realizację zadania "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka publikuje wynik przeprowadzonego rozeznania cenowego w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka"

więcej >

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij