Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2016 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w roku 2017. Proszę o podanie ceny netto i brutto za podział na 2 działki i każdą następna oraz wznowienie znaków granicznych za 4 punkty i każdy następny punkt.
Oferty można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną na adres e-mail: eradziejewska@um.ustka.pl do dnia 02 stycznia 2017r. 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na publikację ogłoszeń prasowych na rzecz Gminy Miasto Ustka w roku 2017, w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Proszę o podanie ceny netto i brutto za 1 cm kwadratowy ogłoszenia.
Oferty można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną na adres e-mail: eradziejewska@um.ustka.pl do dnia 30 grudnia 2016r. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy wyceny stawki czynszu dzierżawnego terenu położonego przy Promenadzie Nadmorskiej, którym została Pani Marzenna Mikołajczak-Chumek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Majątkowych "MM", 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14. 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny stawki czynszu dzierżawnego 1 m kw. terenu niezabudowanego, położonego przy Promenadzie Nadmorskiej, na wys. wejścia na plażę od ul. Kopernika.
Kontakt pod nr tel. 59/8154334 lub na adres e-mail: eradziejewska@um.ustka.pl i podanie ceny oraz terminu wykonania wyceny. Składanie ofert do dnia 21 listopada 2016r. do godz. 15:00.


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy wycen nw. stawek czynszów dzierżawnych, którym została Pani Krystyna Ginter prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo "INTER-G", 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 . 


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących wycen:

1. Stawki czynszu za wynajem obiektu użytkowego położonego w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej 11. Powierzchnia zabudowy 182 m kw, powierzchnia użytkowa 374 m kw.

2. Stawki czynszu z tytułu wynajmu obiektów użytkowych tworzących kompleks gastronomiczny Spółki "Promenada", położonych przy Promenadzie Nadmorskiej w Ustce, na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 15/12 wraz z dzierżawą gruntu o pow. 1.050 m kw, tj. gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z nieruchomości. Powierzchnia zabudowy budynkami wraz z powierzchnią zadaszenia i podpiwniczenia wynosi 1.144 m kw.

3. Stawki czynszu dzierżawnego terenu położonego w Ustce przy ul. Słupskiej oznaczonego jako działka nr 528/21. Na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza - sprzedaż nagrobków.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 sierpnia 2016r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta lub  na adres email: eradziejewska@um.ustka.pl. Proszę o podanie  ceny brutto każdej wyceny osobno oraz termin wykonania.  


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji lokali mieszkalnych, którym została Pani Marzenna Mikołajczak-Chumek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Majątkowych "MM", 76-200 Słupsk, ul. Dębowa 14. 

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie wyboru wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych, polegającej na naniesieniu urządzeń sanitarno-higienicznych w kuchni, łazience i WC. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 59)81-54-334 lub na e-mail: eradziejewska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 16 czerwca 2016r.


Przystąpiono do analizy rynku w sprawie wyboru wykonawcy na przygotowanie banerów reklamowych związanych z promocją nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59)8154335 bądź na e-mail: kstodola@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 6 maja 2016 r.


W wyniku przeprowadzenia analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy inwentaryzacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żeromskiego 6, którym został Pan Włodzimierz Konon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjnych - mgr inż. Włodzimierz Konon z siedzibą w Słupsku przy ul. Wandy 11 lok. 28.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie wykonania inwentaryzacji budynku mieszkalnego położonego w Ustce przy ul. Żeromskiego 6. Budynek o pow. zabudowy 73 m2, dwu kondygnacyjny, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne. Chętnych prosimy o podanie ceny i terminu realizacji. Oferty można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną na adres e-mail: eradziejewska@um.ustka.pl. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2016r.

Po dokonaniu rozeznania cen rynkowych dotyczących publikacji ogłoszeń prasowych dokonano wyboru wykonawców realizujących usługę:

  • publikacji ogłoszeń w dzienniku o zasięgu lokalnym - Polska Press Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - Głos Dziennik Pomorza - Głos Pomorza,
  • publikacji ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie - Gazeta Wyborcza.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej na rok 2016. Proszę o podanie ceny netto i brutto liczonej za 1 cm2 ogłoszenia. Oferty przyjmujemy do dnia 07 stycznia 2016r.

 W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy wyceny nieruchomości stanowiącej część działki nr 15/12, położonej przy Promenadzie Nadmorskiej, którym został pan Mirosław Chumek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Obsługi Nieruchomości "DELTA-M" ul. Mostnika 3, 76-200 Słupsk. 

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie wyboru wykonawcy na przygotowanie i montaż tablicy reklamowej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59)8154333 bądź na e-mail: mmaciejuk@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 04 grudnia 2015 r.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie wyboru wykonawcy na przygotowanie materiałów reklamowych związanych z promocją nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59)8154333 bądź na e-mail: mmaciejuk@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 30 listopada 2015 r.


Przystąpiono do analizy rynku w sprawie realizacji zadania: wycena zabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 15/12, położonej w Ustce przy ul. Promenada Nadmorska, celem ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, tj. na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Wycena dotyczy gruntu objętego umową dzierżawy na rzecz Spółki "Promenada", która wybudowała obiekty z własnych środków. Wycena powinna dotyczyć gruntu.


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 27, którym został Pan Włodzimierz Konon prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjnych Włodzimierz Konon, 76-200 Słupsk, ul. Wandy nr 11/28.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie realizacji zadania: wykonanie aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 27.


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Słowiańskiej 37a, którym została Pani Marzenna Mikołajczak-Chumek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Majątkowych "MM" z siedzibą w Słupsku przy ul. Dębowej 14.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie realizacji zadania: aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 37a.


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wybory Wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 19, którym został Pan Jerzy Grajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa "OBIEKT" z siedzibą w Słupsku przy ul. Reja 50/1.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie realizacji zadania: aktualizacja inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 19.


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy ekspertyzy technicznej z wyceną remontu budynku dworca PKP w Ustce, którym został Pan Jerzy Grajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa "OBIEKT" z siedzibą w Słupsku przy ul. Reja 50/1.

Przystąpiono do analizy rynku dot. realizacji zadania: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku dworca PKP w Ustce oraz określenie wartości niezbędnych nakładów na jego remont.


W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy zadania: rozgraniczenie nieruchomości położonych w Ustce przy ul. Polnej, oznaczonych działkami nr 924/1 i 924/2, którym został Pan Mariusz Czekała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami" z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 48/1.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie realizacji zadania: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 924/1. Rozgraniczeniu będzie podlegał odcinek granicy z działka nr 924/2. Postępowanie przeprowadza się na wniosek.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku przy ul. Walki Młodych 6 w Ustce, którym został Pan Grzegorz Lachowicz Zakład Usług Budowlanych BUD-LAND 76-200 Słupsk, ul. Banacha 10A/22.

Przystąpiono do analizy rynku w sprawie realizacji zadania: aktualizacja inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku przy ul. Walki Młodych 6.


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 stycznia 2015r.  ( M.P. 2015.109 ) ogłosił, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014r. w stosunku do 2013r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie). W związku z powyższym wysokość czynszu wynikająca z zawartych umów dzierżaw i najmu nie zostanie zwaloryzowana i pozostanie na poziomie roku 2014.Zakończono procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.ZP.72.2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 16 kwietnia 2014r., w trybie uproszczonym, o wartości zamówienia nie przekraczającym 6.000 euro. Dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych cenowo:

  • na wyceny nieruchomości w 2015r. – Przedsiębiorstwo „Inter G”z siedzibą w Ustce – Pani Krystyna Ginter,

  • na prace geodezyjne w 2015r. – Pracownia Usług Geodezyjnych „GEOMETRA”z siedzibą w Ustce – Pan Stanisław Berliński,

  • na publikacje ogłoszeń prasowych – AGORA SA – wydawca Gazety Wyborczej.


  1. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości, położonych na terenie Miasta Ustka.
  2. Przejęcie do zasobu mienia komunalnego terenów pokolejowych, w tym dworca PKP, jak również innych terenów niezbędnych do realizacji własnych zadań inwestycyjnych.
  3. Sporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Ustka na lata 2015-2018.
  4. Prowadzenie inwentaryzacji terenów zurbanizowanych pod kątem wymogów jakim winny spełniać działki budowlane tj. prawidłowe,  funkcjonale i racjonale korzystanie z budynków i urządzeń położonych na działkach.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij